Libra po ranním oslabení na historicky nejslabší hodnoty proti dolaru umazává část ztrát. Dolar se obchoduje pod 0,97 EURUSD. Koruna ve ztrátě nad 24,60 za euro.

Kontrariánské investování aneb možná překvapení roku 2015

Doba, kdy jednotliví investiční hráči zveřejňovali své predikce pro rok 2015, se pomalu chýlí ke konci. Většina z nich byla relativně pozitivní. Způsob, jakým byly výhledy prezentovány, hýřil sebejistotou a přesvědčením o vlastní neomylnosti. Mínění některých investorů tak mohlo být ovlivněno výstupy jednotlivých předpovědí, které začaly být vnímány jako jasně dané a nevyhnutelné.

Brokerská a bankovní společnost Charles Schwab však upozornila na ošemetnost tohoto přesvědčení. Vytvořila proto kontrariánský pohled na rok 2015 s pěti možnými událostmi, které by mohly silně překvapit investiční publikum. Jedná se o razantní zvýšení čínského ekonomického růstu, nezvýšení sazeb amerického Federální rezervního systému, výrazný stimul ze strany ECB, náhlý pád dolaru a prudké zvýšení volatility.

Rapidní zrychlení čínské ekonomiky

V posledních měsících většina ekonomů revidovala svá očekávání ohledně výkonnosti čínské ekonomiky. Dle dat sebraných agenturou Bloomberg se konsensus ekonomického růstu Číny snížil z původních 7,2 % na „pouhých“ 7 %. Více jak 95 % ekonomů letos očekává nižší tempo růstu než v roce 2014.

Z pohledu společnosti Charles Schwab by případný zvrat těchto očekávání mohl být způsoben rapidním nárůstem počtu čínských startupů (viz. Graf č.1). Díky částečnému omezení byrokratických požadavků jsme svědky toho, jak se v poslední době navyšuje množství nových společností, a to i přes zpomalení ekonomického růstu.

Samotná revize HDP změnila především kompozici produktu, kde byl ubrán podíl exportně zaměřených výrobních společností a naopak posílen vliv sektoru služeb. Na oblast služeb je v tuto chvíli zaměřena většina nových startupů, proto je možné, že to bude právě tento segment, který by mohl pozitivně ovlivnit očekávaný výstup čínské ekonomiky.

Nenavýšení amerických úrokových sazeb

Jedním z nejvíce diskutovaných témat letošního roku je avizované navýšení amerických úrokových sazeb. Většina ekonomů a analytiků počítá s tím, že Fed tento krok uskuteční během druhé poloviny roku. Rozhodnutí o případném nenavýšení by mohlo být ovlivněno stavem americké ekonomiky či personálními změnami v rámci Federální komise pro volný trh (FOMC).

Prosincové zasedání, které rozhodovalo o další podobě monetární politiky, dopadlo 7:3 pro ponechání sazeb na současné úrovni technické nuly. Existence tří zastánců okamžitého zvýšení sazeb poukazuje na neshody uvnitř Fedu. Chlarles Plosser a Richard Fisher, dva nejoptimističtější členové Komise, kteří hlasovali pro zvýšení, letos odchází do důchodu. Stejně tak Loretta Mesterová, která taktéž hlasovala pro zvýšení, již letos hlasovat nebude.

Veškeré tyto změny by mohly ovlivnit výsledek hlasování o letošních úrokových sazbách. Pokud by se v první polovině roku objevila jakákoliv slabost americké ekonomiky, například nízká inflace či přímo deflace, mohla by Komise odložit navýšení až na příští rok. To by pak dle Charles Schwab mohlo ovlivnit především státní dluhopisy či výrazně oslabit americký dolar.

Agresivní stimul ze strany ECB

Během příštího týdne bude vedení Evropské centrální banky rozhodovat o další podobně programu kvantitativního uvolňování. Ve hře je stále jeho rozšíření o nákup státních dluhopisů jednotlivých zemí eurozóny. Většina pozorovatelů je však přesvědčena, že mezi diskuzí o dalším stimulu a jeho uskutečněním je v případě ECB hluboká propast. Ta je ještě více prohlubována politickými omezeními, především odporem ze strany Německa, už tak nízkými sazbami a taktéž finančním systémem eurozóny, který je zaměřen více na oblast bankovnictví než na kapitálové trhy. Všechny tyto aspekty by tedy mohly nákup státních bondů značně ztížit.

Většina opatření ECB byla v minulosti vždy omezena velikostí a rozsahem, stejně tak jejich implementace byla velice pozvolná. Oznámení o zahájení agresivního stimulu v podobě nákupu dluhopisů by mohlo zapříčinit prudký nárůst inflačních očekávání a změnu kurzu.

Pád dolaru

V minulém roce bylo jedním z nejfrekventovanějších témat ekonomických médií neustálé posilování amerického dolaru. I dnes ukazuje trh s dolarovými futures, že se stejný sentiment očekává i během příštích měsíců. Silná ekonomika spojená s očekávaným zvýšením sazeb pomáhá dolaru vyšplhat se na rekordní úrovně. Svou troškou k tomu přispěly i geopolitické události roku 2014, jako například ukrajinská krize, ebola či dění na Blízkém východě.

V tomto případě upozorňuje společnost Charles Schwab na posledních 35 let, kdy dolar profitoval z úrokových a ekonomických rozdílů. Během té doby jsme byli svědky několika ostrých pádů, které byly zapříčiněny určitými globálními faktory. Citlivost dolaru na světové dění je tak jedním z možných příčin jeho budoucího oslabení, které by obzvláště podpořilo americké investice mimo USA.

Prudký nárůst volatility

Po většinu roku 2014 se index „strachu“ VIX pohyboval pod úrovní 15 bodů, což odpovídalo pozitivní náladě bez jakýchkoli obav. Volatilita, i přes její relativní zvýšení oproti předchozím rokům, stále nedosahovala předkrizové úrovně.

Jakmile jsou výnosy dlouhodobých dluhopisů vyšší než u krátkodobých, znamená to, že jsou krátkodobé sazby udržovány nízko, aby podpořily chod ekonomiky. Toto období bývá nazýváno „obdobím přebytku likvidity“, kdy je k dispozici velké množství levných finančních prostředků. Korelace mezi vysokou likviditou a nízkou volatilitou jasně ukazuje, jak je centrální banka, v tomto případě Fed, klíčovým faktorem „uklidňování“ trhů (viz. Graf č.2).

Pokud by Fed letos přistoupil k omezení likvidity pomocí vyšších sazeb, mohlo by to způsobit návrat mnohem vyšší volatility. Její náhlý nárůst by donutil investory, aby přizpůsobili své portfolio novým tržním podmínkám.

Ať už letošní rok přinese výše zmíněná či jakákoliv jiná překvapení, vždy je potřeba být připraven. Nejlepší možností je mít dostatečně diverzifikované portfolio, které umožní okamžitou reakci na nepředvídanou změnu tržních podmínek.

Newsletter