Koruna oslabila vlivem negativní situace v bankovním sektoru

Klíčové body

  • Koruna vlivem negativní tržní nálady oslabila.
  • Další zhoršení situace amerického bankovního sektoru by posílilo tlaky na riziková aktiva.
  • Krach SVB byl zapříčiněn špatným řízením rizika.
Zdroj: Depositphotos

Globálními finančními trhy otřásl krach Silicon Valley Bank, která patřila mezi dvacet největších bank v USA. Krach dopadl i na Signature Bank se sídlem v New Yorku. Konec SVB přišel po několika chybných investičních rozhodnutích, špatném řízení rizika a růstu úrokových sazeb v USA. Významná část klientů a vkladů v SVB pocházela z prostředí startupů. Svezla se tak na pozitivní vlně, kterou startupový sektor v posledních letech zažíval. Dlouhé období nízkých úrokových sazeb po finanční krizi z roku 2008 podněcovalo investice. Včetně těch rizikových, kam patřily startupy. SVB proto jako každá banka hledala, kam uložit svá aktiva k zhodnocení.

A právě zde udělala SVB chybu v řízení rizik, když příliš velkou část svých aktiv vložila ještě v době nízkých úrokových sazeb do dlouhodobých dluhopisů. V té době oddělení řízení rizik SVB výrazně podcenilo možnost růstu úrokových sazeb a související problémy s takto rozloženým portfoliem. Ano, vládní dluhopisy, obzvláště ty americké, lze vnímat jako velmi bezpečná aktiva. Banka se tak zdánlivě rozhodla pro sázku na jistotu.

Přišel ale výrazný růst inflace. Nejprve v reakci na odloženou spotřebu po měsících omezení v ekonomice v době pandemické, kterou posílila i štědrá vládní pomoc. To všechno v prostředí tzv. úzkých hrdel, kdy oslabená strana nabídky nebyla schopna uspokojit poptávku. Situaci dále umocnila i situace v Číně, kde si tamní vláda nebyla schopna poradit s omezením šíření viru. Výpadky v druhé největší ekonomice světa prohlubovaly globální problémy. Následně přišla válka na Ukrajině a růst cen komodit. Přišlo tak dlouho neviděné období vysokých inflačních tlaků a růstu cen.

Fed a řada dalších světových centrálních bank v souladu s makroekonomickou teorií a praxí proto přistoupila v rámci svého mandátu k navyšování úrokových sazeb za účelem tlumení inflačních tlaků v ekonomice. Hodnota dlouhodobých vládních dluhopisů, které tvořily významnou část investičního portfolia SVB, proto začala klesat na hodnotě. Dlouhodobé státní dluhopisy jsou sice bezpečné, ale v současném prostředí byla problematická jejich delší splatnost. Za účelem získání likvidity prodala SVB část dlouhodobých dluhopisů pod jejich nominální hodnotou, tedy se ztrátou. Takových signálů si trhy všímají, a přišel proto tlak klientů SVB na výběr prostředků a jejich uložení do bezpečí. SVB tlak neustála a zkrachovala.

Po několika jednáních přišlo společné prohlášení amerických institucí, že peníze dostanou zpět všichni střadatelé. I ti, jejichž vklady nebyly plně pojištěny. Podle všeho se podaří klientské peníze vrátit bez použití prostředků daňových poplatníků. Dlouhodobá aktiva SVB jsou kvalitní a lze předpokládat, že v budoucnu přinesou očekávaný výnos, který bude možné použít na vyplacení prostředků klientů SVB. Otázkou je, jak dlouho bude trvat nalezení vhodného kupce.

Negativní náladu na světových trzích nyní živý obavy ze stability bankovního systému, který se podepisuje na poklesu hodnot akcií jednotlivých bankovních domů po celém světě. Zhoršení nálady se podepsalo i na oslabení kurzu koruny proti euru i dolaru. Vývoj kurzu koruny bude proto výrazně ovlivněn děním v bankovním sektoru a přístupu regulátorů a dalších veřejných institucí k současné situaci. Koruna by oslabovala v případě, že se situace na bankovním trhu neuklidní. Uškodil by i další pád banky či prohlášení regulátora, které by narušilo důvěru v bezpečnost vkladů v bankách. Naopak uklidnění situace a důvěryhodné záruky ze strany soukromých i veřejných institucí můžou vést k posílení koruny. V příštích několika týdnech bude proto důležité situaci bedlivě sledovat. Nejen z pohledu kurzu koruny.

VÝHLED PRO DNEŠNÍ DEN

Dolar se vůči euru v online směnárně RoklenFx aktuálně obchoduje za středový kurz 1,0691 EURUSD, dolarový index se pak nachází na hodnotě 103,94 bodu. Během dne by se kurz EURUSD měl pohybovat v rozmezí od 1,0637 do 1,0773 EURUSD.**

Koruna se aktuálně vůči euru v online směnárně RoklenFx obchoduje za středový kurz 23,77 EURCZK, vůči dolaru za středový kurz 22,23 USDCZK. Dle naší predikce by se kurz vůči euru měl držet v rozmezí 23,67 až 23,81 EURCZK, ve dvojici s dolarem od 22,03 do 22,32 USDCZK.**

**Průměrný nominální kurz, zveřejňovaný ECB, bude dle použitých modelů s vysokou pravděpodobností ve zmíněném intervalu. Predikce měnových kurzů jsou založeny na modelu časových řad, který zohledňuje předchozí hodnotu kurzu i jeho minulou volatilitu. K přesnějšímu určení budoucí volatility je do modelu navíc zakomponován faktor zveřejňování makroekonomických dat. Model je tak schopen určit, kdy lze očekávat zvýšenou či sníženou volatilitu směnného kurzu.

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Zdroj: RoklenFx, Bloomberg, Reuters, ECB, Fed, ČNB, TradingView, CME

Newsletter