Konjunkturální průzkum: Celková důvěra v ekonomiku se téměř nezměnila

AKTUALIZOVÁNO – Souhrnný indikátor důvěry (indikátor ekonomického sentimentu) oproti březnu velmi mírně vzrostl o 0,1 bodu na hodnotu 97,1. Indikátor důvěry podnikatelů se meziměsíčně mírně zvýšil o 0,3 bodu na hodnotu 95,8. Indikátor důvěry spotřebitelů se mírně snížil o 0,8 bodu na hodnotu 103,8. Ve srovnání s dubnem loňského roku jsou souhrnný indikátor důvěry, indikátor důvěry podnikatelů a indikátor důvěry spotřebitelů nižší. Uvedl to dnes Český statistický úřad.

V průmyslu se důvěra v ekonomiku meziměsíčně zvýšila. Indikátor důvěry vzrostl o 1,5 bodu na hodnotu 93,4. Hodnocení současné celkové i zahraniční poptávky se mírně snížilo. Hodnocení stavu zásob hotových výrobků se rovněž mírně snížilo. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se snížilo. Hlavními bariérami růstu produkce jsou nedostatečná poptávka (29 % respondentů), a nedostatek zaměstnanců (26 % respondentů).  Pro období příštích tří měsíců průmyslové podniky očekávají zvýšení tempa růstu výrobní činnosti. Očekávání zaměstnanosti jsou v meziměsíčním srovnání mírně nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. Meziročně je důvěra v průmyslu nižší.

Pravidelný čtvrtletní průzkum ve zpracovatelském průmyslu v dubnu ukázal, že se využití výrobních kapacit podniků v mezičtvrtletním srovnání nezměnilo a zůstalo na hodnotě 85,7 %. Podnikatelé odhadují zajištění práce zakázkami na 8,2 měsíce, což je přibližně stejně jako v předchozím čtvrtletí.

„Růst důvěry v průmyslu v tuzemské ekonomice byl však tažen zejména složkou očekávání vývoje v následujících 3 měsících, která se v dubnu po předešlých třech slabých měsících zlepšila a dostala se zpět na úroveň konce minulého roku. Naopak hodnocení současné poptávky v průmyslu v dubnu dále pokleslo na nejnižší úroveň od začátku roku 2014. V tomto ohledu je tak vyznění vyšší dubnové důvěry v průmyslu méně vypovídající. Jak naznačují předstihové indikátory ze zahraničí a zejména Německa, zpracovatelský průmysl zůstává v letošním roce slabší a tento vývoj bude dříve či později negativně dopadat i na tuzemské průmyslové podniky. Vzhledem k přetrvávajícím nejistotám ze zahraničí se tak v tuto chvíli jeví pravděpodobnější, že bankovní rada ČNB na svém příštím jednání začátkem května s dalším zvýšením sazeb vyčká,“uvedl hlavní ekonom ING ČR Jakub Seidler.

„Indikátor důvěry podnikatelů obrátil směr a vrací se zpět k růstovým hodnotám z února letošního roku. Jedním z faktorů, které na vývoj mohou působit pozitivně, je prodloužení termínu pro uzavření brexitové dohody a odvrácení hrozby tvrdého brexitu. Vývoj sentimentu domácích podnikatelů zpravidla s dvou až tříměsíčním zpožděním kopíruje indikátor důvěry podnikatelů v zemi, s níž máme největší obchodní výměnu. Křivka hodnot důvěry německých podnikatelů v uplynulých dvou měsících vykazovala kladné přírůstky. Určitou roli může hrát také plánovaná novela stavebního zákona, jež slibuje urychlení bytové výstavby,“ uvedl Jiří Schwarz, člen dozorčí rady Expobank CZ.

Ze šetření o investiční činnosti ve zpracovatelském průmyslu vyplývá, že pro rok 2019 očekávají respondenti i nadále růst investic, meziročně přibližně o 12 %. Půjde přitom převážně o obnovu stávajících výrobních zařízení a rozšíření výrobních kapacit, méně pak o pořízení nových technologií.

Stavebnictví

Důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví se meziměsíčně snížila. Indikátor důvěry poklesl o  2,0 bodu na hodnotu 105,9. Podnikatelé zhodnotili svou současnou celkovou ekonomickou situaci hůře než v březnu. Hodnocení současné celkové poptávky po stavebních pracích se mírně snížilo. Hlavní bariérou růstu produkce je stále nedostatek zaměstnanců, kterou uvádí téměř 34 % respondentů. Očekávání tempa růstu stavební činnosti pro období příštích tří měsíců se nezměnila. Očekávání zaměstnanosti jsou téměř neměnná. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace stavebních podniků pro období příštích tří i šesti měsíců jsou nižší. V meziročním srovnání je ale důvěra podnikatelů v odvětví stavebnictví vyšší.

Obchod

V odvětví obchodu se důvěra meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 93,5. Podnikatelé v obchodě zhodnotili současnou celkovou ekonomickou situaci svých firem hůře než minulý měsíc. Stav zásob zboží na skladech se téměř nezměnil. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří i šesti měsíců jsou mírně vyšší. V meziročním srovnání je důvěra v obchodu nižší.

Služby

Ve vybraných odvětvích služeb (vč. bankovního sektoru) se důvěra podnikatelů meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,5 bodu na hodnotu 97,4. Hodnocení současné celkové ekonomické situace se mírně zvýšilo. Hodnocení současné celkové poptávky se mírně snížilo, stejně tak očekávání pro období příštích tří měsíců. Očekávání zaměstnanosti jsou mírně nižší. Očekávání vývoje celkové ekonomické situace pro období příštích tří měsíců jsou téměř neměnná, pro období příštích šesti měsíců jsou vyšší. V meziročním srovnání je důvěra ve vybraných odvětvích služeb nižší.

Důvěra spotřebitelů

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku meziměsíčně mírně snížila. Indikátor důvěry poklesl o 0,8 bodu na hodnotu 103,8. Z dubnového šetření mezi spotřebiteli vyplynulo, že se pro období příštích dvanácti měsíců zvýšily jejich obavy ze zhoršení celkové ekonomické situace. Obavy spotřebitelů ze zhoršení jejich vlastní finanční situace se nezměnily. Obavy spotřebitelů ze zvýšení nezaměstnanosti se meziměsíčně téměř nezměnily. Obavy z růstu cen se zvýšily. Úmysl spořit se téměř nezměnil. Meziročně je důvěra spotřebitelů nižší.

Newsletter