Když mezinárodní obchod a cestování ubližuje

Minulý rok se připomínalo 100. výročí od propuknutí jedné z nejsmrtelnějších epidemií v historii; španělská chřipka v roce 1918 zabila zhruba 50 milionů lidí. A i když pokrok v lékařství byl za poslední století obrovský, infekční nemoci světu stále přinášejí nezanedbatelné náklady, varuje Světové ekonomické forum (World Economic Forum, WEF). 

Například epidemie SARS, která v Číně vypukla v roce 2003, postihla kolem 8 tisíc lidí, z nichž 800 na následky nemoci zemřelo. Její náklady pro světovou ekonomiku jsou odhadovány na 50 miliard dolarů. Podobně MERS, které stejně jako SARS patří k virovým respiračním onemocněním, uvrhlo v roce 2015 v Jižní Koreji do karantény 16 tisíc lidí, přičemž téměř čtyři desítky z nich zahynuly. A tak bychom mohli pokračovat. Následující obrázek mapuje výskyt epidemií různých infekčních nemocí od roku 1930 na základě jejich hlavní lokace.

Podle odhadů Světové banky jsou roční náklady na středně těžké až závažné pandemie zhruba 570 miliard dolarů, čili asi 0,7 % celosvětového důchodu. Následky infekčních nemocí, včetně jejich morbidity, se sice díky pokroku v lékařství daří soustavně omezovat, nicméně, jak uvádí WEF, výskyt a počet druhů infekčních onemocnění se naopak zvyšuje. Tento trend je přitom patrný zejména za posledních 30 let. Jak je to možné?

Hospodářský boom a epidemie. Expanze napomáhá šíření virů

Vysvětlení nabízí vědci z Arizona State University, podle kterých stojí za zrychlením šíření infekčních nemocí trendy související s globalizací; konkrétně růst mezinárodní obchodu a dále zvyšující se obliba cestování. Charles Perrings spolu se svými kolegy v článku publikovaném časopisem Food Security popisuje růst mezinárodního obchodu od padesátých let a stále těsnější spojení rozvinutých a rozvíjejících se ekonomik.

V těchto tendencích přitom vědecký tým shledává příčinu rychlejšího šíření infekčních onemocnění; „Čím více mezinárodní obchod roste v poměru k celosvětové produkci, tím větší je pravděpodobnost šíření chorob prostřednictvím obchodu,“ uvedl Perrings. Podobně je to i s cestováním na exotická místa, prostřednictvím kterého často dochází k přenosu nemocí specifických pro určitý region do částí světa, kde se doposud nevyskytovaly. „Co je v ohrožení, je jídlo, které jíme, materiál, který na sobě nosíme a z kterého stavíme, jakož i palivo, které spalujeme,“ dodal profesor ekonomiky životní prostředí z Arizona State University.

Článek také upozorňuje na to, že eskalace šíření infekčních nemocí se netýká jen těch „lidských“, ale i takových, co primárně ohrožují zvířata, případně rostliny. Nicméně i tyto nemoci mohou být potenciálně nebezpečné pro lidi, varují autoři. Zvlášť tehdy, pokud jsou „dosud neznámé“ nemoci přeneseny do jiného prostředí, je těžké předvídat jejich důsledky a možnost nákazy pro člověka.

Miliardové pohlavní choroby na vzestupu

 

Newsletter