Komerční banka – kolik ze zisku 37 mld. Kč si ukrojila?

Tento týden bude na domácí burze ve znamení bankovních výsledků za 2. čtvrtletí. Ty uvede ve středu 5. srpna Komerční banka.

Z předběžných dat České národní banky vyplývá, že celé první pololetí letošního roku je pro domácí banky druhým nejlepším v české bankovní historii – lepší bylo jen v roce 2012. Bankovní instituce si podle údajů ČNB přišly celkem na 36,9 miliardy Kč zisku, což je o 1,5 miliardy více než ve stejném období loňského roku. Prostředí se tedy zdá být příznivé. Jak úspěšná byla v tomto ohledu právě Komerční banka?

Z odhadů vyplývá, že by se měly potvrdit trendy z 1. čtvrtletí. Ačkoli banku již delší dobu trápí prostředí nízkých úrokových sazeb, které dostávají pod tlak tržby (konkrétně čisté úrokové výnosy), pokračující oživení úvěrové aktivity v ekonomice (roste objem korporátních úvěrů i půjček domácnostem) by mělo tyto výnosy podpořit a udržet je na obdobné úrovni, jako tomu bylo ve 2. čtvrtletí loňského roku i v 1. čtvrtletí letošního roku. Naše odhady dokonce počítají s meziročním mírným růstem o 0,7 % na úroveň 5,16 miliardy Kč.

Další složka tržeb – čistý výnos z poplatků a provizí – by měl pokračovat v poklesu, management banky předpokládá pokles této položky za celý rok o 3-4 %. Důvodem poklesu v 1. čtvrtletí byl rychlý přechod klientů na nové balíčky služeb, negativně zasáhne i evropská regulace mezibankovních poplatků.

Čistý zisk z finančních operací by měl zůstat solidní, ačkoli ne tak vysoký jako v 1. čtvrtletí tohoto roku. Celkově tak očekáváme meziroční růst tržeb o necelé procento.

Co se týče provozních nákladů, ty by měly zůstat stabilní. Z nákladových položek tak vyčnívají velmi nízké náklady na riziko – obdobně jako tomu bylo v 1. čtvrtletí tohoto roku. Rychlé zotavení v korporátním i retailovém segmentu a zlepšení kvality úvěrů dovolují bance držet náklady na riziko u rekordních úrovní, které by v 2. čtvrtletí měly být oproti 1. čtvrtletí tohoto roku jen mírně výše.

Celkově by tak měla banka vykázat solidní čistý zisk, který by měl být sice mírně pod úrovněmi z 1. čtvrtletí, ale zároveň mírně vyšší než ve stejném období v loňském roce. Naše odhady se celkově jeví jako mírně optimističtější než konsensus, který počítá s čistým ziskem 3,32 miliardy Kč.

Jediným faktorem, který by mohl snížit jinak relativně dobré výsledky, je zaúčtování příspěvku do resolučního fondu, který by měl činit jednorázové navýšení nákladů o 400 – 500 mil. Kč. Naše odhady i odhady trhu zatím předpokládají, že k zaúčtování těchto nákladů dojde až ve 3. nebo 4. čtvrtletí. Za první pololetí by si tak mohla Komerční banka z Českou národní bankou odhadovaných 36,9 miliardy Kč zisku všech domácích bank ukrojit 6,8 – 6,9 miliardy Kč, což by mělo potvrdit schopnost banky vyplatit i za letošní rok atraktivní dividendu. Očekáváme, že banka minimálně udrží výši vyplacené dividendy na úrovni 310 Kč na akcii, což představuje dividendový výnos zhruba ve výši 5,6 %.

v mil. Kč 2Q15 konsensus* 2Q15 Odhad Roklen 1Q15 2Q14 Meziroční změna vůči kons.
Čisté úrokové výnosy 5 137 5 164,4 5 126 5 131 0,1%
Čistý výnos z poplatky a provize 1 711 1 742,2 1 699 1 791 -4,5%
Čistý zisk z finančních operací 654 617 682 539 21,3%
Čisté provozní výnosy celkem 7 501 7 523,6 7 507 7 461 0,5%
Provozní náklady celkem -3 252 -3 204,8 -3 132 -3 201 1,6%
Provozní zisk 4 250 4 318,8 4 375 4 260 -0,2%
Náklady na riziko -141 -123 -109 -262 -46,2%
Zisk před zdaněním 4 155 4 241,8 4 313 4 053 2,5%
Čistý zisk po odečtení minorit 3 324 3 408,7 3 456 3 305 0,6%

 * konsensus sestavený Komerční bankou z odhadů 15 analytiků včetně Roklen

Newsletter