Konec papírování. I výrobní firmy budou muset digitalizovat své fungování

Lucie Životská, zdroj: Intemac Solutions

Digitální transformace je fenomén, který bude prostupovat celou ekonomikou. Nevyhnou se mu ani výrobní firmy. Ty si často ale neví rady, co takový proces obnáší a jak ho uchopit. Společnost Intemac Solutions (zřízená Jihomoravským krajem) ve spolupráci s Effectivity jim nyní nabízí pomocnou ruku. V průběhu letošního roku se výrobní firmy můžou zúčastnit jejich Akademie digitální transformace. V jejím rámci si pod vedením expertů vytvoří vlastní projekt digitalizace.

Co digitalizace obnáší? Za jak dlouho se společnostem vrátí vynaložené náklady? Přečtěte si rozhovor s Lucií Životskou z Intemac Solutions.

Proč by vlastně měly výrobní firmy přijmout digitalizaci za svou? Jejich dosavadní postupy už nejsou dostatečné?

Malé firmy mohou docela efektivně fungovat i bez digitalizace. Ve firmách do deseti zaměstnanců lze vše jednoduše ohlídat a není zde nutné mít specializované pracovníky. Ovšem jak firma začne růst, potřebuje zavést procesy, aby na sebe jednotlivé úkony efektivně navazovaly. Konkrétním činnostem se začínají věnovat specializovaní pracovníci. A nyní se dostáváme do momentu, kdy je ideální na zavedené procesy navázat jejich digitalizací.

Proč by k ní měly firmy přistoupit? Protože tak uvolní ruce pracovníkům a ti pak mohou zvládat více věcí rychleji. Digitalizace také pomůže při nedostatku kvalifikovaných lidských zdrojů. Navíc, když budete mít propracované firemní procesy a správně nasazené digitální nástroje, můžete lépe zaučovat nové (případně i méně kvalifikované) pracovníky. A ti pak taky mohou odbavit více práce. Toto vše je spojeno s udržením konkurenceschopnosti a produkcí kvalitních výrobků.

Zdroj: Intemac Solutions
Zdroj: Intemac Solutions

Co konkrétně se dá pod pojmem digitalizace představit? Znamená to zásadní přeměnu fungování dané společnosti?

Digitalizace by měla představovat postupné zavádění digitálních technologií za účelem zvýšení efektivity. Mnoho firem má své procesy pouze na papíře. Ty tak vlastně zatěžují zaměstnance a obírají je o čas, který by mohli věnovat produktivní činnosti. My se snažíme tyto procesy digitalizovat a lidem jejich čas vracet.

Přeměna společnosti nemusí být zásadní, ale spíš krok po kroku tak, aby digitální transformace dávala smysl. Jsme přesvědčeni, že před digitalizací je potřeba procesy „učesat“ a zefektivnit a až následně řešit digitalizaci samotnou. Vše tedy začíná systematickým propracováním vnitrofiremních a výrobních procesů. Dále firmy často navazují výběrem a nasazením kvalitního podnikového systému, ten se pak podle jejich potřeb dále modifikuje. Podnikový systém už umí tahat data prakticky odkudkoli. Znamená to, že mistr už nebude muset běhat po dílně, ale podívá se do počítače. Získaná data pomáhají plánovat výrobu, pomáhají sledovat vytíženost strojů či čas jejich údržby. Data slouží taky jako podklad pro business inteligence (vizualizaci dat pro prezentaci obchodních informací, pozn. red.).

zdroj: Intemac Solutions
zdroj: Intemac Solutions

Kolik firem už prošlo vaší akademií? Máte nějaký plán, kolik jich chcete vyškolit?

Koncept vychází z Akademie, která má za sebou osm úspěšných tříd (certifikovaných celků). Tuto Akademii jsme však nyní společně se spoluorganizátorem firmou Effectivity obohatili o propojení na optimalizaci procesů a digitalizaci. Uvědomili jsme si totiž, že takto ucelené praktické školení zde chybí. Firmy často nemají praktické zkušenosti s tím, jak s digitalizací začít. A my jim chceme nabídnout naše know-how a pomoci vytvořit projekt, který bude optimalizovat jejich výrobu. Zároveň chceme ale v Akademii zachovat individuální přístup. Každý účastník zde bude mít svého lektora, který mu bude s vedením jeho optimalizačního projektu a zavádění digitalizace pomáhat. Z tohoto důvodu chceme zatím Akademii otevřít pro patnáct účastníků. Máme ale v plánu Akademii opakovat a případně otevírat taky paralelní běhy.

Co čeká firmu, která se do vaší akademie přihlásí?

