Komerční banka ukáže solidní čísla. Kam až vylétne zisk?

Domácí výsledková sezóna pokračuje, zítra své výsledky za 1. čtvrtletí tohoto roku představí Komerční banka. Začátek roku by měl být pro banku solidní, a to i přes pokračující prostředí nízkých úrokových sazeb, které v kombinaci s minimálními výnosy státních dluhopisů stále ukrajují z čisté úrokové marže banky. Oživování úvěrové aktivity a pokračující nárůst depozit by měl dle našich odhadů pomoci bance zvýšit meziročně tržby o 2,8 % (konsensus trhu počítá s nárůstem o 1,8 %) a za přispění výrazně nižších nákladů na riziko oproti 1. čtvrtletí loňského roku posunout čistý zisk výrazně nad 3 miliardy korun. Naše odhady jsou v tomto ohledu optimističtější než průměrná očekávání trhu a počítají s čistým ziskem po odečtení minoritních podílů na úrovni 3,46 miliard Kč (+12 % meziročně), konsensus trhu je nastaven na 3,3 miliardy Kč (+7 %).

Očekávání shrnuje následující tabulka:

mil. Kč 2015Q1 Roklen 2015Q1E kons* 2014Q1**  YoY změna vs. Roklen YoY změna versus kons. 2014Q4** 
Čisté úrokové výnosy 5 207 5166 5 079 2,52% 1,71% 5 200
Čistý výnos z poplatků a provizí 1 789 1747 1770 1,05% -1,30% 1791
Čistý zisk z finančních operací + ostatní výnosy 660 660 595 10,92% 10,92% 685
Čisté provozní výnosy 7 656 7579 7 444 2,84% 1,81% 7 676
Provozní zisk 4 469 4394 4 320 3,45% 1,71% 4 222
Náklady na riziko (231) (318) (518) -55,41% -38,61% (211)
Zisk před zdaněním 4 286 4113 3843 11,52% 7,03% 4011
Čistý zisk 3 557 3390 3177 11,97% 6,70% 3412
Čistý zisk po odečtení minoritních podílů 3 462 3299 3 082 12,34% 7% 3 331

 * konsensus 13 analytických odhadů včetně Roklenu, sestavený Komerční bankou

** výsledky upravené o dekonsolidaci Transformovaného fondu

Nutno podotknout, že banka bude letos poprvé reportovat své výsledky bez Transformovaného fondu, spadajícího pod KB Penzijní společnost. Tato dekonsolidace nicméně ovlivní pouze výši vykázaných tržeb – na čistý zisk, tedy i na výši vyplacené dividendy, nebude mít vliv. V tabulce jsou prezentována čísla s ohledem na dekonsolidaci a to včetně upraveného 1. čtvrtletí loňského roku.

Při prezentaci výsledků bude zajímavé sledovat i případné komentáře managementu k celoročnímu výhledu. Při prezentaci výsledků za rok 2014 vedení banky uvedlo následující výhled pro rok 2015, přičemž finanční ředitel Libor Löfler zdůraznil, že výhled již počítá s dekonsolidovanými čísly: 

  • Čistý úrokový příjem také na srovnatelné úrovni jako loni, ačkoli objem úvěrů by měl v 2015 vzrůst o zhruba 5 % oproti odhadovanému 4% růstu v loňském roce
  • Čistá úroková marže zůstane pod tlakem, protože se management soustředí především na objem úvěrů – CFO Löfler očekává pokles marže na zhruba 2,4 %
  • Příjem z poplatků a provizí by měl poklesnout zhruba o 2 – 4 %
  • Výnosy z finančních operací by měly celoročně mírně klesnout
  • => celkově by tržby tedy měly v průběhu roku 2015 mírně klesnout
  • Náklady na riziko by měly zůstat nízké, u úrovně z roku 2014 (26 bps)
  • Provozní náklady by měly zůstat na srovnatelné úrovni jako v roce 2014

Celkově očekáváme, že výsledky mohou být pro akcie Komerční banky podporou, s ohledem na slibně se vyvíjející zisk a tím pádem i zajímavý potenciál pro výplatu budoucích dividend.

Newsletter