Koronakrize: Srovnání s vlastní zkušeností z finanční krize v letech 2008-09

Vyspělé akciové trhy si prošly v uplynulých 4 týdnech nejrychlejším obdobím v historii, při kterém došlo k více než 30% poklesu od svého předchozího maxima. Podle mého názoru prvotní propad na trzích napáchal v mnohých portfoliích významné škody a ještě nějakou dobu budeme svědky zvýšené volatility, která se bude odvíjet právě od pozic jednotlivých investorů. Z tohoto důvodu je tak obtížná orientace během finanční paniky, protože pro správný odhad budoucího vývoje byste potřebovali vědět, kdo je pod tlakem výběrů, ztrát nebo limitu nucen prodávat (případně nakupovat pokud likviduje long/short pozici) a jaké drží pozice.

V letech 2008-09 tato situace trvala od pádu Lehman Brothers přibližně 6 měsíců a prodloužila ji také nerozhodnost centrálních bank a vlád při zamezení přelití původní nákazy do zbytku ekonomiky. Nicméně postupem času s přicházejícími informacemi získávali investoři mnohem lepší obrázek o velikosti způsobených škod a mohli mnohem lépe odhadovat budoucí normalizaci ekonomik a návrat na růstovou trajektorii.

Aby se současná situace mohla začít zlepšovat, bude potřeba otočit ve většině zemí aktuální trend narůstajícího počtu nakažených lidí a následných úmrtí. Opatření, která většina zemí přijala, mají v tuto chvíli drastický dopad na výkon ekonomiky, nicméně jsou nejrychlejším způsobem jak zastavit transmisi viru a umožnit do té doby klinicky vyzkoušet alespoň některé nadějné léky (velmi dobré prvotní výsledky mají nový lék remdesivir a kombinace dvou již schválených generických léků hydroxychloroquine + azithromycin), které by následně ve zrychleném režimu mohly být uvolněné na trh a mohly odlehčit přetížené zdravotnické infrastruktuře natolik, aby se alespoň část nejdrastičtějších opatření mohla zrušit.

Obchodované společnosti již přicházejí s prvními zprávami o předběžných škodách a během nastávající výsledkové sezóny budou moci investoři získat lepší obrázek, který se může lišit od aktuálních odhadů dlouhodobých vysokých ztrát. Také se zdá, že reakce vlád některých zemí bude tentokrát mnohem rychlejší (USA, Velká Británie i Německo chystají masivní fiskální balíčky ve výši 10 % HDP) a může zabránit přelití současné zdravotní krize do dlouhodobé ekonomické deprese.

Domnívám se, že podobně jako během finanční krize v letech 2008-09 bude v přechodném období současné zvýšené volatiliy na trhu mnoho nových příležitostí. Zatímco je teď obtížné správně odhadnout, kam až mohou ceny jednotlivých akcií během paniky poklesnout, v okamžiku, kdy se situace začne pomalu uklidňovat, bude mnohem snazší predikovat, jak rychle a na jakou úroveň se vrátí hospodaření některých společností, u kterých se teď předpokládají dlouhodobé vysoké ztráty. Domnívám se, že investoři mají obecně tendenci podceňovat jak flexibilitu společností rychle zareagovat na zhoršující se situaci snižováním nákladů, tak i následnou rychlost oživení, resp. její sílu (častokrát těmto společnostem odpadnou někteří její slabší konkurenti, kteří z krize vyjdou oslabení).

Mohu se s vámi podělit o jeden příklad investice právě z období finanční krize v letech 2008-09. Společnost Avis Budget patřila mezi jednu ze 4 největších půjčoven aut. Na podzim 2008 mezi investory panovala obava, že nebude schopna v předvánočním období prodat za dopředu smluvených podmínek stávající flotilu a následně si na leasing pronajmout novou flotilu aut. Úvěrové podmínky na trhu v té době byly kvůli problémům finančního sektoru tak prohibitivní, že se investoři domnívali, že společnost za těchto podmínek nebude schopna dále fungovat a bude muset buď ukončit svojí činnost, nebo dramaticky naředit stávající akcionáře. A nejenom tato půjčovna aut, ale i všechny tři ze čtyř společností, které byly veřejně obchodované. Všechny tři tyto společnosti se obchodovaly za přibližně 1% tržeb, i když v běžných dobách se jejich ocenění běžně pohybovalo mezi 30-60% jejich tržeb.

Řešení, které všechny půjčovny zvolily, bylo jednoduché. Vrátily pouze část své flotily, která odpovídala snížené poptávce, a zbytek dále provozovaly za stejných podmínek, protože došly k závěru, že je v této situaci nijak nepoškodí, když jejich klienti budou řídit 1,5 roku staré auto místo nového. Nevýhodné podmínky prostě „vyseděly“ a k obměně flotily přistoupily až v okamžiku, kdy to pro ně bylo mnohem výhodnější. Přestože tato moje investice původně nebyla dobře načasovaná, akcie jsem do portfolia zařadil v březnu 2008 a během finanční krize tato společnost patřila mezi mé největší nerealizované ztráty, začátkem dubna 2009, kdy bylo zřejmé, že se situace začíná obracet, jsem tuto pozici v portfoliu navýšil zpátky na původní 4% podíl a po dalších 4 letech držení v březnu 2013 realizoval 150% zisk od prvotního nákupu v březnu 2008. Dopad do portfolia byl velmi výrazný a byla to jedna z investic, které mi umožnily překonat úspěšně období finanční krize v letech 2008-09, jak je zřejmé z následujícího grafu.

Vyhledáváním nových příležitostí pro případnou obměnu portfolia v současnosti trávím nejvíce času. Domnívám se, že podobně jako během finanční krize 2008-09 je i teď největší příležitost přidat nějakou dodatečnou hodnotu při řízení portfolia. Budu se snažit využít všech svých zkušeností, které jsem v tomto období získal, abych dokázal navázat na úspěšný výsledek z let 2008-10, kdy se mi během následného oživení povedlo nejenom vymazat předchozí ztrátu, která v nejhorších okamžicích finanční krize představovala 20 procentních bodů, ale i na konci roku 2010 dosáhnout hodnoty podílového listu, která byla o 45 % vyšší než v okamžiku pádu Lehman Brothers, zatímco vyspělé trhy se v této chvíli teprve vrátily na úrovně ze začátku finanční krize.

Text je součástí komentáře k aktuálnímu vývoji na akciových trzích a ve fondu Top Stocks.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter