Když se hospodářství hroutí, matky vytahují rákosky

Důsledkem toho, že lidé jsou zkrátka lidé, a nikoli roboti, je to, že hospodářský cyklus otřásá mnoha dalšími věcmi než jen naší peněženkou. V časech špatné ekonomiky tak nejen přestávají růst mzdy a někteří pracovníci o svá místa dokonce přicházejí, ale lidé se přiklánějí k levnému a nezdravému jídlu, čímž roste výskyt obezity, zatímco čerstvě nezaměstnaní hledají útěchu v alkoholu.

Podle několika studií vyjadřuje průběh ekonomického cyklu také nápadnou korelaci s mírou sebevražd. Jak se ovšem zdá, pokud hospodářství upadne do recese, lidé nepáchají násilí jen na sobě. Existují totiž také vědecká zjištění, která naznačují, že špatné ekonomické podmínky se mohou podepsat i na rodičovské výchově. A bohužel pro jejich potomky, ne zrovna pozitivním způsobem.

Ekonomika na vrcholu. Pozor na krach v manželství

Výzkumníci odhalili na datech amerických měst souvislost mezi mírou nezaměstnanosti a spotřebitelskou důvěrou na straně jedné a používáním poněkud tvrdších rodičovských praktik ze strany matek, jako je křičení na děti či dokonce jejich bití, na straně druhé. Použity byly údaje z probíhající studie s názvem „Nestálé matky a blahobyt dětí“ (Fragile Families a Child Wellbeing), která sleduje téměř 5 000 dětí narozených ve 20 městech USA v letech 1998 až 2000. Jde o společný projekt vědců z Princetonské a Kolumbijské univerzity.

„Je poměrně zažitou představou, že ekonomické těžkosti v rodinách vedou ke stresu, který se posléze přelévá do zhoršení kvality rodičovství,“citoval server Business Insider Dohoona Lee, hlavního autora článku publikovaného v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Science. „Ale naše výsledky ukazují, že obecný hospodářský pokles ve větší komunitě může nepříznivě ovlivnit rodičovství – bez ohledu na podmínky, kterým čelí jednotlivé rodiny,“ dodal doktorand zabývající se sociologií na Newyorské univerzitě.

 

Korelace míry nezaměstnanosti a krutosti matek při výchově nebyla pro autory až tak překvapivá. „Předpokládali jsme, že s rostoucí nezaměstnaností uvidíme ostřejší praktiky rodičovství,“ podotkla Sara McLanahan. O něco zajímavějším však bylo zjištění, že se chování matek začíná měnit již s poklesem akciových trhů, které hospodářský cyklus zpravidla o několik měsíců předbíhají. „Krutější výchovu jsme zaznamenali už na samém začátku recese, kdy teprve padaly burzy. V pozdějších fázích to však ustávalo,“ dodala spoluautorka studie, citovaná serverem CBS News.

Ne u všech rodičů se však styl výchovy měnil se stejnou intenzitou. Výrazněji se recese podepsala pouze na matkách, které disponovaly určitým formátem genu jménem DRD2 Taq1A, prostřednictvím nějž je řízena produkce dopaminu. Tato látka přirozeně vznikající v lidském mozku je spolu se serotoninem přezdívána jako „hormon štěstí“, na druhé straně však ovlivňuje také regulaci napětí a agrese.

Trend zpřísňování rodičovských metod vlivem zhoršujících se ekonomických podmínek byl výrazný jen u matek, které měly tuto konkrétní variaci genu. Ty přitom tvořily zhruba polovinu zkoumaného vzorku. „Matky, které nevykazovaly tuto genetickou modifikaci, nereagovaly stejně,“ vysvětlila McLanahan. Na druhou stranu, ženy s tímto specifickým genem zase byly na děti relativně méně tvrdé v časech příznivé ekonomické situace. To ukazuje na jejich zvýšenou citlivost vzhledem k proměnám vnějšího prostředí.

Nejlepší indikátor recese? Sex a dítě, tvrdí ekonomové

Newsletter