Knecht (Citibank): Nová digitální éra bankovnictví. Primární bude bezpečnost

Směrnice PSD2 přinese z pohledu banky hlavně výzvy a příležitosti vyplývající z otevření svých platforem třetím stranám. Díky přístupům k datům o klientech budou firmy vstupující do rozhraní čelit tvrdším požadavkům na zabezpečení a ochranu klientských dat.V rozhovoru pro Roklen24 to uvedl manažer transakčních služeb Citibank Pavel Knecht.

Primárním cílem směrnice PSD2 je vytvořit jednotný integrovaný trh pro platební služby prostřednictvím standardizace regulace bank a nových poskytovatelů platebních služeb, kteří přicházejí na trh v důsledku nové digitální éry. PSD2 odstraňuje vstupní bariéry, čímž přispívá k posílení bezpečnosti platebního systému, umožňuje poskytování nových platebních služeb a zajišťuje transparentní a zdravé tržní prostřední ve prospěch spotřebitelů.

R24: Jaké technické či legislativní nesrovnalosti/problémy má směrnice PSD2? A vyloženě rizika?

Na začátku je důležité poznamenat, že lokální zákon o platebních službách, kterým bude transponovaná směrnice Evropské komise o platebním styku (PSD2), ještě nebyl schválen Parlamentem České republiky a existuje pouze ve formě vládního návrhu. Tento zákon bude poté na lokální úrovni rozhodující. Nicméně ze znění samotné směrnice vyplývají jasné požadavky, které ve velké míře sjednotí podmínky poskytování platebních služeb, zvýší ochranu spotřebitele a informační povinnosti vůči regulátorům.

Z pohledu banky přinese směrnice hlavně výzvy a příležitosti vyplývající z otevření svých platforem třetím stranám. V praxi to bude konkrétně znamenat, že třetí strany, např. fintechové firmy či internetové obchody, mohou ve svých aplikacích využívat některá data, která banky shromažďují o svých klientech (např. historii platebních operací, zůstatky na účtech, případně iniciovat platební transakce). Nutno dodat, že díky přístupům k datům o klientech budou firmy vstupující do rozhraní čelit tvrdším požadavkům na zabezpečení a ochranu klientských dat. S příchodem každé nové technologie a vstupem nových subjektů na trh vznikají i nová rizika, proto je důležité, aby nedocházelo k úniku klientských dat a jejich zneužití. Nevýhodu této regulace spatřujeme v tom, že se týká pouze EU a zaměřuje se primárně na dvě oblasti – informace o stavu běžných účtů a iniciaci plateb.

R24: Jaké výhody nová směrnice přinese a komu?

Směrnice PSD2 podpoří inovace, větší konkurenci a “otevře” bankovní trh. Na druhou stranu bude regulováno o mnoho více subjektů, některé z nich vůbec poprvé. Pro klienty to bude znamenat, že poskytovat finanční služby a obsluhovat účty klientů nebudou v budoucnu jen banky, ale i jiné společnosti, jež využijí otevřených bankovních dat. Třetí strany budou moci iniciovat platby a zprostředkovávat informace o účtu klienta bez toho, aby klient šel do banky nebo se musel přihlásit do jakéhokoliv bankovního systému. Samozřejmostí je, že použít data o klientech mohou třetí strany pouze se souhlasem klienta, jehož se týkají.

Očekáváme, že regulace přinese více výhod a prohloubení konkurenčního prostředí hlavně pro retailového zákazníka. Vstup třetích stran do oblasti korporátního bankovnictví nebude výrazný vzhledem ke komplikovanějším a komplexnějších řešením v tomto segmentu. Rovněž se domníváme, že bude přetrvávat nedůvěra velkých firem směrem k FinTech startupům, kterým nebudou chtít svěřovat své prostředky a provádět vysokoobjemové transakce. V každém případě korporacím regulace umožní přidávat nové, inovativní a levnější služby pro transakční bankovnictví. Jedním z příkladů jsou služby související s konsolidovaným přístupem k různým bankovním i nebankovním účtům, včetně elektronických peněženek.

R24: Jak se Citibank připravuje na nástup směrnice PSD2?

