Kovanda: Platební bilance odhaluje pevné základy ekonomiky

Platební bilance se v červnu vrátila do aktivního pásma. V květnu totiž vykázala letos poprvé pasivní saldo. Aktivní červnové bilanci výrazně pomohly příjmy z rozpočtu Evropské unie ve výši téměř 50 miliard korun, které jsou však přechodného rázu.

Běžný účet platební bilance, který zahrnuje veškeré ekonomické transakce české ekonomiky se zahraničím, skončil v červnu v přebytku 13,3 miliardy korun. V květnu byl letos poprvé ve schodku, a to 3,4 miliardy Kč. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnila Česká národní banka.

Kumulovaný přebytek platební bilance za období od ledna až do června dosahuje více než dvojnásobné hodnoty oproti stejnému období loňského roku. Loni přitom platební bilance vykázala svůj historicky rekordní výsledek. Současný stav platební bilance je tedy jednou z klíčových doložek toho, že oživení české ekonomiky se opírá o solidní základy.

Příznivý vývoj se odráží v ukazateli ročního úhrnu běžného účtu, který v dubnu po jedenácti měsících stagnace v pásmu kolem dvaceti až třiceti miliard „vystřelil“ až k devadesáti miliardám, i v květnu se udržel na relativně vysoké úrovni a v červnu dále stoupl.

Samotné aktivní saldo bilance zboží a služeb bylo za prvních šest měsíců letošního roku meziročně podobně jako v květnu stále o více než osm miliard korun, neboli zhruba 4,5 procenta, vyšší. Kromě oslabené koruny, která nahrává vývozcům, se na příznivém stavu podepisují také levnější ceny ropy a pohonných hmot, které zlevňují dovoz.

 

Newsletter