Kdy nakupovat akcie po skandálech typu Volkswagen?

Mnoho zavedených společností se během svého působení dostane do situace, kdy jejich jména plní titulní stránky novin. Ukázkovým příkladem z poslední doby je situace koncernu Volkswagen, okolo něhož vypukl skandál s falšováním emisí u automobilů s dieselovým motorem. Negativní zprávy mají samozřejmě značný vliv na cenu akcií dotčených firem. Nejde jen o hrozbu pokuty od regulatorních orgánů, ale i ohrožení dobrého jména firmy, které se může podepsat na budoucích ziscích.

Propady akcií jsou po oznámení negativních zpráv často velice hluboké. Např. již výše zmíněnéakcie Volkswagenu se po oznámení aféry „dieselgate“ propadly během jednoho dne o 18 % druhý den poklesly o dalších 15 %.

graf_1

Jsou však propady v řádu až několika desítek procent adekvátní reakcí na nové nepříznivé informace? Čí se spíše jedná o přehnanou paniku investorů, která s vychladnutím aféry vyprchá apřinese odvážnějším jedincům nadvýnos oproti širšímu indexu? Volkswagen není první a bohužel ani poslední společností, jejíž akcie byly skandálními zprávami sraženy do hlubokých zpráv. Jaká byla v těchto případech reakce trhu? Byly propady přehnané? Pro porovnání si uveďme pár příkladů.

1. Johnson & Johnson

Jednou z největších výzev ve své historii čelila společnost Johnson & Johnson (J&J) v roce 1982. Sedm lidí zemřelo po užití léku Tylenol, který spadá do portfolia této společnosti. Kapsle, jež si tito lidé vzali, byly otráveny kyanidem. Když byla tato zpráva 29. září oznámena, ztratily akcie J&J během pár dní 17 % své hodnoty.

graf_2

Graf ukazuje procentuální rozdíl ve výnosnosti investice do indexu S&P 500 a vybrané společnosti během jednoho roku od vypuknutí skandálu. Na spodní ose jsou vyobrazeny obchodní dny.

Akcie dosáhly svého minima 6. obchodní den po vypuknutí skandálu. Nicméně během vyšetřování se ukázalo, že za kontaminaci kapslí není společnost J&J zodpovědná a došlo k ní v prodejně léků.Akcie J&J se poté začaly poměrně rychle zotavovat a na své původní úrovně se vrátily o 32 obchodních dní později. Ani rok po vypuknutí skandálu však nedokázaly dohnat ztrátu, kterou nabraly oproti indexu S&P 500. Na jeho konci by byl rozdíl v hodnotě investic činil přibližně 30 % v neprospěch akcií J&J. Přesto však lze na grafu vidět přibližně 3 měsíční období, kdy po uklidnění paniky a dosažení dna přinášely akcie J&J oproti širšímu indexu nadvýnos, který kumulovaně činil 15 %.

2. Merck

Společnost Merck (MRK), další výrobce léků, čelila v roce 2004 podobným problémům jako její konkurent. Ukázalo se, že jeden z nejprodávanějších léků této firmy, Vioxx, zvyšuje riziko infarktu. Na rozdíl od J&J však společnost o této hrozbě věděla a rozhodla se ji před veřejností utajit, aby neohrozila prodeje svého léku. Akcie MRK se během jednoho dne po zveřejnění zprávy propadly téměř o 27 % ze 45 dolarů za akcii na 33 dolarů. Společnost MRK našla své dno o 30 obchodních dní později na hodnotě 26 USD.

graf_3

Propad na rozdíl od J&J trval déle, protože se v průběhu vyšetřování ukázalo, že MRK o problémech věděl a snažil se je utajit. Po dosažení dna však opět akcie po dobu cca 5 měsíců přinášela oproti širšímu indexu nadvýnos, který kumulovaně činil až 20 %. Rok od vypuknutí skandálu nicméně MRK uzavřel s hlubokou ztrátou oproti S&P 500.

3. General Motors

Vývoj akcií Volkswagenu je samozřejmě nejzajímavější sledovat ve světle jiných skandálů spojených s automobilkami. Loni, 7. února, svolala automobilka General Motors (GM) přibližně 800 tisíc aut, kvůli vadným spínačům zapalování, které mohly během jízdy vypnout motor a tím zabránit případnému nafouknutí airbagů. Během dalších měsíců automobilka svolala na opravu až 30 milionů svých vozidel a zaplatila kompenzaci za 124 úmrtí. Taktéž se ukázalo, že společnost GM o možné závadě na spínačích věděla nejméně 10 let. Jako součást vyrovnání musela automobilka zaplatit Spojeným státům 900 milionů dolarů.

graf_4

Cesta na dno trvala akciím GM kvůli postupnému odhalování výše problémů, kterým společnost čelí, poměrně dlouho. Přesto však po dosažení dna přinášely akcie opět po dobu přibližně 3 měsíců nadvýnos proti indexu S&P 500 v kumulované výši 7,5 %. Ani za rok od vypuknutí skandálu však nedokázaly dohnat ztrátu oproti širšímu indexu.

4. Carnival Corporation

  1. ledna 2012 jedna z lodí společnosti Carnival Corporation (CCL), Costa Concordia, najela na útesy a následně se částečně převrátila. Na její palubě zahynulo 32 lidí. Vyprošťování vraku lodi z útesů ostrůvku Giglio se protáhlo až do září 2013 a vyžádalo si rozsáhlou záchrannou operaci.

graf_5

Společnost CCL dokázala poměrně rychle své ztráty vykompenzovat. Přesto negativní publicita v médiích srazila v minimech jejich výnos oproti indexu o 17,5 %. Po odrazu z minim akcie CCL poměrně rychle rostly a do jednoho roku od vypuknutí skandálu téměř všechny ztráty dohnaly. Ve zvýrazněném období činil nadvýnos během přibližně 5 měsíců oproti S&P 500 15 %.

Závěr

Přestože výše zmíněné skandály nemají zdánlivě nic společného v grafu lze vyčíst opakující se vzor. Akcie mají tendenci po uklidnění paniky a dosažení dna po dobu několika měsíců setrvale přinášet přibližně 7% nadvýnos oproti širšímu indexu. Ukazuje se, že krátkodobě jsou propady po vypuknutí skandálu přehnané. V horizontu jednoho roku se nicméně investice do těchto akcií nevyplatí, protože jejich vývoj má tendenci se otočit a rok od propuknutí skandálu akcie daných společností zpravidla uzavřou s výraznou ztrátou oproti tržnímu výnosu.

Následný graf ukazuje agregovaný vývoj akcií oproti indexu, které byly zasaženy skandálem. Ve statistice jsou zahrnuty i firmy, které nebyly uvedeny výše.

graf_6

Zdroj dat: Yahoo finance

Tato zpráva není investičním doporučením. Aura Invest Group s.r.o., vázaný zástupce společnosti Colosseum, a.s., obchodníka s cennými papíry.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Fin a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter