Na trhy se vrátila averze k riziku. Evropské akcie padají, stejně tak i futures amerických. Evropské výnosy rostou, americké klesají na delším konci výnosové křivky. Dolar se proti euru obchoduje bez jasnějšího směru na úrovni otevírací ceny. Procyklické měny slábnou, měny regionu, mimo zlotý, také.

Klíčová část aktivní správy portfolia? Udržitelnost!

DepositPhotos

Společnost Fidelity použila vlastní ESG (environmental, social and corporate governance) ratingy a testovala vztah mezi udržitelností a výkony trhu během prvních třech čtvrtletí roku 2020. Studie zjistila v daném časovém rámci velmi silnou pozitivní korelaci mezi relativním tržním výkonem společnosti a jejím ESG ratingem. Studie také ukázala lineární vztah ve všech ratingových skupinách ESG s tím, že každá skupina je na tom lépe než ta nižší, od A do E.

Podle Fidelity International akcie s vyšším ESG ratingem překonaly během prvních devíti měsíců roku 2020 ty s nižším ESG ratingem. Tedy v turbulentním období těžce poznamenaném pandemií Covid-19, a to v každém měsíci od ledna do září, s jedinou výjimkou v dubnu.

Výzkum zahrnul jak krach trhu v březnu, tak i následné oživení v půlce dubna. Ukazuje silnou pozitivní korelaci mezi tržním výkonem a ratingem ESG. V průběhu devíti měsíců překonaly akcie s ESG ratingem „A“ světový index MSCI AC, a co víc, byl prokázán jasný lineární vztah napříč jednotlivými ratingovými skupinami ESG, přičemž každá z nich porazila skupinu s nižším hodnocením, od A do E

Jenn-Hui Tan, Global Head of Stewardship and Sustainable Investing ve Fidelity International, komentuje: „Jsme rádi, že vidíme vztah mezi vysokým ESG ratingem a návratností v průběhu kolapsu trhu a jeho oživení. Podporuje to náš názor, že společnosti s dobrými vlastnostmi mají obezřetnější management a prokazují větší odolnost v krizi.”

„Navzdory odlišným okolnostem připomíná tržní volatilita roku 2020 volatilitu v roce 2008. Bylo by přirozené zkrátit v době nejistoty investiční horizonty a dát k ledu dlouhodobé zájmy týkající se udržitelnosti v oblasti životního prostředí, spokojenosti akcionářů a správy a řízení společností.

Náš výzkum však naznačuje, že trh opravdu rozlišuje mezi společnostmi podle toho, kolik pozornosti věnují otázkám udržitelnosti, a to jak při pádech trhu, tak při oživení. To ukazuje, proč by udržitelnost měla být tou klíčovou částí aktivní správy portfolia,“ zdůrazňuje Jenn-Hui Tan.

Společnost Fidelity International provedla srovnání výkonů u 2 659 společností pokrývaných akciovými analytiky Fidelity International a u dalších 1 450 společností pokrývaných analytiky FI, kteří se věnují cenným papírům s pevným výnosem, za pomoci vlastního systému hodnocení ESG. Budoucí ratingy jsou odvozené na základě přímých jednání se společnostmi a jsou výsledkem přibližně 15 000 individuálních schůzek ve společnostech ročně.

Cenné papíry s pevným výnosem

Výsledky jsou u pevných výnosů podobné jako u akcií. Dluhopisy 154 společností s ratingem A vynesly v průměru -0,5 %, ve srovnání s -1,5 % u 557 společností s ratingem B a -4,6 % u 225 společností s D ratingem.

Faktor beta

V dubnu došlo v rámci studie k jediné výjimce potvrzující pravidlo. Ve zbylých měsících měly akcie s lepším ESG hodnocením (A a B) vyšší výnosy než akcie s horším hodnocením. V dubnu ale skupiny společností s lepším ESG ratingem poklesly při kolapsu trhů méně a následně, když nastalo oživení, vzrostly méně, v porovnání se společnosti, které měli horší rating. To naznačuje, že akcie s vyšším ratingem ESG také mají nižší betu a jsou méně náchylné k volatilitě na trhu.

Předchozí studie 

Společnost Fidelity International provedla podobnou studii v dubnu 2020 přičemž se zaměřila na období mezi 19. únorem a 26. březnem, kdy index S&P 500 klesl o 26,9 procent. První studie testovala vliv tržní volatility na společnosti s rozdílnými ESG charakteristikami a došla ke stejnému závěru: společnosti s vysokými ratingy udržitelnosti překonaly své „vrstevníky“.

Je povzbudivé vidět, že se tento původní závěr v relativně krátkém časovém horizontu shoduje s dnešním výsledkem. Přidává to váhu argumentům zdůrazňujícím, že faktory udržitelnosti mohou ovlivňovat výkonnost firem v různých fázích tržního cyklu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter