Kdo nejvíc miluje a nenávidí Evropskou unii?

O Brexitu v současné době slyšíme ze všech stran. Nový průzkum však poukazuje a potvrzuje to, že anti-evropská nálada se rozšířila po celém kontinentu. Průzkum v kontextu rostoucího euroskepticismu provedl americký think tank Pew Research Center. Chcete znát výsledky?

Kdo má rád Evropskou unii nejvíce?

Podle letošního jarního „Global Attitudes Survey“, provedeného v 10 zemích EU, byl medián těch, kteří mají na EU příznivý pohled, pouhých 51 procent dotazovaných, 47 procent pak na EU nahlíželo nepříznivě. „Medián 42 procent z těchto 10 zemí by chtělo větší rozhodovací moc zpět ve svých hlavních městech, zatímco pouze 19 procent je zastáncem větší rozhodovací moci Bruselu a 27 procent zastává statut quo,“ poznamenává Pew Research Center, který provedl průzkum mezi 10 491 respondentem v dubnu a v květnu napříč 10 zeměmi, které představují 80 procent populace osmadvacítky a 82 procent hrubého domácího produktu EU.

Ne vše však bylo pro EU tak „nepříznivé“. Průzkum zjistil, že nejsilnější podporovatelé této instituce jsou Poláci (72 procent) a Maďaři (61 procent). V mnoha dalších zemích je však podpora vlažná. Jen 27 procent Řeků, 38 procent Francouzů a 47 procent Španělů mají k EU kladný postoj. Pozoruhodná byla podpora EU ve Velké Británii. V zemi, kterou čeká 23. června hlasování o vystoupení z EU, mělo kladný postoj k bloku 44 procent Britů, včetně 53 procent Skotů. Medián 70 procent v devíti zemích EU (Velká Británie byla z této otázky vyloučena) věří, že by byl Brexit pro EU špatný. Pouze 16 procent uvedlo, že by to bylo prospěšné.

Zpochybňování EU

Euroskeptické strany jsou v současné době v Evropě na vzestupu, zejména v souvislosti s imigrací, regulacemi a kontroverzními náklady na členství v EU. Pew Research Center poznamenal, že image a postavení Evropské unie zažilo v posledních letech jízdu na horské dráze.

Preference EU se snížily v pěti ze šesti zemí zkoumaných jak v roce 2015, tak v roce 2016, poznamenává Pew Research Center. Dvouciferný pokles preferencí zaznamenala Francie (o 17 procent) a Španělsko (16 procent). Jednociferný pokles pak Německo (8 procent), Velká Británie (7 procent) a Itálie (6 procent). Pew Research Center dodává, že pokles byl způsoben poklesem preferencí mezi staršími lidmi.

Na druhé straně, mladí lidé ve věku 18 až 34 byly vůči EU příznivější, než lidé ve věku 50 let a víc v šesti z 10 zkoumaných zemí. Generační rozdíly byly nejvýraznější ve Francii – 25 procentních bodů. Vyšší rozdíly zaznamenala také Velká Británie (19 procent), Nizozemsko (16 procent), Polsko a Německo (14 procent), a Řecko (13 procent).

Newsletter