Korporace ničí životního prostředí? Krotí je sama Wall Street

Neviditelné ruce trhu je často vyčítáno, že dostatečně nereguluje škody, které ekonomické aktivity vytvářejí na životním prostředí. V rámci volného trhu tak jedinci, kteří se snaží maximalizovat svůj vlastní prospěch, často uvalují na zbytek společnosti dodatečné náklady, za které neplatí, a to především v podobě znečištění. Mohou tato „tržní selhání“ pomoci napravit akciové trhy? Studie tvrdí, že ano!

Znečištění ovzduší dokáže napáchat řadu škod na lidském zdraví, a to především u dětí, starších lidí či těch, kteří mají slabý imunitní systém, anebo trpí dýchacími potížemi. Přesto je nevyhovující kvalita vzduchu problémem, se kterým se potýkají nejen vyspělé země, ale ruku v ruce s rychle se rozvíjejícími ekonomikami také stále více i třetí svět.

Těžařský boj za lepší životní prostředí? Rozhodnou peníze

A kdo za špatnou kvalitou ovzduší vlastně stojí? Tradičně jsou za viníka znečistění a obecně degradace životního prostředí považovány firmy, které jsou při rozhodování o výrobě orientovány výhradně na maximalizaci svého zisku. Jejich výrobní aktivity však často mají dopady na životní prostředí a jeho kvalitu, ať už jde o změny krajiny, produkci odpadu, nadměrný hluk či právě znečištění, na které společnosti neberou ohled.

Tyto „společenské náklady“ totiž jejich zisk nesnižují, jelikož firmy za ně neplatí, a do jejich kalkulace tak nevstupují. To, že za ně neplatí, však neznamená, že neexistují a neotravují celou společnost. A to je důvod, proč vlády zavádějí ekologické daně a další environmentální regulace, které se pokoušejí vrátit tyto náklady do kalkulace firem.

Anthony Heyes, profesor z University of Ottawa, však objevil ještě jeden kanál, který může firmy motivovat k zodpovědnějšímu chování. Ve své studii The Effect of Air Pollution on Investor Behavior: Evidence from the S&P 500 analyzoval vztah mezi denními výnosy amerického akciového indexu S&P 500 a kvalitou vzduchu denně reportovanou americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA).

 

Výsledkem studie bylo zjištění těsné negativní korelace mezi úrovní znečištění vzduchu a výkonem akciového trhu. „Pokaždé, když kvalita vzduchu klesla o jednu směrodatnou odchylku, zaznamenali jsme 12% snížení výnosů z akciového trhu,“ citoval server Camfil Heyese. „Jinak řečeno, pokud byste srovnali 100 obchodních dní v New Yorku od nejčistšího dne po nejšpinavější den, výkonnost S&P 500 by byla během 75. nejčistějšího dne o 15 % horší než 25. nejčistší den,“ vysvětlil autor výzkumu. Rozhovor s Anthonym Hayesem si můžete přečíst na Harvard Business Review.

Stejnou analýzu provedl Hayesův tým i pro index Nasdaq, avšak výsledky byly podobné. Závěrem studie tedy je, že špatná kvalita vzduchu negativně ovlivňuje hodnotu akciového trhu. A to je dobrá zpráva pro ochránce životního prostředí – znečištění snižuje cenu akcií, což může firmy – alespoň ty, které mají akcie kotované na burze – motivovat k používání šetrnějších technologií.

Ekologická katastrofa: Odpad z pet lahví váží téměř jako lidstvo

Newsletter