Komentář: Ekonomický růst ČR opět „vyráží dech“

Trh po předběžných údajích o růstu české ekonomiky v prvním čtvrtletí spekuloval, že tempo bude revidováno směrem dolů. Opak se stal pravdou. Předběžný odhad, již tak poměrně značně příznivý, a to i v celoevropském kontextu, byl revizí dále vylepšen. Opět tedy „vyráží dech“.​

Hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí vzrostl meziročně o 4,2 procenta, tj. o 0,3 procentního bodu více, než předpokládal předběžný odhad.

Česká ekonomika prudce roste o 4,2 %

Jedním dechem je však třeba dodat, že revize nepatrně zhoršuje údaj za hrubou přidanou hodnotu, a to o desetinu procentního bodu oproti předběžnému odhadu. Hrubá přidaná hodnota je svým způsobem přesnější ukazatel než hrubý domácí produkt, protože není ovlivněna přechodnými dopady daňových změn. Tyto změny do jisté míry ovlivňují údaj za hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí. Avšak vzhledem k tomu, že i meziroční růst hrubé přidané hodnoty je stále solidní, nelze přičítat dopadům změn daní určující pozitivní vliv na výši HDP. Mají pouze vliv dílčí.

Na růstu v prvním kvartále je kromě jeho výše (je nejvyšší od roku 1996) pozitivní i fakt, že zůstává rovnoměrně rozložen napříč ekonomikou. Robustní je jak domácí poptávka, tak poptávka zahraniční, tedy poptávka po českém vývozu. Vedle spotřeby se daří i investicím.

Pokud se růst na podobných úrovních udrží i v dalších kvartálech, což není úplně nepravděpodobné, lze očekávat další citelné zlepšení stavu trhu práce a při jejím poklesu pod šest procent i silnější tlak na růst mezd, které zatím za vzestupem ekonomiky poněkud zaostávají. V roce 2016 bychom se tak mohli dočkat pracovního trhu, jemuž dominuje zaměstnanec, a nikoli zaměstnavatel jako v posledních letech. Jinými slovy, zaměstnavatelé se budou nuceni přetahovat o vhodné zaměstnance, což dále podpoří růst mzdové, a potažmo cenové hladiny. Mohou se tak objevit politické tlaky na Českou národní banku, aby ukončila svůj režim intervence oslabující korunu dříve, než nyní deklaruje, tj. na přelomu let 2016 a 2017.

Newsletter