Komerční banka ve 2Q: nižší zisk, ale jeden příjemný rekord

První ze dvou na pražské burze obchodovaných bankovních titulů, Komerční banka dnes oznámila své výsledky hospodaření za druhou čtvrtinu roku. Na úrovni čistého zisku banka dosáhla výsledku 3,2 miliardy korun, který zaostal za očekáváním (konsensus trhu) 3,3 mld. korun. Nižší zisk lze přičíst především nečekaně silnému nárůstu provozních nákladů a to meziročně o 13 % na 3,6 mld. Kč (čekalo se 3,25 mld. Kč). Velmi příjemným překvapením je naopak dramatické snížení nákladů na riziko, meziročně ze 109 na 9 milionů korun, nejnižší úroveň v historii banky.

Mimo nečekaně vyšších provozních nákladů jsou zbylé provozní položky (složky tržeb) zhruba v souladu s očekáváním trhu. Úroveň čistých úrokových výnosů dosáhla 5,1 mld. korun, čisté výnosy z poplatků a provizí činily 1,8 mld. korun (konsensus 1,7 mld.). Dle očekávání Roklenu se meziročně mírně snížil čistý zisk z finančních operací. Celkovými tržbami na úrovni 7,5 miliardy korun banka takřka přesně naplnila očekávání analytiků, tj. meziroční růst o zhruba 0,5 %.

Výši provozních nákladů ovlivnilo zaúčtování příspěvku do resolučního fondu, který tak jednorázově navýšil náklady o 409 mil. korun. Provozní zisk tímto výší 3,9 mld. Kč klesl meziročně o 9 %, ačkoli se čekalo jeho setrvání na stabilní úrovni zhruba 4,25 mld. Kč. Z nákladových položek vyčnívají velmi nízké náklady na riziko, které banka překvapivě snížila na rekordní minimum 9 mil. korun, ačkoli se čekal jejich mírný nárůst oproti prvnímu čtvrtletí.

v mil. Kč 2Q15 2Q15 konsensus* 2Q15 Odhad Roklen 1Q15 2Q14 Meziroční změna
Čisté úrokové výnosy 5097 5137 5 164,4 5 126 5 131 -0,7%
Čistý výnos z poplatky a provize 1787 1711 1 742,2 1 699 1 791 -0,2%
Čistý zisk z finančních operací + ostatní 616 654 617 682 539 14,3%
Čisté provozní výnosy celkem 7500 7501 7 523,6 7 507 7 461 0,5%
Provozní náklady celkem -3622 -3252 -3 204,8 -3 132 -3 201 13,2%
Provozní zisk 3878 4250 4 318,8 4 375 4 260 -9,0%
Náklady na riziko -9 -141 -123 -109 -262 -96,6%
Zisk před zdaněním 3915 4155 4 241,8 4 313 4 053 -3,4%
Čistý zisk po odečtení minorit 3184 3324 3 408,7 3 456 3 305 -3,7%

Komerční banka – kolik ze zisku 37 mld. Kč si ukrojila?

Analytička: Schopnost udržet stabilní dividendu

„Výsledky hodnotíme spíše neutrálně, banka potvrdila schopnost udržet stabilní tržby i navzdory nízkým úrokovým sazbám, především díky narůstající úvěrové aktivitě (úvěry vzrostly v 2. čtvrtletí meziročně o 5,6 %). Provozní náklady by se bez zaúčtování příspěvku do resolučního fondu také pohybovaly na úrovních v souladu s očekáváním. Velkým překvapením tak zůstávají rekordně nízké náklady na riziko, které oproti našim odhadům ve výši 123 mil. Kč či odhadům trhu na úrovni 141 mil. Kč dosáhly pouhých 9 mil. Kč. Pokud bychom tak výsledky očistili o jednorázové zaúčtování příspěvku do resolučního fondu, čistý zisk by činil 3,5 miliardy Kč, tedy o zhruba 100 milionů vyšší než naše očekávání,“ komentuje výsledky analytička skupiny Roklen Lenka Dvořáková Švejdová.

„Výsledky za 1. pololetí indikují celoroční zisk na akcii ve výši 352 Kč, což potvrzuje naše očekávání, že by banka měla udržet stabilní dividendu ve výši 320 Kč na akcii (pokud udrží stejný výplatní poměr jako při poslední výplatě dividendy ve výši 91 %). Vzhledem k současným cenám akcie nečekáme výraznější reakci trhu,“ dodává analytička.

V bilanci celého prvního pololetí KB dosáhla čistého zisku 6,6 miliardy korun, meziročně o 4 % vyššího. Celkové tržby za prvních šest měsíců meziročně klesly o procento na 15 mld. korun, provozní náklady pak narostly o 7 % na 6,75 mld. Kč. Náklady na riziko se za první pololetí snížily o 85 % na 118 mil. korun. 

Objem poskytnutých úvěrů narostl o 5,6 procenta na 519,4 miliardy Kč. K růstu nejvíce přispěly hypotéky a úvěry podnikům. Objem hypoték poskytnutých občanům vzrostl o 12,4 procenta na 170 miliard korun. Objem vkladů vzrostl o 7,5 procenta na 646,1 miliardy korun. Vklady občanů stouply o 10,6 procenta na 185,6 miliardy korun a vklady podniků o osm procent na 384,3 miliardy korun.

Počet klientů KB se zvýšil meziročně o 28.000 na 1,637 milionu, z nich 80 procent využívá přímé bankovnictví. Celá Skupina KB má 2,5 milionu klientů. Hlavním akcionářem KB je francouzská Société Générale s podílem 60,4 procenta.

„Finanční výsledky vnímám jako velmi dobré v době, kdy úrokové sazby dosáhly svých nových historických minim a když jsme zaúčtovali náklady na nový regulatorní požadavek. Nicméně jsme si vědomi další regulatorní zátěže, která je před námi,“ komentoval výsledky generální ředitel banky Albert Le Dirac’h.

Newsletter