Kovanda: Nižší schodek není lepším hospodařením vlády

Schodek rozpočtu ve výši 62,8 miliardy korun je příznivou zprávou, kterou ovšem nelze přeceňovat. Vládě se podařilo docílit schodku, který je o 37,2 miliardy nižší než rozpočtovaný deficit ve výši sta miliard. Je tedy současně nižší o 37,2 procenta než ten rozpočtovaný. Pro srovnání, za rok 2014 představoval dosažený deficit 69,5 procenta toho rozpočtovaného (77,8 miliard při rozpočtovaných 112 miliardách). Z tohoto hlediska se vláda zdá být ještě úspěšnější než předloni.

Připomeňme ovšem, že v loňském roce rostla ekonomika zářným tempem, se kterým ve svých prognózách ministerstvo financí, ale ani žádná jiná instituce, nepočítalo. Schodek byl tedy rozpočtován při vyhlídkách výrazně slabšího hospodářského růstu, než byl ten skutečně dosažený. To, že reálný schodek je nižší než ten rozpočtovaný, je tedy do značné míry vlastně zcela samozřejmé a nemůže to být vydáváno za úspěch vlády.

Toto stanovisko ostatně svým způsobem podporuje i prosincový nález Nejvyššího kontrolního úřadu. Ten zveřejnil stanovisko, podle něhož nebyl loňský pololetní přebytek státního rozpočtu výsledkem zlepšeného hospodaření vlády. Byl podle NKÚ naopak dán jinými faktory typu vyšších příjmů z fondů Evropské unie nebo nižšího čerpání výdajů.

 

Zveřejnil(a) Roklen24 dne 5. leden 2016

 

Netřeba dodávat, že vyšší příjem z fondů EU se letos již nebude opakovat, protože dočerpávání prostředků z programového období 2007 až 2013 není možné. To je jeden z důvodů, proč lze realisticky očekávat, že letos se vládě již nepodaří tak citelně jako loni snížit výsledný deficit oproti tomu rozpočtovanému.

I nadále však platí, že vláda měla a mohla být ambicióznější ve stanovování výše schodku pro rok 2016 a že mohla realisticky rozpočtovat schodek 50 miliard korun (místo skutečně rozpočtovaných 70 miliard), aniž by tím tuzemská ekonomika utrpěla jakoukoli skutečnou újmu.

Newsletter