Kdo z EU má nejmenší nezaměstnanost? Evropa se diví

Ačkoliv je hlavním tahounem Evropské unie léta nepřekonatelné Německo, co se týče nezaměstnanosti, tam mu korunu ukradla jiná země. Země, která leží na východ od Německa. Ano, řeč je o České republice. Eshe Nelsonová se v příspěvku pro World Economic Forum (WEF) snažila tento „podivný“ fenomén vysvětlit a zároveň upozornit na výzvy, které před českým trhem práce leží.

Pravdou je, že nižší nezaměstnanost v České republice oproti sousednímu Německu není žádnou novinkou – poprvé se tak stalo na konci roku 2015. Podle dat Eurostatu z července byla sezonně očištěná míra nezaměstnanosti v Česku 2,9 procenta. V Německu pak byla o více než půl procentního bodu vyšší, a to 3,7 procenta. Jaké jsou důvody našeho úspěchu?

Levná práce není jediným klíčem k nízké nezaměstnanosti

Ekonomická reportérka z Londýna Eshe Nelsonová se jako prvním možným důvodem zabývala cenou práce. Ta je v České republice v porovnání s ostatními zeměmi EU nižší. Průměrná cena práce za hodinu v roce 2016 činila 10,20 eur, tedy v přepočtu zhruba 266 korun. Průměr Evropské unie je však více než dvojnásobný, a to 25,40 eur. To však není jediným důvodem nízké nezaměstnanosti. Stačí se podívat na země jako Bulharsko, Polsko a Maďarsko, které mají ještě nižší cenu práce, ale vyšší míru nezaměstnanosti.

Roklen indikátor: Ochlazení české ekonomiky se zatím nekoná

Podle názoru Nelsonové vděčí Česká republika za svůj úspěch pracovním pozicím v továrnách. Výrobní sektor je procentuálně nejrobustnější v porovnání s ostatními zeměmi EU. Tento segment zaměstnává více než jednu třetinu všech zaměstnaných. Klíčovým je stále automobilový průmysl. Výroba aut Škoda, Hyundai, Toyota, Peugeot a Citroen je největším ozubeným kolečkem ve stroji zvaném česká ekonomika.

Investiční pobídky posílily automobilový průmysl

V 90. letech Česko svými investičními pobídkami přilákalo mnoho zahraničních investic, z kterých začalo hospodářství později těžit. K pobídkám patřily daňové úlevy či finanční bonus za vytvoření nových pracovních míst. Investiční pobídky také nezanedbatelně přispěly k současné orientaci české ekonomiky na automobilový průmysl. Od roku 1998 mířil největší objem investičních pobídek Czech Investu právě do výroby dopravních prostředků. Strop veřejné podpory zde od té doby činil celkem 98 miliard korun, což je zhruba 40 procent veškerých schválených pobídek. Zároveň v tomto odvětví pobídky vytvořily přes 80 tisíc nových pracovních míst.

Podle Davida Marka z Deloitte má nízká nezaměstnanost dva důvody. Vytvoření pracovních míst v montážích je jednoduché a levné, Česká republika se tak stala díky zmiňovaným pobídkám pro zahraniční investory atraktivní. Druhým důvodem je svázanost domácího hospodářského cyklu se „zdravím“ ekonomiky EU. Pokud se Evropské unii daří, tak se Česku daří ještě víc, uvedl pro WEF David Marek. To je v podstatě popis současné situace. Evropská ekonomika rostla v druhém čtvrtletí meziročně o 2,2 procenta, ta česká  pak dokonce o 4,5 procenta.

V Česku je nejnižší nezaměstnanost od roku 2008

Autorka článku ale zároveň upozorňuje na výzvu, která leží před českým trhem práce a obecně českou ekonomikou. Problém spočívá zejména ve vysokém růstu mezd. David Marek uvedl, že platy Čechů rostou zejména díky nedostatku nabídky pracovní síly. To má podle něj za následek pomalejší růst ekonomiky, než by byl možný při nižších mzdách. Další výzvou je, jako ve většině vyspělejších států, stárnoucí populace. Nelze zapomenout ani na byrokratické překážky při najímání cizí pracovní síly.

Hrozba robotů bude v české ekonomice 

Podle Marka si nemůže Česká republika dovolit, aby mzdy rostly rychleji než produktivita práce. O nižší přidané hodnotě v tuzemském hospodářství svědčí i to, že domácí trh práce generuje mnoho míst, na které postačuje žádné nebo základní vzdělání. Aktuálně je takových pozic téměř 106 tisíc z celkového rekordního počtu 199 tisíc volných pracovních míst, tedy více než polovina.

Peněženky Čechů se plní, mzdy dále rostou. Nejpomalejší je Praha

Místní systém nerozvíjí dovednosti a znalosti, což má za následek neobsazování vysoce kvalifikovaných míst. Ve výsledku tak produktivita práce stagnuje. Eshe Nelsonová proto navrhla, že by se vláda v rámci svých pobídek měla více soustředit na vytvoření kvalifikovanějších pracovních míst. Pobídkou by měla být hlavně změna vzdělávacího systému. V České republice existuje vysoké procento lidí se středoškolským vzděláním, ale málo lidí získá vzdělání vysokoškolské nebo profesní vyučení.

Pokud se systém nezmění, mohla by na to česká ekonomika s příchodem četnější automatizace doplatit. Podle studie OECD z roku 2016 totiž čelí společně se Slovenskem největší hrozbě ztráty pracovních míst vinou nástupu robotů.

Newsletter