Konferenční hovor NWR: Víra v restrukturalizační plán a apel na věřitele

V konferenčním hovoru pro analytiky společnost okomentovala své pololetní výsledky a potvrdila svůj celoroční výhled. Nejvíce však přitahuje pozornost investorů nadcházející jednání o restrukturalizačním plánu s věřiteli 29. srpna – během konferenčního hovoru společnost potvrdila, že ve schválení tohoto plánu věří.

Snižování nákladů i ztrát, cena uhlí však i nadále pod tlakem

Finanční ředitel Marek Jelínek nejprve vyzdvihl pokračující snižování nákladů – během pololetí se společnosti podařilo stlačit jednotkové náklady těžby meziročně o 24 % na 64 EUR za tunu, administrativní náklady klesly o 27 % na 71 milionů eur. Investiční náklady (CAPEX) se propadly dokonce o 71 % na 24 mil. eur (přispěl ovšem prodej koksoven OKK v prosinci 2013), v druhém pololetí by se však podle Jelínka měly opět zvýšit. Cílem společnosti je udržet tyto náklady pod 100 mil. eur. Jelínek zároveň zdůraznil, že zvyšování efektivity společnosti bude cílem i nadále.

Provozní zisk EBITDA se díky úsporám přehoupl do zelených čísel a dosáhl 19 milionů eur (oproti ztrátě 49 mil. eur ve stejném pololetí 2013, kterou ovšem navýšil odpis aktiv ve výši 307 mil. eur), společnost také snížila čistou ztrátu na 57 mil. eur (22 centů na akcii). Bez zohlednění zmiňovaného odpisu aktiv činila čistá ztráta na akcii v 1. pololetí 2013 56 centů na akcii. Na výsledcích společnosti se podepsaly především nízké objemy prodeje v kombinaci s nízkou cenou uhlí (tržby klesly o pětinu na 346 milionů eur). Finanční ředitel společnosti Marek Jelínek potvrdil, že cena uhlí je i nadále pod tlakem. V rámci celoročního výhledu by produkce i prodeje uhlí měly dosáhnout objemu 9 – 9,5 milionů tun, z prodaného mixu by mělo z 55 – 60 % tvořit koksovatelného uhlí. Dojednaná průměrná cena za třetí čtvrtletí je mezikvartálně o 1 % výš na ceně 85 eur za tunu.

Restrukturalizace a budoucnost společnosti

Větší pozornost než samotné výsledky, které nepřinesly zásadnější překvapení ani dopad na hodnotu akcie společnosti, však přitahuje budoucnost společnosti a její navrhovaný restrukturalizační plán. Čistý dluh NWR vzrostl ke konci června na 688 mil. eur, hotovost se snížila na 122 milionů eur, provozní cash flow skončil ztrátou 40 mil. eur. Navrhovaný restrukturalizační plán by měl umožnit společnosti snížit nominální hodnoty dluhu ze současných 825 milionů eur na 500 milionů eur. „To by znamenalo výrazné snížení úrokových nákladů, protože nám umožní neplatit úroky v hotovosti, což nás dnes zatěžuje ve výši asi 70 milionů eur ročně,“ uvedl Jelínek. Během konference šéf skupiny NWR Gareth Penny spolu s Markem Jelínkem zopakovali, že plánovaná restrukturalizace je dlouhý a složitý proces, který je však jediným řešením dané situace s „nejférovějším výsledkem“ pro všechny zúčastněné. Oba zdůraznili, že je v nejlepším zájmu všech investorů tento plán přijmout.

Pokud se tak nestane, dojde na alternativní plán, který bude znamenat, že někteří věřitelé odejdou s velmi nízkou až nulovou hodnotou. „Takzvaný plán B zahrnuje hlavně prodej aktiv společnosti NWR, tedy OKD a NWR Karbonia, nové společnosti, která bude vlastněná pouze zajištěnými věřiteli výměnou za odpuštění jejich dluhové pohledávky,“ uvedl Jelínek. Alternativní plán, respektive prodej OKD, je podle Jelínka předem předjednaný a může v případě neschválení navrhovaného restrukturalizačního plánu nastat během „jedné právnické vteřiny“.

NWR má zatím závazný souhlas 85 % zajištěných, a 66 % nezajištěných věřitelů. Aby byl plán přijat, musí pro něj hlasovat 75 % přítomných a hlasujících věřitelů v obou skupinách. Jednání proběhne příští pátek 29. srpna, v případě schválení by měl být proces restrukturalizace dokončen v říjnu.

Důvěra akcionářů

Součástí restrukturalizace společnosti je i kapitálová injekce formou emise nových akcií – tu již včera akcionáři odhlasovali. Jelínek během dnešní konference upozornil, že s právy na nové emise není možné obchodovat v Praze, pouze v Londýně. Důležitější pro akcionáře je však sdělení, že pokud k restrukturalizaci dojde a ceny uhlí budou pokračovat v poklesu, bude NWR opět hrozit předčasné splacení dluhu již 31. října 2015. To pro investory, kteří se rozhodli do společnosti dále investovat a zachovat její provoz, není příjemná zpráva. Jelínek ovšem dodal, že takovýto vývoj cen neočekává a naopak očekává oživení trhu.

NWR ve čtvrtletí prodělala 30 milionů eur, s věřiteli se prý dohodne

NWR získala souhlas s podmínkami emise nových akcií, zítra zveřejní výsledky

Newsletter