Evropské i americké výnosy klesají. Dolar obrátil do zisku pod 1,0850 za euro. Koruna zpevnila pod 25,35 za euro.

Klíčové hlasování o dividendě a rozdělení O2 se blíží

Ještě týden mají akcionáři telekomunikačního operátora O2, pokud se chtějí korespondenčně zúčastnit hlasování na klíčové valné hromadě O2 dne 28. dubna, která rozhodne o výplatě dividendy a rozdělení společnosti.

Akcionáři, kteří se rozhodnou hlasovat korespondenčně, musí doručit hlasovací lístky s ověřeným podpisem nejpozději do 22. dubna 2015.

Jedním z důležitých bodů jednání bude rozdělení společnosti O2, díky němuž vznikne nová společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Do nově vzniklé společnosti bude převeden majetek související s fixní a mobilní telekomunikační infrastrukturou, datová centra a majetek potřebný pro poskytování velkoobchodních služeb.

Dividenda a rozdělení O2. Akcionáři rozhodnou na konci dubna

O2 navrhuje dividendu 13 Kč (+ komentář)

Nominální hodnota akcií O2 se v důsledku rozdělení sníží, zároveň bude všem akcionářům O2 ke každé jejich akcii přidělena jedna akcie společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Akcie nově vzniklé společnosti nebudou veřejně obchodovatelné na regulovaných trzích.

Rozdělení a odkup akcií

Akcionáři, kteří nebudou souhlasit s rozdělením společnosti a budou hlasovat proti tomuto návrhu, získají automaticky právo na odprodej nově nabytých akcií společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Právo na odprodej akcií společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. získají jen ti akcionáři, kteří budou na valné hromadě hlasovat proti rozdělení společnosti O2. Dodatečně, po skončení valné hromady, již nebude možné právo na odprodej akcií získat.

Odkup akcií proběhne po zapsání rozdělení společnosti do obchodního rejstříku, ke kterému by mělo dojít v červnu tohoto roku. Stanovení nabídkové ceny za akcie společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. i vlastní odkup akcií proběhnou až po zapsání rozdělení do obchodního rejstříku.

Tomáš Budník: Miliardy pro PPF nesou O2 budoucnost

Poprvé korespondenčně

O projednávaných bodech valné hromady mohou akcionáři hlasovat také prostřednictvím korespondenčního hlasovaní. Stane se tak poprvé v historii společnosti O2. Tuto formu hlasování bez nutnosti osobní účasti na valné hromadě nyní umožňuje zákon o obchodních korporacích a stanovy společnosti. Na hlasovacích lístcích, které byly akcionářům rozeslány společně s tištěnou pozvánkou na valnou hromadu, stačí označit volbu u každého bodu jednání, nechat ověřit podpis a takto ověřené lístky doručit společnosti O2 nejpozději do 22. dubna 2015 (doručovací adresa je O2 Czech Republic a.s., P.O.BOX 11, 284 Kutná Hora).

Další informace včetně vzoru korespondenčního hlasovacího lístku naleznou akcionáři také na webových stránkách společnosti O2.

Štěpení O2 – trocha matematiky i alchymie

Newsletter