Kdy se americký býk zastaví?

Výročí bývají obyčejně důvodem k oslavě. Před nedávnem byl oslavencem americký akciový býk, který oslavil již šestý rok svého trvání. Stal se tak jedním z nejdéle trvajících rostoucích trhů v historii. Jeho unikátnost není dána pouze délkou trvání, ale rovněž i silou. Od března 2009 si americké akcie připsaly více jak 200 %.

Tento vývoj u mnohých podněcuje otázku – kdy to skončí? Podle Russe Koestericha, hlavního investičního stratéga společnosti Blackrock, to sice nebude hned, ale příští rok už stojí za zvážení. Koesterich je přesvědčen, že na délce trvání záleží, avšak panika, které jsme dnes svědky , je povětšinou alarmistický pohled podporovaný touho po senzacích ze strany médií. Pravdou je, že býčí trhy neumírají na stáří. Jejich katem bývají nejčastěji přehnané valuace, změny hospodářského cyklu či měnových politik. Ve svém článku zveřejněném na serveru Blackrock pak stratég uvádí tři důvody, proč současný akciový býk bude prozatím žít dál.

Valuace jsou sice vysoké, ale ne neskutečné

Koesterich přitakává, že valuace amerických akcií jsou poměrně vysoké. Z hlediska dlouhodobého měření, zejména u cyklicky očištěných valuací (tzv. Cape ratio), je patrné, že jsou akcie drahé. Tento fakt přinejmenším naznačuje, že během příštích pěti let budou výnosy podprůměrné. Tím, že se ale index S&P 500 obchoduje na 18násobku koncového zisku na akcii, jsou současné valuace stále pod typickým vrcholem trhu během posledních třiceti let, tudíž nelze říci, že by šlo o naprosto alarmující situaci.

Několik náznaků recese

Nevalný růst americké ekonomiky během prvního čtvrtletí není předzvěstí propadu, nýbrž pouze a jen důsledek špatného počasí. Dokonce, i pokud byste nebrali v potaz tento exogenní faktor, veškerá zveřejněná data ani náznakem nepřipomínají náběh na recesi.

Za předpokladu, že se USA budou vyvíjet obdobně jako minulý rok, očekává Koesterich zvrat během druhého čtvrtletí. Dlouhodobější faktory tento názor potvrzují. Každá ekonomická obnova trvá delší dobu, a to, čeho jsem svědky, má před sebou ještě dostatek času i prostoru pro nápravu.

Neměnnost měnových podmínek

I přesto, že bychom čekali, že Fed letos zvýší své krátkodobé sazby, určitě nepřistoupí k žádné agresivní a přímé politice. Nízké americké sazby dohromady s ještě nižšími sazbami v Evropě a Japonsku jasně hovoří proto, že utažení měnových podmínek v blízké budoucnosti pravděpodobně nevykolejí stále běžícího akciového býka.

Kdy tedy růst skončí? Dle Koesterichova hrubého, ale opravdu hrubého a nejistotou zahaleného, odhadu by se tak mohlo stát mezi lety 2016 a 2017. Dle něj je tohle přesně ta doba, kdy měnící se americká měnová politika ovlivní nejen fundamenty amerického podnikatelského sektoru, ale i investorskou psychologii. Stejně tak je možné, že se náhle objeví nepředvídatelný exogenní šok. Prozatím však situace odpovídá tomu, že je před námi ještě jedno býčí výročí.

Newsletter