Kdo je největším věřitelem amerických spotřebitelů?

Od roku 2009 probíhal v USA, pod taktovkou Federálního rezervního systému, tzv. program kvantitativního uvolňování (QE). Jeho cílem bylo dostat do bankovního systému dodatečnou likviditu, kterou by banky přeměnily na úvěry. Jejich úkolem pak posléze bylo nastartovat motory růstu a dostat tak největší ekonomiku světa ze spárů finanční krize.

Stal se však problém. Banky totiž likviditu v podobě úvěrů „nenastrkaly“ do kapes amerických podniků a spotřebitelů, nýbrž ji zanechaly nevyužitou ve svých rezervních účtech. Tím pádem se reálné ekonomice nedostalo podpory, se kterou Fed počítal, a samotná délka obnovy se značně prodloužila.

Americké QE bylo ukončeno v říjnu minulého roku. Ekonomika se naštěstí dokázala vzchopit, avšak problém s bankovními úvěry přetrval. Banky totiž i nadále nejeví nijak velký zájem o zvýšení spotřebitelských úvěrů. Američtí spotřebitelé si tak pro peníze musím chodit někam jinak. K tomu jim velice dobře slouží družstevní záložny.

Podle údajů serveru CNBC zažívají tyto instituce zlatý věk. Objem úvěrů, které záložny poskytly v roce 2014, se dostal na nejvyšší hodnoty od roku 2005. Dle dat agentury SNL Financial se hodnoty půjček za minulý rok dostaly až na 720,78 miliard dolarů, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 10,4 %. Pro porovnání, v roce 2013 dosáhl nebankovní sektor meziročního nárůstu objemu poskytnutých půjček velikosti 7,9 %, v roce 2012 pak 4,5 %.

Podle údajů agentury SNL skončil čistý zisk sektoru za minulý rok na úrovni 8,87 miliard dolarů, což odpovídá meziročnímu 8% nárůstu. Jedná se o největší zisk o roku 1995, kdy SNL začala tento sektor sledovat. K ziskům záložnám pomohly jednak poskytnuté hypotéky, jejichž objem meziročně vzrostl o 9,1 %, stejně tak i půjčky na nové automobily, které vzrostly dokonce o 21 % až na 87 miliard dolarů.

Analytici pro letošní rok očekávají další nárůst objemu půjček. Úvěrování má podpořit jednak nová vlna regulací, které se na sektor družstevních záložen valí, stejně tak i nízké úrokové sazby, jež zmenšují úrokové marže.

Pro srovnání: americký bankovní sektor sice loni poskytl rekordního počet půjček o honotě 8,31 bilionů dolarů, avšak jednalo se především o korporátní půjčky (nárůst o 12,5 %) a půjčky federální vládě skrze nákup státních dluhopisů (nárůst o 11,9 %). Bankovní spotřebitelské úvěry vzrostly za rok 2014 o pouhých 5,2 %. Půjčky na bydlení pak klesly o 4,1 %. Je tedy patrné, že americké banky se zaměřují mnohem více na, pro ně ziskovější, úvěry podnikům, než aby půjčovali přímo samotným spotřebitelům.

Newsletter