Komplexní digitalizaci zvládne sotva třetina firem

Zdroj: Depositphotos

Pod pojmem digitalizace firem si můžeme představit zlepšení, zrychlení i příležitost ke změně. Bavíme-li se o komplexní digitalizaci, zvládne ji pouze 30 % firem. Pokud se podnik k digitalizaci rozhodne, musí mít jasně stanovený cíl a společnou cestu k němu. Firmy často experimentují s blockchainem či umělou inteligencí. Velkým tématem je i bezpečnost v online prostoru a ESG, řekl v rozhovoru pro Roklen24 Lukáš Cingr, který má v KPMG na starosti poradenství v oblasti zákaznické zkušenosti a digitálních transformací. Proč firmy při digitalizaci selhávají? A o čem bude Lukáš mluvit na konferenci Digital Transformation Summit? Dozvíte se v rozhovoru! 

Pojem „digitalizace firem“ není nový, naopak bych řekl, že je slyšet čím dál častěji. Co si pod ním máme vlastně představit? Co vás osobně napadne jako první?

Mohu-li to říct heslovitě, tak mě jako první napadnou tato slova: zlepšení, zrychlení, zjednodušení a příležitost ke změně. Často jsou to velké programy, které si ale v zájmu úspěchu nepředstavuji jako zdlouhavé přerody, přepálené rozpočty či obrovské týmy.

Uvádíte, že 70 % firem při digitalizaci selže. Jaké jsou hlavní důvody tohoto selhání?

Bavíme-li se o komplexní a nikoli pouze dílčí digitalizaci, tak tu skutečně bez větších zádrhelů zvládne jen zhruba 30 % firem. Důvodů většinou bývá vícero najednou a patří mezi ně neúplné know-how, nejasné cíle, nedostatečný management změny či nepřipravenost architektury a/nebo zaměstnanců. Komplexní digitalizace se nepovedla například firmě Haribo. Naopak jako příklad úspěchu lze zmínit třeba společnost Lego. Základní rámec pro úspěšnou digitalizaci jsme shrnuli do volně dostupného návodu KPMG Digital Design Framework.

Lukáš Cingr, zdroj: KPMG
Lukáš Cingr, zdroj: KPMG

Když se firma rozhodne pro digitalizaci, co musí mít promyšleno a čemu se má vyhnout?

Hlavně je třeba mít jasný cíl a společnou cestu k němu. Určitě to není o samoúčelném nákupu technologických vychytávek. Digitalizačních projektů jsou desítky, takže klíčové je z nich dobře vybrat už na samém začátku. A pak se musí při zavádění hlídat, aby všechny projekty šly stejným směrem a naplno se využily jejich synergie. Důležitou součástí počátečních úvah by mělo být i zhodnocení připravenosti firemní kultury a míry zapojení zaměstnanců.

Jak vypadá vaše práce s klientem? Jaký proces následuje, když za vámi přijde s prosbou o pomoc s digitalizací?

Každý klient je jiný, ale mnohé postupy jsou stejné či podobné. Obvykle začínáme od konce, tedy otázkou, čeho chceme dosáhnout? Během spolupráce se pak stáváme součástí týmu klienta, nejen externím dodavatelem či supervizorem. Přinášíme inspirace a zkušenosti, ale řešení děláme s klienty na míru, protože přece jen je každá firma jiná.

Nikdy nepodporujeme samoúčelnou digitalizaci, ale takovou, jejímž ústředním cílem je nějaké zlepšení businessu. To může spočívat ve zkvalitnění zákaznické zkušenosti, v dosažení úspor nebo v jiném přínosu. Nedáváme pouze doporučení na papíře či na slidech, ale zavádíme je rovnou do praxe. Sami jsme schopni dodat i různé webové i mobilní aplikace vyvinuté na míru, včetně těch serverless nebo na bázi low-code.

Jaké jsou dnes hlavní trendy v digitalizaci firem? Liší se nějak české prostředí od evropského nebo amerického?

Nevidím zásadní rozdíly mezi českým a zahraničním prostředím. V Česku i v cizině pomáháme klientům řešit podobné věci. Byť v různé míře, všude se například experimentuje s blockchainem, internetem věcí, umělou inteligencí, low-codem. Všude je také velkým tématem automatizace a real-time rozhodování, ale i bezpečnost v online prostoru a ESG.

Která země má v digitalizaci největší náskok? Existuje například nějaký žebříček, kde je digitalizace firem seřazena od „nejlepších“ po „nejhorší“, pokud se to tak dá hodnotit?

Pokud se bavíme o digitalizaci státní správy, velký náskok má Estonsko. V digitalizaci komerční sféry zase vynikají země jako USA, Británie a Austrálie. Český stát má v digitalizaci dluhy, jak ukázala i studie mých kolegů „Připravenost ČR na digitalizaci zdravotnictví“. Je ale dobré, že stát má digitalizační plány, těším se na jejich realizaci.

Český byznys je na tom s digitalizací mnohem lépe. Jsme průkopníkem v používání bezkontaktních platebních karet. Evidujeme na obyvatele téměř nejvíce e-shopů v Evropě. A máme i řadu mezinárodně úspěšných digitálních firem.

Na konferenci Digital Transformation Summit budete mít přednášku s názvem „Co se můžete naučit od firem, které úspěšně prošly digitalizací“. Můžete prozradit nějaké detaily, na co se mohou potenciální návštěvníci těšit?

Mohou se těšit na konkrétní rady, ukázky a příklady z praxe. Shrnul jsem je do hlavních principů úspěšné digitální transformace. Zároveň bude prostor diskutovat. Návštěvníci summitu by si tak měli odnést inspiraci pro vlastní business. ​​​​

Lukáš Cingr pracuje na pozici Director, Management Consulting v KPMG Česká republika. Má na starosti poradenství v oblasti zákaznické zkušenosti a digitálních transformací. Je členem globálního kompetenčního centra KPMG a jedním z autorů globální metodiky KPMG pro řízení zákaznické zkušenosti. Podílel se také na vytvoření volně dostupného toolkitu KPMG Digital Design Framework, který je návodem pro úspěšnou digitalizaci. Lukáš pracuje převážně pro klienty v bankovnictví a energetice. Účastnil se zahraničních projektů ve Velké Británii, Belgii, Spojených arabských emirátech a Saudské Arábii.

Newsletter