Kouzlo statistiky. Ženy vlastně nevydělávají (o tolik) méně

Je známým faktem, že téměř ve všech zemích vydělávají muži v průměru více než ženy. To je ovšem řeč o souhrnných statistikách, které neberou v potaz úroveň dovedností a schopností, vzdělání či třeba pracovní nasazení, což jsou jistě faktory, které mají na výši mzdy rozhodující vliv. A jak napovídá infografika ze serveru Pay Scale, jiný obrázek také získáme, pokud se podíváme na mzdové rozdíly na jednotlivých pozicích.

Jestliže se zaměříme na celkové statistiky v jednotlivých zemích, muži obvykle pobírají značně vyšší mzdy než ženy, a to v řádech desítek procent. Jak informoval server Statista, v rámci Velké Británie je výjimkou Severní Irsko, kde ženy vydělávají o 3,4 % více než muži. Pokud však půjdeme hlouběji a porovnáme výdělky na jednotlivých pozicích, už takové rozdíly nenajdeme. Ať už jde o softwarového vývojáře, personalistu či učitele na základní škole, rozdíly dosahují skromných jednotek procent.

Čím to tedy je, že v souhrnných statistikách výdělky žen tolik propadají? Jedním z důvodů je to, že ženy ve svém produktivním věku obvykle věnují relativně více času péči o rodinu než muži. Důsledkem toho pak je, že v určité chvíli, kdy se rozhodnou částečně či úplně opustit trh práce, růst jejich mezd začíná zpomalovat, případně stagnovat, zatímco mzda muže roste dále.

Gender pay gap v EU: Proč ČR patří k rekordmanům?

Druhým důvodem je pak to, že ženy si často vybírají pozice, které jsou zaměřené více sociálně a méně technicky, ale s ohledem na vývoj mezd v jednotlivých odvětvích jsou také hůře placené. Zatímco mezi nejoblíbenější pozice mezi mužským pohlavím patří práce typu softwarového vývojáře, stavebního inženýra či správce sítí, ženy nejčastěji pracují jako zdravotní sestřičky, učitelky či v oblasti lidských zdrojů.

Genderová (ne)rovnost v grafech: Škodí sexismus ekonomice?

Newsletter