Když je hlas akcionářů mnohem víc slyšet

Zdroj: Depositphotos

Závěry studie China Stewardship Report od společnosti Fidelity International založené na průzkumu, který přímo pro společnost Fidelity International zpracovala společnost ZD Proxy*, odhalily zvýšený zájem investorů o dozor nad společnostmi – jak v oblasti hlasovacích práv, tak co se týče angažovanosti. To pomáhá budovat pevné základy pro udržitelné investice a zlepšuje korporátní chování.

Postupné otevírání zahraničního trhu v Číně zvyšuje význam dobrého řízení a správy. S tím, jak investoři z celého světa alokují své prostředky do čínských akcií typu A, je čím dál tím důležitější porozumět hlasování a propojenosti ve společnostech na čínských kontinentálních trzích.

Průzkum odhalil, že účast na hlasování ve společnostech na čínském kontinentálním trhu pomalu, avšak stabilně roste. Po vyloučení většinových podílů se průměrná hlasovací účast v loňském roce zvýšila na 26,2 procent u menšinových podílů, což znamená nepatrný nárůst oproti 25,5 procentům v roce 2017. Změna byla zřetelnější u společností bez většinových akcionářů, kde průměrná míra účasti na hlasování poskočila na 36,5 procenta z 33,1 procenta ve stejném období.

Další významnou změnou je zvyšující se podíl akcionářů, kteří hlasují proti rozhodnutím, která se jim nelíbí, namísto tichého smíření se s nimi. Počet rozhodnutí, která obdržela více jak 10 procent hlasů „proti“, se v loňském roce zvýšil na 385, což je nárůst přibližně o 20 procent oproti roku 2017. Mezi rozhodnutími, která zaznamenala největší odpor, byly volby do představenstev, garance u půjček a transakce mezi spřízněnými stranami.

Flora Wang, ředitelka pro udržitelné investování ve společnosti Fidelity International, dodává: „Čínské trhy se za poslední desetiletí významně změnily. Je to dáno rostoucím institucionálním vlivem na kontinentálním trhu a stoupajícím počtem zahraničních investorů. Rostoucí trend účasti akcionářů na hlasování naznačuje, že stále více akcionářů a správců aktiv, kteří působí v Číně, začíná brát odpovědnost za vlastnictví vážně. Využívají svých hlasovacích práv namísto dosavadního ‚tichého přikyvování‘ a vzdávání se jich.“

Společnosti reagují flexibilněji

Společnosti jsou vnímavější nejen k hlasování, ale také k otázkám společenské odpovědnosti, resp. Environment, Social and Governance (ESG). Průzkum Fidelity International uvádí, že firmy v tomto směru již zveřejňují víc informací. Ačkoli zpřístupnění informací o řízení se zásadami ESG v Číně ještě není povinné, čím dál víc společností kótovaných na burze tak dobrovolně činí. V loňském roce zveřejnilo informace o naplňování politiky ESG ve „zprávách o společenské odpovědnosti“ celkem 945 společností z pevninské Číny, což představuje více než čtvrtinu akciových společností typu A. V roce 2017 to bylo pouze 801 firem.

Flora Wang k tomu doplňuje: „Společnosti a jejich vedení reagují na zvýšený zájem investorů a usnadňují jim možnost podílet se na hlasování a iniciovat angažovanost v oblasti ESG. I když se tato vylepšení mohou zdát malá, pro menšinové akcionáře to znamená vítaný a hmatatelný krok k zefektivnění procedurálních náležitostí pro investování v Číně.“

Prostor pro zlepšení, zejména u „áčkových“ akcií

Z čínských společností, které participovaly na průzkumu, je více než 100 společností s akciemi typu A a kótovaných v rámci kontinentální Číny (Šanghaji a Šenčenu), a také označovaných jako H v Hongkongu. Při pohledu na hlasovací praktiky u společností typu A+H se ukazuje prostor pro zlepšení pro čínské kontinentální investory. Zejména proto, že hongkongský trh je méně orientovaný na maloobchod a majitelé H podílů se při hlasování zdají být aktivnějšími.

Při vyloučením většinových podílů vykazují akcionáři s podíly H výrazně vyšší míru účasti na valných hromadách. Míra účasti držitelů akcií typu H na hlasování u stejných společností činila loni 42 procent ve srovnání s pouhými 18 procenty u držitelů akcií typu A.

Flora Wang doplňuje: „Investoři, společnosti i regulační orgány v Číně sehrály svou roli při vytváření solidního základu pro udržitelné investování a angažovanost. Stále zde však existuje prostor pro akcionáře zvenku, aby zvýšili svou účast, protože jsou správci firem na čínském kontinentálním trhu. Zahrnuje to jak větší účast v hlasovacím procesu, tak také zesílení hlasů v zásadních záležitostech. A znamená to aktivnější, přímější a efektivnější zapojování.“

*Zpráva Fidelity China Stewardship Report je založena na studii provedené pro Fidelity International společností ZD Proxy Shareholder Services. Zahrnuje 6 922 schůzí akcionářů a 43 280 rozhodnutí přijatých v letech 2017–2019, a to 676 společnostmi, které jsou nebo byly složkami indexu MSCI China A Onshore (včetně 79 akciových společností s akciemi H v Hongkongu).

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter