Konspirační realita a insider trading během 11. 9. 2001

Můj poslední článek, kde zcela otevřeně a přesvědčivě odkrývám podrobnosti o velmi pravděpodobné a rozsáhlé manipulaci na finančních trzích, se velice rychle začal šířit internetem a zaplavil snad všechny finanční fóra. Na jednu stranu mě to potěšilo, na stranu druhou si uvědomuji, že rozšíření této informace mezi širokou veřejnost může negativním způsobem ovlivnit kapitálový trh, a to nejen v ČR. Mým cílem rozhodně není někomu záměrně škodit nebo se snad snažit vyvolat paniku. Ale pokud jsem přesvědčen o tom, že se finanční trhy nechovají přirozeně a veškeré indicie vedou k tomu, že je s trhem velmi pravděpodobně manipulováno, považuji za správné na to upozornit, a to bez ohledu na důsledky, které mohou být i pro mě samotného fatální.

Důvodů, proč jsem s touto informací přišel jako první, a nikde se o tom doposud nepsalo, je několik. Tím prvním je to, že manipulace byla zřetelně viditelná až v posledních několika týdnech. Druhým důvodem je to, že tuto manipulaci většina účastníků trhu vzhledem k poměrně vysokému stupni propracovanosti zkrátka nedokázala identifikovat. Třetím důvodem je, že i když ji někdo dokázal identifikovat, nebylo v jeho zájmu, aby pravda vyplula napovrch, či jednoduše neměl odvahu nebo snahu s tím cokoliv udělat. A pokud se o to už někdo náhodou pokusil, kvůli určité cenzuře hlavních finančních či mainstreamových médií nemusel uspět.

Mnoho mých kolegů i dalších lidí z oboru, mi potvrdilo, že se to skutečně děje. Mezi čtenáři se ovšem pochopitelně našlo i pár pochybovačů, kteří článek odsoudili jako pouhou konspirační teorii, či na to neměli jasný názor, aniž by se tím dále podrobněji zabývali. Těmto čtenářům bych chtěl vzkázat, že nemá smysl cokoliv či kohokoliv posuzovat pouze na základě pár písmenek a odstavců. Pokud nevěříte, či pochybujete, zkuste usednout k počítači, projděte si pečlivě všechny grafy, vezměte si do ruky kalkulačku a přesvědčte se sami konkrétními výpočty. Matematika lhát neumí. A pro ty, kterým to minule nestačilo, jsem si dnes připravil ještě více šokující a mnohem děsivější důkazy o tržní manipulaci. Situace, kterou dnes budu rozebírat je sice stará už 16 let, ale myslím si, že stojí za připomenutí, abychom si uvědomili, co všechno je na světě a na finančních trzích možné.

Co se dělo těsně před 11. 9. 2001?

Datum 11. 9. 2001, které je spojeno s největším teroristickým útokem v dějinách USA, všichni dobře znají. Vedlo se o tom hodně debat a na toto téma vzniklo mnoho dokumentů i „konspiračních teorií“. Co se příliš nerozebírá, a kde se navíc dají hledat zřetelné indicie v podobě konkrétních čísel, je dění na finančních trzích jen pár dní před touto osudovou událostí.

Pohyby na trhu a objem obchodů s burzovně obchodovanými deriváty poukazují na zcela zřejmý insider trading. Jinými slovy někdo, kdo o připravovaném útoku věděl, jen pár dní před tím sázel na propad akcií společností, které byly tímto teroristickým útokem negativně zasaženy. Jednalo se mimo jiné například o akcie Boeing (BA), American Airlines (AAL; dříve AMR), United Continental Holdings (UAL; dříve United Airlines) či Morgan Stanley (MS), který měl v budovách WTC několik pater svých oddělení. Akcie všech těchto společností jen pár dní před teroristickým útokem prudce oslabovaly, a to bez významnějších korporátních zpráv. Současně zde byly zaznamenány i extrémně nadprůměrné objemy obchodů s put opcemi, zatímco objem obchodů s call opcemi nebyl oproti průměru nějak neobvyklý. Nejednalo se ovšem o jediné trhy, kde byl zaznamenaný zcela zřetelný insider trading. Pokles za nadprůměrných objemů zaznamenávaly i futures na americké akciové indexy, zatímco po amerických vládních dluhopisech se splatností kratší než 5 let, které z útoků těžily ještě několik týdnů poté, výrazně stoupala poptávka. Ovlivněny byly takřka všechny nejvýznamnější finanční instrumenty i komodity a zřetelně rostla rovněž hodnota indexu očekávané volatility VIX, vyobrazeném na grafu níže.

V úterý 11. 9. 2001 se burzy v USA v souvislosti s útoky uzavřely a otevřely se až v pondělí následujícího týdne dne 17. 9. 2001. Po otevření následoval prudký pokles širokého spektra spekulativních aktiv v čele s akciemi nejvíce zasažených společností uvedených výše. Objem obchodů na burze spojený v souvislosti s insider tradingem před teroristickým útokem mohl dosahovat celkově až několik miliard USD. A to podotkněme, že ještě řádově vyšší sázky mohly být uzavřeny prostřednictvím OTC derivátů, s kterými obchodují především velké finanční instituce, kde ovšem údaje o konkrétních obchodech a objemech nejsou veřejně dostupné.

Kdo o útoku věděl? Nepochybně sami teroristé, kteří útok připravovali a zrealizovali. Že teroristé působí na finančních trzích a disponují značnými finančními prostředky, je obecně známé (včetně tak oblíbeného bitcionu a jiných kryptoměn, kde současní kupující přispívají teroristům k jejich rostoucímu bohatství). Nicméně to nevysvětluje extrémní pohyby a objemy v řádu až několika miliard USD (a možná i řádově více prostřednictvím OTC derivátů). Navíc po proběhlých útocích se tyto podezřelé transakce začaly vyšetřovat americkou komisí pro cenné papíry U. S. Securities and Exchange Commission (SEC) a FBI s překvapivým závěrem, že zde žádný insider trading nebyl a veškeré obchody byly uskutečněny regulérně v souladu s aktuální tržní situací.

Zde bych pro tentokrát dnešní článek nečekaně ukončil a různé úvahy a závěry už nechám na samotných čtenářích. Jen malá poznámka na závěr…dříve než někoho odsoudíme, že má v hlavě bludné představy a vytváří si konspirační teorie, zkusme se prostřednictvím konkrétních grafů a čísel, které jsme si sami vyhledali a vypočetli, nejprve zamyslet nad tím, zda by to nemohla být konspirační realita. Přeji všem hezký den.

Autorem je Pavel Šafařík, text by zveřejněn na serveru Sagefin.cz.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter