Kovanda: Platební bilance je v mínusu, eurofondy slábnou

Běžný účet platební bilance skončil v srpnu letos potřetí v záporném pásmu, byť poměrně nepatrně. Za celý letošní rok se však nachází v zřetelně aktivních hodnotách, když vykazuje přebytek 73,5 miliardy korun. Loni přebytek činil za stejné období „pouze“ 38,4 miliardy korun, tedy o takřka 48 procent méně.

Běžný účet platební bilance, který je souhrnem všech ekonomických transakcí české ekonomiky se zahraničím, v srpnu snížil schodek na 743,9 milionu korun. V červenci deficit činil 21,5 miliardy korun. Srpnový deficit byl způsoben hlavně pasivem bilance důchodů.

Z hlediska přebytku běžného účtu platební bilance byl přitom rok 2014 dosud historicky rekordní. Letos se ale daří i samotné obchodní bilanci, neboli bilanci zboží a služeb. Ta kumulovaně, za celý letošní rok, vykazuje o 5,4 miliardy, neboli zhruba o 2,5 procenta, lepší aktivní výsledek než za stejné období loňského roku.

Jedním z důvodu srpnového záporného salda běžného účtu platební bilance je tlumící se efekt přílivu peněz z eurofondů. Převody z rozpočtu EU vykázaly v srpnu aktivní saldo ve výši 5,8 miliardy. V červnu, letos zatím posledním měsíci s aktivním saldem běžného účtu, to bylo téměř 50 miliard korun.

Současný stav platební bilance je ale stále jednou z klíčových doložek toho, že oživení české ekonomiky se opírá o solidní základy. Kromě oslabené koruny, která nahrává vývozcům, se na příznivém stavu podepisují také levnější ceny ropy a pohonných hmot, které zlevňují dovoz.

Newsletter