Konec doby Zoomové

Depositphotos

Pfizer před několika týdny oznámil výsledky testů své vakcíny proti koronaviru, a vyvolal tak na akciových trzích euforii. Vakcína nejenže znamená příslib konce uzavření podniků, u spotřebitelů by měla navíc probudit jejich ztracenou důvěru a nahnat je zpět do obchodů. Samotné oznámení vyvolalo nadšení a pomohlo akciovému trhu dostat se ještě výš. Zpráva pomohla zejména hodnotovým akciím a akciím malých podniků, tedy těch, jejichž tituly byly krizí zasaženy nejcitelněji. Indexu Dow Jones pomohla překonat hranici 30 000 bodů, hodnotový index Russell 2000 Value pak v listopadu vystřelil o téměř 20 %. Jedna skupina akcií však na zprávu reagovala spíše negativně.

Akcie „stay-at-home“ firem, které v době pandemie zaznamenaly obrovský nárůst, se den po ohlášení novinky podstatně propadly. Například Shopify ztratilo více než 15 % své hodnoty a akcie telekomunikační firmy Zoom, „poster boye“ akcií „nové ekonomiky“, ztratily za poslední měsíc téměř čtvrtinu své hodnoty.

Z určitého úhlu pohledu je tento vývoj pochopitelný. Firmy z koronavirové situace podstatně těžily. Dařilo se jim navyšovat zisky i tržby téměř nezadržitelným tempem. Tempo růstu jejich výsledků překonala pouze rychlost, se kterou narůstala jejich cena. Násobky, za které prodávaly, se začaly mnoha investorům zdát nepřiměřené a jejich propad byl spíše menší korekcí. I přes svůj pád se Zoom stále prodává za čtyřnásobek své březnové ceny.

Pokud však tyto akcie rostly především díky nastalé sitauci a jejich ceny zůstávají i nadále poměrně vysoké, kdy se Zoom prodává za devadesátinásobek svých tržeb, kdežto Paypal, který je přeci jen zavedenější společností, má P/E ratio přes 70, je nasnadě se ptát, zda nastal konec doby Zoomové a není ten správný čas se těchto akcií zbavit.

Výše zmíněné důvody naznačují, že ano. Takový verdikt je ale příliš jednoduchý. Je pravdou, že firmy z pandemie vytěžily maximum. To ale neznamená, že se po pandemii jejich čísla propadnou na úroveň z minulého roku. Právě naopak. V mnoha ohledech pandemie pouze umocnila strukturální trendy v ekonomice. Lze očekávat, že ty budou pokračovat a dojde pouze ke zpomalení jejich dočasného závratného tempa.

Je důležité vyhlídky firem zhodnotit individuálně a „neházet“ je všechny do jednoho koše „stay-at-home“ akcií. Pouze tak je možné společnosti objektivně zhodnotit. Například pro PayPal by příslib vakcíny neměl znamenat větší problémy. Nelze od něj sice očekávat více než 20procentní růst nových uživatelů, růstový potenciál má však stále obrovský. Podobná je situace u DocuSignu, lídra tzv. e-signature odvětví, který se snaží revolucionalizovat proces vytváření a podepisování smluv. Tomu ve druhém čtvrtletí vzrostly tržby o neuvěřitelných 45 %, na což se mu v budoucnu bude jen obtížně navazovat. Neexistuje však důvod, proč by měl jeho budoucí růst být o mnoho pomalejší, než jakého se mu dařilo dosahovat před pandemií. Podobně jako u mnoha dalších technologických firem by mu v tom měl pomoci velmi silný „network effect“, který přírůstek nových uživatelů v době pandemie ještě umocnil. Jednoduše řečeno, čím více lidí DocuSign používá, tím více lidí s ním přijde do kontaktu. Užitečnost jeho služeb navíc stoupá úměrně s tím, kolik uživatelů ho již využívá. Po pandemii by se mu tedy mělo stále dařit získávat pro své služby nové odběratele.

Nejpodstatnější je tedy u každé společnosti zhodnotit do jaké míry jsou zisky přinesené pandemií trvalé. Poměrně špatně je na tom v tomto ohledu právě Zoom. Přestože se dá očekávat, že mnoho společností rozšíří svým zaměstnancům možnosti home-office, používání videokomunikačních platforem po skončení mimořádného stavu bezpochyby významně poklesne. DocuSign či PayPal by takové starosti mít neměly. Přechod na bezhotovostní ekonomiku, z něhož těžil PayPal, je dlouhodobým trendem, který pandemie pouze urychlila, a nelze proto očekávat, že by se noví uživatelé po uvolnění opatření vrátili k používání hotovosti. Ani u DocuSignu nelze předpokládat, že se jeho noví uživatelé navrátí k podepisování smluv „ručně“ poté, co viděli jak užitečný e-signature je.

Kategoricky se zbavovat „stay-at-home“ akcií by tedy bylo bláhové. Jejich relativně slabý výnos v posledních několika týdnech jde na vrub spíše tomu, že si trh uvědomil, že pandemie tu nebude věčně. Tato skutečnost jako by mu dříve v jeho vzrušení unikala. Přesto je ale třeba u každé firmy důkladně zhodnotit, zda si bude schopna své nově nabyté uživatele dlouhodobě udržet. Firmy, pro které toto platí, zůstávají navzdory svým vysokým ohodnocením potenciálně perspektivní investicí. U těch ostatních je však třeba se mít na pozoru. Nejen, že jejich růst citelně zpomalí, ale může dojít i k odlivu aktivních uživatel a s tím i k poklesu tržeb a zisků.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter