Kovanda k apelu na ČNB: Politici jednají kontraproduktivně

Zesiluje politický tlak na Českou národní banku, aby ukončila své intervence. V souladu s naším předpokladem. Lánská výzva je toho dosud nejzřetelnějším důkazem. Není však šťastným krokem a politici by se podobných apelů měli pro příště vyvarovat, jakkoli je zřejmé, že sledovali zejména zisk politických bodů u veřejnosti.

 

Škodíte, slyší opět #ČNB z úst Miloše Zemana a také šéfů obou komor parlamentu za #intervence na koruně #Roklen24

Posted by Roklen24 on 11. srpen 2015

 

Převážná většina veřejnosti nynějšímu počínání ČNB nerozumí. I z hlediska odborného je obtížné hájit pozici ČNB, která pokračuje v umělém oslabování koruny v době, kdy se tuzemské ekonomice daří v podstatě po všech stránkách. Veřejnost nerozumí tomu, proč je třeba ekonomice pomáhat znehodnocováním měny – a zdražovat tím dovolené či zahraniční zboží –, když ekonomika žádnou takovou pomoc nepotřebuje. Nerozumí ani tomu, proč ČNB kumuluje masivní devizové rezervy, jen aby oslabovala korunu.

Kritický pohled veřejnosti, daný částečně neporozuměním roli centrální banky v celé její šíři, reflektují v sílící míře politici. Měli by však upustit od přímých apelů právě typu lánské výzvy. Mohou totiž potenciálně navodit pochybnost o nezávislosti centrální banky, která je klíčová pro její kredibilitu na domácím i mezinárodním poli. Pokud by ČNB opravdu své intervence předčasně ukončila – jakkoli je takový krok nyní nepravděpodobný –, vzniknou nyní, po iniciaci lánské výzvy, dohady ohledně politické motivace ukončení. Ty dlouhodobě kredibilitě ČNB, která je zásadní také pro zdravý vývoj české ekonomiky, nepomohou.

Dále je třeba uvést, že lánská výzva může představovat další impuls pro devizové obchodníky, aby zesílili svůj spekulativní tlak na českou měnu v rámci testování, zda ČNB intervenční závazek opravdu udrží. V rámci bránění závazku přitom ČNB může být potenciálně nucena kumulovat další devizové rezervy a prodávat další koruny. Část kumulovaných rezerv v takovém případě bude možno připsat výlučně právě politickým aktivitám typu lánské výzvy. Pokud opravdu politikům jde o to, aby ČNB v rámci své intervence kumulovala co nejméně devizových rezerv a prodávala co nejméně korun, měli by se apelů zdržet, a nepodněcovat tak spekulativní tlaky na českou měnu.

Politici, zdá se, svojí lánskou výzvou sledují krátkodobé zájmy, přičemž ovšem v důsledku ohrožují zdravý dlouhodobý vývoj české ekonomiky. Předčasné ukončení intervencí je krok, jehož diskuse je za stávajících podmínek více než smysluplná. Měla by se však odehrávat v rovině odborné debaty, nikoli na politickém kolbišti. 

Newsletter