Komerční banka zvýšila zisk o 4,5 %, celkové výnosy ale klesly

(Doplněno 9:03) Komerční banka oznámila výsledky za druhé čtvrtletí potažmo první pololetí letošního roku. Na provozní úrovni i úrovni čistého zisku jsou čísla mírně lepší oproti očekávání, výrazněji překvapil pokles nákladů rizika.

Čistý zisk (po zahrnutí minorit) ve 2Q bance meziročně vzrostl o 4,5 % na 3,31 miliardy korun a oproti předchozímu kvartálu se zvýšil o 7,3 %. Nárůst zisku je překvapivě dobrou zprávou, trh počítal s jeho poklesem na zhruba 3 mld. Kč.

Navzdory pokračujícímu poklesu úrokových sazeb se daří držet stabilní úrokový příjem. Čistý úrokový příjem mírně vzrostl o 0,2 % na 5,335 mld. Kč. Výnosy z poplatků a provizí se meziročně snížily o 4,9 % na 1,71 mld. Kč. Celkové výnosy banky klesly o 3,9 % na 7,59 mld. Kč.

Celkový provozní zisk vzrostl oproti srovnatelnému loňskému období o 0,4 % na 4,13 mld. Kč a to vlivem poklesu provozních nákladů o 2,8 %. Příznivou zprávou je také vývoj nákladů rizika, které meziročně klesly o 47 % na 262 mil. Kč. Za výrazným snížením stojí podle společnosti pokles nákladů rizika v korporátním segmentu na 40 mil. Kč z 259 mil. Kč v 1Q.

„Největším překvapením výsledků je nárůst čistého zisku v 2. čtvrtletí na 3,3 mld. Kč při očekávání 3 mld. Kč a výrazný pokles nákladů na riziko díky korporátnímu segmentu – meziročně o 47 %. Jako v případě Erste Bank, je i u výsledků KB zřejmý tlak na úrokovou marži, která v 1. pololetí klesla na 2,6 %, banka i přesto dokázala udržet stabilní čistý úrokový příjem – ten ve 2. čtvrtletí dosáhl mírně vyšší než očekávané úrovně 5,335 mld. Kč (oproti konsensu 5,3 mld. Kč). Provozní zisk zakončil 2. čtvrtletí také mírně nad očekáváním na úrovni 4,387 mld. Kč, ačkoli meziročně jde o 4,7% pokles. Ukazatel Tier 1 kapitálové přiměřenosti podle Basel III se zvýšil z 16,2 % na 16,7 %, což poukazuje na silnou finanční stabilitu. Výnosnost kapitálu ROAE (anualizovaná) mírně poklesla na 13,4 % z 13,6 %. Celkově působí výsledky mírně pozitivně,“ komentuje hospodaření KB Lenka Švejdová, analytička trhů Roklen24.cz.

Akcie Komerční banky v úvodu obchodování na pražské burze přidávají více než 2 %.

První pololetí: nárůst zisku, úvěrů i depozit

Banka oznámila, že úroková marže klesla na 2,6 % v prvním pololetí z 2,9 v prvním pololetí roku 2013. Za první pololetí KB hospodařila s čistým ziskem 6,39 mld. Kč, meziročně o 1,2 % vyšším. Čistý úrokový příjem vzrostl o 0,3 % na 10,61 mld. Kč, celkové výnosy banky klesly o 2,3 % na 15,15 mld. Kč a provozní zisk klesl o 1,1 % na 8,05 mld. Kč. Provozní náklady za první pololetí se snížily o 1,3 % na 6,33 mld. Kč, náklady rizika klesly o 19,1 % na 780 mil. Kč.

Banka uvedla, že jí v prvním pololetí vzrostl počet klientů o 22 tisíc a hrubý objem půjček se zvýšil o 3,5 % vlivem nárůstu hypoték a částečně i korporátního úvěrování. Objem vkladů na účtech se zvýšil o 8 %.

Hlavním akcionářem Komerční banky je francouzská bankovní skupina Société Générale, která k 30. červnu 2014 držela 60,35 % akcií. Banka uvedla, že k tomuto datu měla celkem 42.567 akcionářů, kteří drží přes 38 milionů akcií.

Newsletter