Akademie je jedinečná tím, že je složená z praktických workshopů, kde si účastníci vytvoří vlastní optimalizační projekt. Naučí se vše – od projektového řízení přes výběr vhodných nástrojů optimalizace až po podporu finální exekuce vašeho optimalizačního projektu. Výběr tématu optimalizačního projektu je na každém studentovi a jeho společnosti. Projekt bude ale vždy zaměřený na úsporu nákladů.

Celý rok se budou účastníci scházet pod vedením zkušených koučů z centra INTEMAC a společnosti Effectivity. Bude se jednat celkem o osm jednodenních a dvoudenních workshopů, které budou probíhat mimo jiné i přímo ve výrobních firmách. Zde účastníci uvidí digitalizaci přímo v praxi. Akademie digitální transformace je navržená tak, aby studenty maximálně inspirovala, proto jim nabízíme i možnost nahlédnout do interních procesů hostitelských firem. Celá Akademie bude zakončena certifikací účastníků. Po úspěšném absolvování kurzu získají certifikát pod hlavičkou prvního funkčního Digital Innovation Hub v České republice – DIH DIGIMAT.

Dá se nějak odhadnout, jak dlouho v průměru trvá implementace digitalizace ve výrobní společnosti? Jaký typ nákladů s sebou nese?

Pokud půjdeme od začátku, tedy od utříbení a nastavení veškerých procesů, tak se může jednat o rok a více. Musíme zde na nastavených procesech vystavit podnikový systém a ten pak upravovat dle dalších požadavků. Na něj pak můžeme navázat dalšími moduly (například pro logistiku, údržbu atd.).

Náklady se mohou velmi lišit. V současné době je například trendem pronájem podnikového systému. Ten samozřejmě vyjde levněji, ale chybí zde pak následná podpora. Při výpočtu nákladů bychom neměli též opomenout započítat čas ušetřený zavedením systému.

zdroj: Intemac Solutions
zdroj: Intemac Solutions

Jak rychle začne obvykle digitalizace přinášet výsledky?

Můžeme mluvit o dvou možnostech, o technologiích s okamžitým efektem, například o softwarových robotech. Na druhou stranu, u komplexních procesů to může zabrat více času, implementovaný podnikových systém se musí odladit. Někdy taky můžete narážet na rezistenci lidí, kteří s novými technologiemi nechtějí pracovat. Ale to je jiná kapitola.

Můžete představit nějakou konkrétní „case study“?

V centru INTEMAC se nepodílíme pouze na pořádání Akademie digitální transformace, v programu DIGIMAT také radíme firmám, jak digitalizovat jejich výrobu a firemní procesy. V rámci tohoto programu jsme například pomohli firmě Packung vybrat ERP (Enterprise resource planning, software pro správu podnikových procesů, pozn. red.). Naše konzultace stály u počátku úspěšného projektu BOX48 firmy Packung, respektive u efektivního propojení této online platformy s výrobou. Řešili jsme zde výběr vhodného ERP systému, který nyní pomáhá sledovat zakázky – od zadávání objednávek do systému přes vygenerování výrobního příkazu až po definování a odpis surovin potřebných pro výrobu.

Nasazení nového ERP odstartovalo úspěšnou cestu firmy Packung. Urychlil se tak proces zpracování objednávky z řádu hodin na minuty. A finální odeslání objednávky se oproti standardním několika týdnům drží na 48 hodinách. Toto je jen jeden z příkladů digitalizace, který dokládá, že má opravdu smysl.

Jakým překážkám firmy v digitalizaci čelí? Jak jim můžou předejít?

Bohužel, základní překážkou jsou lidé. Zaměstnanci si často myslí, že se firmy díky automatizaci a digitalizaci zbavují svých zaměstnanců. Tak to ale rozhodně není. Firmy si chtějí své zaměstnance udržet, přičemž chtějí paralelně zvyšovat produktivitu. Proto je důležitá správná komunikace, tedy vysvětlovat pracovníkům, jak tyto nástroje fungují a jak je mají používat a hlavně, co jim to přinese. Setkali jsem se s krásným příkladem v jedné výrobní firmě, kde operátoři dostali ke strojům tablet. Zde mohli sledovat vše, od toho, kolik si právě prací vydělali, jak si mohou přizpůsobit tok práce a podobně. To je samozřejmě motivovalo změny přijmout a ještě je doslova využívat ve svůj prospěch.

Projekt Akademie digitální transformace vznikl ve spolupráci společností Intemac Solutions a Effectivity. Klade si za cíl zvýšit efektivitu výrobních společností digitalizací. Akademie proběhne letos od března do prosince. Její účastníci si kromě certifikátu odnesou taky nové znalosti týkající se optimalizace chodu firmy.

Newsletter