Konferenční hovor Erste: Potvrzený výhled a nezodpovězené otázky

Po lepších než očekávaných výsledcích Erste Bank za 3. čtvrtletí následoval konferenční hovor s managementem, který v podstatě nepřinesl žádná překvapení. Banka potvrdila výhled pro tento rok co se týče očekávané ztráty (1,4 – 1,5 miliard eur) i očekávaných nákladů na riziko (2,1 – 2,2 mld. eur), co se týče bližších odhadů ohledně 4. čtvrtletí či příštího roku však byla poměrně skoupá na slovo.

Výhled potvrzen, zdrojem nejistoty Maďarsko

Největší nejistotu vyvolává v tuto chvíli vývoj v Maďarsku – ať už se jedná o „neférový“ postup v souvislosti s devizovými úvěry a případná konverze těchto úvěrů do forintů, tak i dalšího vývoje poté, co se tato situace vyřeší. Jak už bylo zmíněno, banka zaúčtovala v rámci odpisů celkem 360,8 mil. eur, celkové náklady co se týče Maďarska očekává v rozmezí 350 – 400 mil. eur. Především náklady spojené s konverzí devizových úvěrů se mohou negativně promítnout i do výsledků za rok 2015, to však management společnosti označil za nepravděpodobné.  

Otázku ohledně dalšího vývoje v Maďarsku, až se situace s devizovými úvěry vyřeší, konkrétně dotaz na to, kdy se pobočky dosáhnou přijatelné a udržitelné profitability, nechal šéf banky Andreas Treichl raději bez odpovědi. Investice banky do Maďarska je za poslední tři roky ztrátová a již na minulém konferenčním hovoru zazněla otázka, co by se muselo stát, aby Erste maďarský trh opustila. Tehdy Adreas Treichl odpověděl, že Maďarsko patří do dlouhodobé strategie Erste a banka ho opustit v žádném případě nehodlá. Nedávno se v maďarském tisku objevila zpráva, že šéf Erste jednal s premiérem o případném odchodu Erste z Maďarska, nic takového však nebylo oficiálně potvrzeno.

Zlepšující se kvalita aktiv a bezpečná kapitálová pozice banky 

Co se týče situace v Rumunsku, zde dochází ke zrychlenému zbavování se úvěrů v selhání, což zlepšuje kvalitu aktiv (celkově se za třetí čtvrtletí zlepšil podíl špatných úvěrů k celkovému objemu úvěrů na 8,9 % z 9,6 % na konci roku 2013) – zlepšující se kvalitu aktiv jako cenu za vysoké odpisy management během konference zdůraznil. Potvrzeny byly i očekávané náklady na provoz v Rumunsku ve výši 400 mil. eur.

Společnost dále připustila, že očekává pokračující tlak na úrokové marže – ty se v tomto čtvrtletí oproti předchozímu roku mírně snížily na 2,68 % z 2,71 %, ačkoli mezikvartálně mírně vzrostly (z 2,61 % v Q2), s příchodem příštího roku však očekává výrazný nárůst ziskovosti s cíleným ukazatelem ziskovosti ROTE na úrovni 8 – 10 %. Zároveň stále platí, že banka zůstane bezpečně nad 10% hodnotou ukazatele kapitálové přiměřenosti podle pravidel Basel 3.

Opatrnosti není nikdy nazbyt

Podle finančního ředitele Gernota Mittendorfera jakékoli bližší informace o vývoji výsledků a predikcích na následující rok dozvíme až koncem roku. Potvrdil pouze, že neočekává potřebu dodatečného navýšení odpisů. „Co se týče čisté ztráty, jsme za 9 měsíců nyní uprostřed našeho odhadovaného intervalu 1,4 – 1,6 mld. eur. Držíme si náš opatrný výhled, protože je v tuto chvíli stále několik nezodpovězených otázek. Více ukáží až následující měsíce,“ zaznělo od vedení společnosti. 

Newsletter