Komu bude patřit rok 2017?

Rok 2016 se pomalu ale jistě chýlí ke konci. Mnozí investoři už tak teď přemýšlí, jakým způsobem, resp. zdali vůbec, pozmění své akciové portfolio. Pro ty, kteří stále tápou, vhazuje pomyslnou rukavici společnost Fidelity International. Na který tip se vyplatí vsadit?

„Jednoznačně nejlepším akciovým trhem v příštím roce budou Spojené státy, kde růst zisků bude dle očekávání dosahovat 11,2 % a návratnost vlastního kapitálu 16,2 %,“ míní Dominic Rossi, CIO společnosti Fidelity, který se specializuje na oblast akcií. Všeobecně pak budou v roce 2017 i nadále zaujímat vůdčí postavení vyspělé trhy, především ten americký doplněný tím evropským.

„Zatímco Trumpovo vítězství ve volbách bylo pro mnohé, včetně mě, překvapením, tržní reakce byla v zásadě racionální. Ať je Trump jako člověk jakýkoli, v roli prezidenta bude usilovat zejména o růst,” je přesvědčen Rossi. Na základě proprietárních základních modelů fundamentálních zisků pro jednotlivé akcie, předpovídá Fidelity International v roce 2017 agregátní růst amerických zisků ve výši 11,2 % a návratnost vlastního kapitálu (ROE) ve výši 16,2 % (viz graf níže). 

Snížení daňové sazby pro právnické osoby, a to i z 35 % na 25 % namísto imaginárních 15 %, které byly navrhovány před volbami, by podle Rossiho zvýšilo zisky o 10 % a z USA by učinilo jednoznačně nejlepší akciový trh pro růst zisků i návratnost vlastního kapitálu. K tomu je navíc nutné přičíst skutečnost, že podle rozvah společností indexu S&P 500 disponují americké firmy více než bilionem dolarů v offshore lokalitách. Uvolnění této hotovosti by podpořilo fúze a akvizice, kapitálové výdaje a v ještě lepším případě i výnosy pro akcionáře prostřednictvím dividend a zpětných odkupů. 

Vítězství vyspělého světa nad rozvíjejícími se trhy

„Výhled ostatních vyspělých akciových trhů vychází ze skutečností, že globální ekonomický růst bude těžit ze silnější americké ekonomiky,“ pokračuje Rossi. „Stojíme na počátku nového vzestupu aktivity a vyspělé trhy mají prostor k využití globálního růstu, přičemž hlavní hrozbou, s níž je nutné se v průběhu času vypořádat, je protekcionismus. Těžit z tohoto pozitivního růstového prostředí budou evropské trhy. V souvislosti s nadcházejícími volbami ve Francii, v Holandsku a v Německu se však můžeme dočkat také politicky motivované volatility. V Evropě omezuje Pakt o stabilitě a růstu příležitost pro smysluplnější fiskální expanzi a země, které k ní možnosti mají, například Německo, pak nejsou příliš ochotné vzdát se před volbami vyrovnaného rozpočtu.“

Finančnictví, farmaceutický průmysl a technologie čeká prosperita

Pokud jde o akciové sektory, domnívá se Rossi, že farmaceutický průmysl i finančnictví budou za vlády republikánské administrativy těžit z příznivějšího regulačního prostředí. Na finančnictví a akcie související s reálnými aktivy bude mít pozitivní dopad možný reflační scénář v podobě kombinace silnějšího růstu, vyšší inflace a vyšších úrokových sazeb.

Před americkými prezidentskými volbami oslabily farmaceutické tituly kvůli obavám z vítězství Hillary Clintonové a následného možného omezení cen. U Trumpovy administrativy se naopak očekává mírnější regulační postoj. Zdravotnické tituly preferuje společnost Fidelity dlouhodobě díky atraktivním ziskům a dividendám, a to v kontextu strukturální poptávky. I nadále jsme svědky mimořádných inovací, které vedou k vývoji nových léků a léčebných postupů, zejména v onkologii, imunoterapii a viroterapii.

Hodnotu je možné nalézt také u technologických titulů – ty nejlepší podniky jsou schopny udržet atraktivní růst zisků prostřednictvím inovací v rámci obchodních modelů, provozu, logistiky nebo nabídky koncovým zákazníkům. I přesto je však nutný selektivní přístup.

Newsletter