Komentář k blogu Miroslava Singera: Jak (ne)hodnotit ekonomii

Ve svém blogu (doporučuji přečíst zde) se bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer rozepsal o tom, jak přemýšlet o otázce, zdali je ekonomie fungující věda. Vyhnu se diskuzi, jestli lze srovnávat Velkou hospodářskou krizi z 30. let s krizí z roku 2008. Dokonce se vyhnu i tomu, zda je na místě vnímat rozdílné důsledky obou krizí jako konsekvenci pokroku ekonomie. Ale i tak blog bývalého guvernéra přináší zajímavé podněty ke komentáři.

První poznámka, která by měla být slyšet mnohem častěji, je, že hodnocení fungování ekonomie není založeno pouze na schopnosti ekonomů předpovídat budoucí vývoj ekonomiky. Hodnotit význam a kvalitu ekonomie jako vědy jen na základě jedné kapitoly jednoho oboru ekonomie je podobné jako hodnotit jízdní vlastnosti auta podle čelního skla. Ano, k dokonalé a pohodlné jízdě je čelní sklo nutné, ale pokud ho nemáme, neznamená to, že výrobce auta neudělal vůbec nic a nikam se neposunul.

Tím opouštím složitou argumentaci a uchyluji se k ekonomickým oborům, kde jsme zaznamenali jednoznačný posun. Za posledních několik desetiletí se výrazně zlepšilo pochopení ekonomů například v oblasti identifikace kauzálních vztahů či hodnocení dopadů programů podpory na trhu práce, lépe rovněž chápeme, jak informační frikce ovlivňují chování ekonomických agentů, a další. Téměř v každém odvětví ekonomie vidíme poslední dobou zásadní pokrok a nejde pouze o schopnost předvídat ekonomický vývoj. K obraně ekonomie jako fungující vědy není třeba se pouštět na tenký led tak, jak činí Miroslav Singer ve svém komentáři.

Druhá poznámka je vlastně jen krátké doplnění efektu utažené fiskální politiky v době po Velké hospodářské krizi. Ekonomové dlouho nepřikládali velkou váhu fiskální politice na pomalém ekonomickém zotavení v 30. letech. Standardní studie a ekonomické modely totiž nezachycovaly heterogenní efekty různých daní. V roce 2012 publikovala Ellen McGrattanová článek, ve kterém se snaží ukázat, že časté a zásadní změny v daňové struktuře měly značný vliv na vývoj ekonomiky navzdory dlouhodobému opačnému názoru. Ve svém článku pak McGrattanová zdůrazňuje především efekt zvýšení daňové zátěže na dividendy a nerozdělený zisk. Z dnešního pohledu se tak opravdu zdá, že praktické kroky fiskální politiky ve 30. letech měly negativní vliv na rychlé ekonomické oživení.

Newsletter