Když firmy „zdaňují“ samy sebe

I když se již postupně objevují zprávy, že globální ekonomika zpomaluje, v mnoha zemích stále zůstává realitou velmi nízká nezaměstnanost a související boj o pracovní sílu. Kvalifikované pracovníky, kteří se stávají stále vzácnějším zbožím, jsou zaměstnavatelé nuceni lákat nejen vyššími mzdami, ale různými nepeněžními benefity.

Vědí však zaměstnavatelé, jaké benefity jejich zaměstnanci chtějí? Podle vědců z Harvard Business School nevědí, anebo to spíše vědět nechtějí. „Americké společnosti se potýkají s krizí poskytování péče – prostě to odmítají uznat,“ citoval server Fast Company jejich závěry z průzkumu provedeného mezi pracovníky a zaměstnavateli ve Spojených státech.

Tři čtvrtiny dotazovaných amerických zaměstnanců uvedly, že poskytují určitý druh péče o člena rodiny, přičemž 80 % z těchto pečujících osob se také domnívá, že tato odpovědnost ovlivňuje jejich pracovní život, a to konkrétně prostřednictvím negativního vlivu na jejich produktivitu. Kromě toho se více než polovina respondentů necítí být podporována v jejich péči o rodinu.

Co až nás vystřídají roboti? Někdo musí pečovat o staré a nemocné

Naproti tomu průzkum mezi zaměstnavateli naznačuje, že problém se zatížením zaměstnanců rodinnou péčí si uvědomuje ani ne polovina z nich. Pouze 24 % dotazovaných zaměstnavatelů si pak myslí, že tato záležitost snižuje produktivitu zaměstnanců. Z toho potom plyne nesoulad mezi benefity poskytovanými firmami a těmi, které by pracovníci, kteří se musí o někoho starat, ocenili. Přitom jde zejména o služby, které by jim pomohly nejen s péčí o jejich děti, ale také o jejich stárnoucí rodiče.

Zatímco někteří zaměstnavatelé v posledních letech nabízeli lepší možnosti otcovské dovolené nebo pružnější pracovní dobu, ukázalo se, že to nestačí. Zaměstnanci nepotřebují jen příležitostně využít dodatečného volna, ale také služby, které jim pomohou s péčí jako takovou. To může znamenat doporučení nebo dotace pro pečovatelské služby pro dospělé nebo péči o děti na místě. Průzkum zjistil, že podporu pro péči o děti nabízí méně než čtvrtina firem, u služeb pro péči o starší osoby je to jen 8 %.

„Tím, že nenabízejí výhody, které zaměstnanci skutečně chtějí, a tím, že nepodporují zaměstnance k tomu, aby využívali výhod, které nabízejí, společnostem vznikají skryté náklady ve výši milionů dolarů v důsledku fluktuace zaměstnanců, ztrát pracovníků se znalostmi a dočasného zaměstnávání,“ uvádí zpráva autorů.

Rada pro zaměstnavatele. Proč platit podřízeným víc, než jim chcete dát

Studie z Harvard Business School ukázala, že 32 % pracovníků opustilo zaměstnání kvůli pečovatelským povinnostem.Většina z nich byla překvapivě tvořena vysoko placenými muži ve věku 25-35 let, a to i navzdory tomu, že zpráva potvrzuje, že hlavní odpovědnost za péči obvykle nejsou ženy. A i když pracovníci zaměstnání přímo neopustí, přesto to může znamenat značné ztráty na produktivitě. 

Když jsou pracovníci přetíženi v osobním životě, nemohou se své práci plně věnovat, upozorňují autoři. Například jsou častěji nemocní, chodí pozdě, odcházejí dříve anebo prostě jen nepracují na 100 %.V případě starších lidí jsou přitom často na vině drahé placené služby. „Rostoucí náklady na zdravotní péči vyvíjí tlak na Američany, aby tyto náklady kompenzovali tím, že budou starším členům rodiny sami poskytovat neformální a osobní péči,“ uvádí studie.

Není samozřejmě povinností zaměstnavatelů tyto náklady nést, nicméně pokud chtějí udržet své pracovníky a intelektuální kapitál, do kterého investovali, jakož i neztrácet na produktivitě příliš zatížených pracovníků, možností je do této záležitosti vstoupit a pomoci. Tím, že neposkytují benefity, které jsou sice nákladnější, ale zato by zaměstnancům odlehčily, „zdaňují sami sebe“, míní autoři.

Jste muž a chcete vydělávat více? Pořiďte si dítě

Newsletter