Kovanda: Rok 2015 byl pro ekonomiku ČR výjimečně úspěšný

Růst české ekonomiky zaostal ve 4. kvartálu za očekáváním, přesto šlo loni o výjimečně úspěšný rok. Tuzemská  ekonomika loni vzrostla o 4,3 procenta. Jde o nejvýraznější roční růst od roku 2007. Ve čtvrtém čtvrtletí se HDP meziročně zvýšil o 3,9 procenta a mezičtvrtletně se téměř nezměnil.

Růst české ekonomiky ve 4. čtvrtletí poměrně citelně zaostal za očekáváními. Ta tak úplně nenaplnil ani růst za celý loňský rok. To však nic nemění na tom, že to byl z pohledu české ekonomiky rok výjimečně úspěšný. Horší než očekávané výsledky v jeho poslední čtvrtině jsou však zřetelným varováním, že letos se podobný výkon opakovat nebude.

Na loňském růstu se z významné části podepsaly faktory přechodného rázu. Dočerpávání prostředků z fondů EU podpořilo investiční činnost a aktivitu ve stavebnictví, zejména v inženýrském stavitelství. Meziroční pokles cen ropy na světových trzích zapříčinil, že subjekty – jak firmy, tak jednotlivci – napříč celou ekonomikou měly v porovnání s rokem 2014 více volných prostředků k jiným výdajům, než jsou pohonné hmoty. I pokud by letos zůstaly ceny ropy na světových trzích podobně levné jako v roce 2015 a subjekty stále profitovaly z jejích nízkých cen, z meziročního srovnání tento efekt postupně z velké části vyprchá, neboť je to právě meziroční hospodářský růst, který se „počítá“.

V hypotetickém případě poklesu cen ropy na světových trzích třeba na deset dolarů za barel nelze počítat s adekvátním zlevněním pohonných hmot, neboť jejich cena je tvořena cenou ropy jen částečně. Dále ji tvoří také marže obchodníků nebo daňová složka. Z toho tedy plyne, že zlevňování ropy už letos hospodářský růst nemůže podpořit tak významně jako loni. I proto česká ekonomika v roce 2016 přidá „jen“ 2,8 procenta.

K loňskému růstu přispěla jak vláda, zejména zefektivněním činnosti v oblasti čerpání, resp. dočerpávání prostředků z fondů EU, tak Česká národní banka. Její intervenční režim pomohl zejména exportu. Ani jedna z institucí však zároveň nedokázala využít takto získaný impuls. Vláda mohla rozpočtovat na letošní rok nižší schodek. ČNB mohla opustit intervenční režim a umožnit tak řadovým občanům, aby na ekonomickém růstu více participovali prostřednictvím mezinárodně zpevňující měny.

ČNB: Režim intervencí až do první poloviny roku 2017

Ze zemí hospodářsky vyspělého světa (členské a partnerské země OECD) Českou republiku loni konzistentně, čtvrtletí po čtvrtletí, překonávala dynamikou svého růstu pouze hrstka zemí. Kromě Irska a Lucemburska také Čína, Indie a Indonésie. Za zmínku stojí, že ačkoli Slovensko vykazovalo v prvních třech čtvrtletích nižší růst než ČR, v posledním ji překonalo, o desetinu procentního bodu. Je ale třeba upozornit, že ještě může dojít k poměrně výrazným revizím dnešního předběžného odhadu, a to jak směrem nahoru, tak dolu.

Newsletter