Konec pandemie může být blízko. Buďme připraveni

Zdroj: Depositphotos

Pandemie koronaviru ještě zdaleka nekončí, počet infekcí je globálně stále vysoký. Na druhou stranu v posledních týdnech celosvětově i v řadě zemí včetně velkých států – v některých evropských, v USA, Indii, nemluvě o Číně – dochází k výraznému zlepšení v podobě prudkého snížení nových infekcí. Může se už projevovat předpokládaný klíčový faktor zlomu pandemie, očkování. Celkově by měl být dopad vakcinace  v příštích měsících již výrazně znát. Lze předpokládat, že slábnutí pandemie může přijít dřív, než se čeká, a rovněž že oživení může být robustnější se silnými dopady na některých trzích.

V Česku se situace nelepší a ve Francii nemocnice musely zavést krizový stav. V průměru ale všechny kontinenty světa po kulminaci začátkem ledna vykazují strmý pokles pandemie k podzimním minimům. V některých zemích se už dokonce plošně uvolňují omezení ekonomické aktivity nebo to státy aktuálně plánují – např. Španělsko, Polsko nebo Spojené království Velké Británie a Severního Irska. 

Pokles nových případů koronaviru může znamenat jen další „oddechový čas“ před novými vlnami pandemie. Některé kmeny koronaviru se šíří rychleji, účinnost vakcín snižují. Koronavirus nás na začátku roku překvapil, jak moc může poškodit lidské zdraví v porovnání s podobnými viry minulosti, během roku pak nepříjemně zaskočil hlavně schopností setrvávat ve společnosti a odolávat snahám o jeho kontrolu a taky lehkostí šíření. Stále jde o neznámý přírodní úkaz, o kterém mnoho nevíme, proto prostor pro překvapení je značný. 

To ale platí i pro možnost imploze pandemie. Některé poklesy počtu nových případů jdou nad rámec běžné konsolidace pandemie mezi vlnami. Může jít o přirozenou dobu a stav nasycení pandemie. Současně se mohou aspoň částečně projevovat i podkladové systémové kroky, které státy podnikají k omezení pandemie už ve střednědobém horizontu, klíčové je očkování populace. Vakcíny by podle klinických testů měly přinést dostatečné omezení pandemie, aby tolik nenarušovala ekonomiku. 

Očkování probíhá ve světě již od poloviny prosince a je zřejmé, že vedle vakcinace strategických osob státu, hlavně v sektoru zdravotní péče, je očkování zaměřeno zejména na starší občany a lidi s výraznějšími zdravotními problémy. 

Některé země očkují rychleji, jiné zaostávají, bohužel včetně České republiky. Jisté pozitivní momenty očkování by se ale měly začít promítat již relativně brzy. Nyní to jsou přibližně dva měsíce od začátku celosvětového očkování a i podle procentuálních počtů je zřejmé, že zvlášť některým zemím se daří očkovat rizikové skupiny. Když se podíváme na statistiky, tak například Velká Británie si vede velmi dobře značným pokrytím očkování seniorů 70+, nejohroženější skupiny. Podle projekcí je patrné, že již během února by postupné očkování mělo být vidět v celkových číslech. A skutečně, ačkoliv rozšíření koronaviru je ve Spojeném království stále značné, počet nových denních případů klesl na minimum od října, silný pokles je vidět i v Izraeli, který je v čele v proporci aktivity očkování. 

Navíc řada těchto zemí očkuje vakcínou AstraZeneca, která měla některé sporné ukazatele v JAR a ne úplně přesvědčivou odezvu. Tato vakcína, na rozdíl od jiných, zabraňuje přenosu, což je další velmi výrazná pomoc v boji s pandemií. 

Díky vakcinaci bychom už měli vidět první signály a známky výraznějšího zlepšení. A pokud je v některých zemích ještě nevidíme, objeví se už poměrně brzy, tzn. v druhém čtvrtletí, i v rámci České republiky. Koronavirus napadá hlavně starší a nemocné lidi. S tím, jak očkovací aktivita bude směřovat k těmto skupinám, by i dílčí proočkovanost v podílových pásmech rizikových skupin měla být znát v celkových statistikách pandemie. 

Země obecně počítají s tím, že právě vakcinace by měla přinést zlom a koronavirus výrazně odsunout do pozadí. Podíváme-li se do zemí, kde už jsou napřed s očkováním a kde už můžeme vidět některé signály v přímé úměře procenta proočkování obyvatelstva i aktuálních koronavirových statistikách, tak se zdá, že vakcinace vykazuje nad očekávání dobré výsledky. To je opravdu dobrý signál i určitá předzvěst toho, že jakmile se vakcinace rozjede ve vyšších obrátkách, tak bychom skutečně ještě významnější ústup koronaviru mohli vidět celoplošně i v dalších zemích Evropy a dalších státech. Náběh koronavirových vakcín zatím vzbuzuje oprávněný optimismus. 

Newsletter