Koalice silou prosadila evidenci tržeb

AKTUALIZOVÁNO: Vládní koalice dnes ve Sněmovně i přes obstrukce pravice prosadila schválení elektronické evidence tržeb. Pravice hrozí ústavní stížností jak kvůli procesu schvalování, tak kvůli obsahu zákona. Jako první se do evidence zapojí hotely a restaurace, a to zřejmě už od listopadu. Záleží na tom, kdy zákon vyjde ve sbírce. Ještě ho musí schválit Senát a podepsat prezident. Sněmovna také schválila, že stravovací služby kromě podávání alkoholu budou nově spadat do 15procentní sazby daně z přidané hodnoty.

V Senátu má vládní koalice většinu a prezident Miloš Zeman se už dříve za evidenci tržeb postavil.

Pro zákon dnes hlasovala vládní koalice, podpořili ji někteří poslanci z klubu Úsvitu – Národní koalice a tři nezařazení poslanci. Komunisté se zdrželi. Poslanci ODS a TOP 09 a Starostů na protest opustili jednací sál. V sále však zůstal Karel Tureček, který je sice členem klubu TOP 09 a Starostů, řady TOP 09 však loni opustil. Při závěrečném hlasování se zdržel.

 

Vláda si od evidence tržeb slibuje narovnání podnikatelského prostředí mezi podnikateli, kteří daně platí, a těmi, kteří je neplatí. Nový nástroj má také pomoci omezit daňové úniky a od zapojení všech zahrnutých odvětví má podle vlády vynášet ročně až 18 miliard korun.

 

Dnes je černý den pro živnostníky a podnikatele v České republice. Vládní většina znásilnila Jednací řád a ve Sněmovně prosadila elektronickou evidenci tržeb.

Zveřejnil(a) Petr Fiala dne 10. únor 2016

 

Podle pravicových kritiků naopak poškodí drobné živnostníky a podnikatele a přinese také riziko zneužití získaných dat. Ministr financí Andrej Babiš (ANO) tyto námitky opakovaně odmítl.

Podnikatel, na kterého dopadne povinnost evidovat tržby, bude muset nejpozději při zaplacení zboží nebo služby poslat finanční správě datovou zprávou údaje o tržbě a vystaví zákazníkovi účtenku. Kupující si bude moci na internetu ověřit, zda prodejce skutečně údaje poslal daňové správě. Ministerstvo financí bude moci pořádat účtenkovou loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se budou moci lidé zúčastnit na základě zaslání účtenky nebo údaje povinně uváděného na účtence.

Pokud by zákon vyšel ve sbírce zákonů v březnu, v účinnost by vstoupil k 1. listopadu. První tři měsíce od účinnosti budou pod zákon spadat ubytovací a stravovací služby, následně přibude velkoobchod a maloobchod. Od 16. měsíce od účinnosti mají být evidovány všechny tržby kromě tržeb řemeslníků, které se pod zákon dostanou od 18. měsíce. Vláda bude moci nařízením stanovit, že některé tržby nebudou od nabytí účinnosti zákona dočasně evidovanými tržbami.

Sněmovna schválila taky doprovodný zákon, který mimo jiné zařadí stravovací služby kromě podávání alkoholických nápojů do 15procentní sazby daně z přidané hodnoty. Nyní jsou v sazbě 21 procent. Sociální demokrat František Adámek neuspěl s návrhem na přeřazení těchto služeb do desetiprocentní sazby DPH.

Podnikatelé budou moci využít podle této normy jednorázovou slevu až 5000 korun na náklady spojené se zavedením evidence tržeb. Její výše se bude odvíjet od daňového základu z podnikání.

Levnější točené pivo a nealkoholické nápoje? Možná od července.

Zveřejnil(a) Roklen24 dne 2. únor 2016

 

 

Základní ustanovení Elektronické evidence tržeb (EET):
Zákon stanoví, že evidovanými tržbami budou především platby v hotovosti, uskutečněné bezhotovostním převodem, směnkou, šekem nebo obdobným způsobem a také započtením kauce. U podnikatelů a firem nebudou evidovanými tržbami například příjmy, které nejsou předmětem daně z příjmů.
Poplatník bude muset nejpozději při zaplacení zboží nebo služby poslat daňové správě datovou zprávou údaje o tržbě a vystavit kupujícímu účtenku. K údajům poslaným daňové správě bude patřit DIČ, označení provozovny a pokladního zařízení, číslo účtenky, datum a čas, hodnota tržby, částka bez DPH a DPH a bezpečnostní a podpisový kód. Pokud poplatníkovi nedorazí potvrzení o přijetí údajů, bude je muset poslat znovu nejpozději do 48 hodin. Ve zjednodušeném režimu bude poplatník posílat daňové správě údaje nejpozději do pěti dnů od přijetí tržby.
Evidence tržeb ve zjednodušeném režimu bude možná při prodeji zboží a služeb v dopravních prostředcích při pravidelné přepravě osob. Další okruhy tržeb s evidencí ve zjednodušeném režimu bude moci stanovit nařízením vláda; půjde o oblasti, kde by běžná evidence ztížila nebo znemožnila hospodárný výkon činnosti. Zjednodušenou evidenci bude povolovat finanční úřad.
Z evidence budou vyloučeny tržby státu, krajů nebo obcí, pošt, bank, pojišťoven, investičních a penzijních fondů a také tržby energetických a vodárenských firem. Evidovat se nebudou ani tržby ve školních jídelnách, na palubách letadel, z jízdného na železnici nebo jízdného placeného v dopravních prostředcích a také z provozování prodejních automatů a veřejných toalet.
Poplatník bude muset veřejně vystavit informaci o tom, že je kupujícím povinen vystavit účtenku a zaevidovat tržbu buď v běžném, nebo zjednodušeném režimu. Kupující si bude moci na internetu ověřit, zda údaje o tržbě skutečně poslal daňové správě.
Zákon nabude účinnosti od osmého měsíce potom, co vyjde ve sbírce. První tři měsíce od účinnosti budou pod zákon spadat ubytovací a stravovací služby, následně přibude velkoobchod a maloobchod. Od 16. měsíce od účinnosti mají být evidovány všechny tržby kromě tržeb řemeslníků, které se po zákon dostanou od 18. měsíce. Vláda bude moci nařízením stanovit, že některé tržby nebudou od nabytí účinnosti zákona dočasně evidovanými tržbami.
Kontrolní úřady budou moci zjišťovat dodržování elektronické evidence tržeb prověřovacími nákupy. Za „zvlášť závažné porušení povinnosti zasílat údaje o evidované tržbě nebo vydávat účtenky“ při kontrolním nákupu budou moci úřady nařídit okamžité uzavření provozovny nebo pozastavení výkonu činnosti.
Jednotlivec, firma nebo podnikatel který „závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb“, bude moci dostat až půlmilionovou pokutu. Stejná pokuta bude hrozit firmám a podnikatelům za to, že nezašlou údaje o tržbě daňové správě nebo nevydají kupujícímu účtenku. Sankci až 50.000 korun budou moci dostat za nevystavení informace o svých povinnostech ohledně elektronické evidence tržeb a za zacházení s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, že by mohly být zneužity.
Ministerstvo financí bude moci pořádat účtenkovou loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se budou moci lidé zúčastnit na základě zaslání účtenky nebo údaje povinně uváděného na účtence.
Podnikatelé budou moci využít jednorázovou slevu až 5000 korun na náklady spojené se zavedením evidence tržeb. Výše slevy se bude odvíjet od daňového základu z podnikání.
Stravovací služby s výjimkou podávání alkoholických nápojů se zařadí do 15procentní sazby daně z přidané hodnoty, nyní jsou v 21procentní sazbě.

Newsletter