Největší pozornost v souvislosti se směrnicí PSD2 se zaměřuje na povinnost bank zpřístupnit napojení bankovních služeb, ideálně přes Application Programming Interface (API). Citi obsluhuje v České republice významné lokální a mezinárodní korporátní klienty, pro které je přístup přes standardizované API rozhraní již k nyní dispozici . Prostřednictvím naší platformy API CitiConnect umožňujeme klientům přímé spojení se Citibank a zabezpečený přístup k jejím službám. Klienti tak mohou použít jakýkoliv certifikovaný účetní software, případně vlastní software vyvinutý na základě API požadavků a nemusí využívat jen bankovních portálů, které často vyžadují vlastní bankovní aplikace či rozhraní. Toto řešení je pro klienty efektivní, snižuje náklady i rizika. Citibank, jako globální banka, podporuje integraci založenou na API v 96 zemích, včetně České republiky, což je nebývale velké územní pokrytí. Technologie API nám umožňuje do budoucna přidávat další služby.

R24: Pomůže podle Vás nová směrnice k zásadnímu rozvoji FinTech aplikací?

Regulace bezesporu podpoří inovace, a to jak uvnitř bank, tak i u nebankovních finančních institucí. Na druhou stranu je důležité si uvědomit, že kolébka evropského FinTechu je v UK, které se regulace kvůli brexitu nakonec vůbec nemusí týkat a zároveň musím podotknout, že pro zlomovou inovaci nestačí jen to, aby banky zpřístupnily data o účtech a umožnily zadávat třetím stranám platby. Přelomové inovace budou probíhat nezávisle na regulaci. V každém případě budeme rádi, když uvidíme vzrůstající počet inovativních řešení pro B2B segment, kterých je stále relativně málo. Do budoucna očekáváme, že v roce 2020 bude B2B segment dvojnásobný oproti B2C segmentu a inovace v tomto sektoru bude iniciována zejména finančními řediteli a řediteli transakčních služeb korporací, kteří budou i ve svém profesním životě chtít více využívat inovativních principů a jednoduchosti služeb, které znají ze svého osobního života.

R24: Jak podle Vás momentálně funguje spolupráce bank s FinTech firmami?

Aby byla spolupráce efektivní, tak hlavní princip spočívá v tom, aby byly potlačeny slabiny obou institucí a naopak se spojily silné stránky, na základě kterých by mohlo vzniknout partnerství, ze kterého vyplývá konkurenční výhoda. Faktem je, že FinTechové firmy jsou mladé a dravé, a působí mimo banku.To samo o sobě nabízí prostor pro inovaci. Tyto firmy mohou experimentovat, testovat nové nápady a nejsou zatíženy jinými překážkami, které mají velké korporace, jednoduše myslí „Out of the box“. Banky na druhou stranu mají spoustu znalostí o produktech, regulacích, risku, compliance, treasury, mají historii, značku, reputaci a mezinárodní přítomnost,proto se vyplatí oběma stranám spolupracovat a společně na trh přinést produkt či službu, která poskytne koncovému spotřebiteli velkou přidanou hodnotu.

Jak pro FinTech, tak pro banku je důležité identifikovat svého cílového zákazníka. Například pro FinTech orientující se na půjčky fyzickým osobám, se může více hodit spolupracovat s bankou, která nemá segment osobního bankovnictví. Banka by v tomto případě poskytla Fintechu bankovní služby a FinTech se postará o obsluhu svých klientů. Společně tak nabízí službu, která přináší vysokou přidanou hodnotu pro zákazníka.

Co se týče typů spolupráce, tak FinTech společnosti mohou být klienty bank nebo banky do nich mohou investovat prostřednictvím venture kapitálu, vytvářet inkubátory, akcelerátory, případně mít vlastní inovační centra. Citi byla jedná z prvních světových bank, která vytvořila iniciativu zaměřenou na startupy – nazýváme ji Citi Ventures a v jejím rámci hledáme společnosti, které mají přelomová řešení s velkým dopadem na klientskou zkušenost. Citi Ventures má sídlo přímo v Sillicon Valley a setkává se se startupy na denní bázi. Citi Ventures investovalo již do desítek společnosti z různých odvětví počínaje platbami, analýzou dat, robotizací, přes marketing, zpracování dokumentů, financování a bezpečnosti.

Pavel Knecht v Citibank v České Republice pracuje od roku 2009, kdy působil v různých manažerských pozicích v korporátním bankovnictví – v oblasti transakčních služeb, relationship managementu a řízení úvěrových rizik. V současné době je zodpovědný za strukturování a prodej integrovaných a digitálních řešení pro e-Commerce a Fintech společnosti v zemích střední a východní Evropy. Pavel vystudoval Ekonomicko-správní fakultu na Masarykově univerzitě v Brně a rovněž Business Administration na Chongqing University v Číně a na University of Victoria v Kanadě. Hovoří plynně anglicky.

Newsletter