Korporátní sentiment klesá, recese ale bezprostředně nehrozí

Podle nejnovějšího analytického průzkumu Fidelity International klesl globální korporátní sentiment na úrovně, jaké nebyly od roku 2016 zaznamenány. Společnosti bojují se slabší spotřebou a rostoucími náklady. Obavy z přístupu americké vlády navíc narůstají.

Každý rok globální analytický tým společnosti Fidelity sleduje vývoj podniků ve světě. Na rozdíl od mnoha dalších makroekonomických průzkumů, které jsou vytvářeny odshora dolů, Fidelity začíná odspoda. Získává celkový pohled z individuálních setkání s 16 000 respondenty. V tomto roce zaznamenal firemní sentiment největší pokles od zavedení průzkumu v roce 2014, přičemž poklesl z 1,6 v roce 2018 na 0,6.

Letošní závěry by však měly být nahlíženy v kontextu optimistického průzkumu z roku 2018. Navzdory výraznému poklesu důvěry zůstávají analytici Fidelity pro další období opatrně optimističtí. Hodnoty sentimentu vyšší než nula totiž naznačují zlepšení.

Je však patrné, že se již dozrálý cyklus zpomaluje. Globálně dnes třetina analytiků oproti 13 % v loňském roce uvádí, že jejich odvětví v loňském roce zpomalila nebo zde nastala recese. Pouze pětina z nich oproti 35 % v roce 2018 uvádí expanzi. Analytici se nyní rozdělují na 51 % ku 49 % v názoru na to, zda jsme na konci cyklu. V loňském roce se 68 % klonilo k názoru, že ne.

Michael Sayers, ředitel výzkumu pro oblast akcií společnosti Fidelity International, situaci komentoval takto: „Přebujelý start roku 2018 nasměroval rok 2019. Letošní pesimismus má dvě hlavní příčiny – slabší spotřebitelé a rostoucí náklady na podnikání. Obě mohou ohrozit ziskové marže v roce 2019. Zatímco v příštích šesti až dvanácti měsících neočekáváme plné propuknutí recese, je jasné, že jsme už udělali další krok směrem ke konci cyklu, který začal před deseti lety. Přístup podnikatelů k řízení rizik je tak důležitější než kdy jindy.“

Korporátní sentiment v Číně je záporný

Po roce eskalace obchodní války a zpomalení ekonomického růstu na nejnižší úroveň za 28 let není překvapením, že jsou analytici věnující se Číně ve svých výhledech nejnegativnější.

Čína je jediná oblast, kde se sentiment stal záporným (-0,4). Celých 70 % analytiků společnosti Fidelity, kteří pokrývají čínské společnosti, očekává, že návratnost kapitálu v roce 2019 klesne. Jedná se o prudký nárůst z pouhých 29 % analytiků v loňském průzkumu.

Martin Dropkin, globální vedoucí výzkumu, Fixed Income, Fidelity International uvedl: „Jak se očekávalo, dopad obchodních válek je pro analytiky klíčovou otázkou, která do systému přináší velkou nejistotu. Výroba zůstává hlavním hnacím motorem růstu čínského hospodářství jako celku.  Spotřebitelé si nejsou jistí výhledem růstu svých mezd, což má v neposlední řadě vliv i na spotřebu. Investoři by však měli mít na paměti schopnost Pekingu stimulovat ekonomiku.“

Konec Trumpova „úderu“

Obavy z přístupu americké vlády rostou a očekává se, že skutečný dopad Trumpovy politiky na společnosti bude negativní.

Nyní téměř polovina (45 %) všech analytiků v porovnání s pouhými 13 % v loňském roce tvrdí, že Trumpova politika omezí rozvoj jejich odvětví. Méně než jeden z pěti se domnívá, že dopady Trumpovy politiky budou pozitivní, což je pokles oproti loňským 38 %.

V Evropě, kde si manažeři zpočátku mysleli, že Trumpovy politiky zaměřené na růst by jim mohly pomoci, už také roste skepticismus. Ale nejvýznamnější je posun mezi analytiky v USA. Jejichž opatrné nadšení se úplně vypařilo. Odráží jejich názory na protekcionismus. Podle více než dvou třetin analytiků protekcionismus představuje riziko pro podnikání. Ještě více se ho obávají analytici, kteří pokrývají rozvíjející se trhy mimo oblast Asie

Sektor zdravotnictví zůstává světlým bodem

Sektor zdravotnictví je zdrojem trvalého optimismu, sentiment analytiků roste již třetím rokem. V letošním roce stoupl na 1,4 z 1,1 v roce 2018, což bylo z velké části ovlivněno světskými trendy, zejména zvýšenými nároky na léčbu stárnoucí populace a rostoucí mírou obezity.

Michael Sayers uzavřel: „Zdravotnictví zejména v USA není imunní vůči politickým vlivům, politici vyzývají farmaceutické společnosti, aby snížily zákazníkům náklady. Vzhledem k tomu, že se jedná o spíše defenzivní sektor, jsou společnosti méně vystaveny zpomalení poptávky. Jednou z výhod tohoto odvětví je, že lidé jsou často ochotni vynaložit prostředky na zdravotní péči a vzdát se ostatních, ne tak důležitých luxusních statků.“

Newsletter