Americká inflace v dubnu meziročně vzrostla nad 4 %, v jádrovém vyjádření na 3 %. Nad konsensus vyšší čísla zesilují spekulaci o politice Fedu. Výnosy US bondů rostou, dolar sílí. Měny regionu na americká data reagovaly mírným oslabením, prvotní ztráty ale rychle zčásti smazaly.

Korporace ničí životního prostředí? Krotí je sama Wall Street

Neviditelné ruce trhu je často vyčítáno, že dostatečně nereguluje škody, které ekonomické aktivity vytvářejí na životním prostředí. V rámci volného trhu tak jedinci, kteří se snaží maximalizovat svůj vlastní prospěch, často uvalují na zbytek společnosti dodatečné náklady, za které neplatí, a to především v podobě znečištění. Mohou tato „tržní selhání“ pomoci napravit akciové trhy? Studie tvrdí, že ano!

Znečištění ovzduší dokáže napáchat řadu škod na lidském zdraví, a to především u dětí, starších lidí či těch, kteří mají slabý imunitní systém, anebo trpí dýchacími potížemi. Přesto je nevyhovující kvalita vzduchu problémem, se kterým se potýkají nejen vyspělé země, ale ruku v ruce s rychle se rozvíjejícími ekonomikami také stále více i třetí svět.

Těžařský boj za lepší životní prostředí? Rozhodnou peníze

A kdo za špatnou kvalitou ovzduší vlastně stojí? Tradičně jsou za viníka znečistění a obecně degradace životního prostředí považovány firmy, které jsou při rozhodování o výrobě orientovány výhradně na maximalizaci svého zisku. Jejich výrobní aktivity však často mají dopady na životní prostředí a jeho kvalitu, ať už jde o změny krajiny, produkci odpadu, nadměrný hluk či právě znečištění, na které společnosti neberou ohled.

Tyto „společenské náklady“ totiž jejich zisk nesnižují, jelikož firmy za ně neplatí, a do jejich kalkulace tak nevstupují. To, že za ně neplatí, však neznamená, že neexistují a neotravují celou společnost. A to je důvod, proč vlády zavádějí ekologické daně a další environmentální regulace, které se pokoušejí vrátit tyto náklady do kalkulace firem.

Anthony Heyes, profesor z University of Ottawa, však objevil ještě jeden kanál, který může firmy motivovat k zodpovědnějšímu chování. Ve své studii The Effect of Air Pollution on Investor Behavior: Evidence from the S&P 500 analyzoval vztah mezi denními výnosy amerického akciového indexu S&P 500 a kvalitou vzduchu denně reportovanou americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí (EPA).

 

Výsledkem studie bylo zjištění těsné negativní korelace mezi úrovní znečištění vzduchu a výkonem akciového trhu. „Pokaždé, když kvalita vzduchu klesla o jednu směrodatnou odchylku, zaznamenali jsme 12% snížení výnosů z akciového trhu,“ citoval server Camfil Heyese. „Jinak řečeno, pokud byste srovnali 100 obchodních dní v New Yorku od nejčistšího dne po nejšpinavější den, výkonnost S&P 500 by byla během 75. nejčistějšího dne o 15 % horší než 25. nejčistší den,“ vysvětlil autor výzkumu. Rozhovor s Anthonym Hayesem si můžete přečíst na Harvard Business Review.

Stejnou analýzu provedl Hayesův tým i pro index Nasdaq, avšak výsledky byly podobné. Závěrem studie tedy je, že špatná kvalita vzduchu negativně ovlivňuje hodnotu akciového trhu. A to je dobrá zpráva pro ochránce životního prostředí – znečištění snižuje cenu akcií, což může firmy – alespoň ty, které mají akcie kotované na burze – motivovat k používání šetrnějších technologií.

Ekologická katastrofa: Odpad z pet lahví váží téměř jako lidstvo

Newsletter