Kovanda: Platební bilance je další doklad zdraví české ekonomiky

Běžný účet platební bilance, která zahrnuje veškeré ekonomické transakce domácí ekonomiky se zahraničím, skončil ve druhém čtvrtletí přebytkem tří miliard korun. Ve druhém kvartále bilance obvykle propadá do schodku, loni to bylo 29 miliard korun. V prvním čtvrtletí byl účet v přebytku 92,7 miliardy korun, čili v součtu za pololetí je bilance aktivní.

Přebytek běžného účtu platební bilance dosáhl v prvním pololetí letošního roku téměř 96 miliard korun. To je markantní nárůst jak oproti roku 2013 (přebytek za první pololetí tehdy činil 12,5 miliardy korun), který byl ještě silně poznamenán ekonomickou krizí, tak proti roku loňskému (kdy přebytek v prvním pololetí představoval 54,3 miliardy korun). Na rozdíl od let 2013 a 2014 vykázal běžný účet aktivní saldo i ve druhém čtvrtletí.

Bilance zboží a služeb byla v prvním pololetí meziročně ovšem jen o necelou miliardu vyšší. Vzhledem k tomu, že tuzemská ekonomika v prvním pololetí rapidně rostla, vypovídá tato skutečnost o tom, že její současná expanze se zdaleka neopírá pouze o zahraniční obchod, ale je rozprostřena mezi více složek růstu. Takový stav je příznivý, neboť je předpokladem poměrně vysoce udržitelného hospodářského růstu.  Dnešní čísla za platební bilance jsou tak dalším dokladem současného poměrně zdravého vývoje české ekonomiky.

Newsletter