Kovanda: Růst nezaměstnanosti přinese prosinec

Míra nezaměstnanosti v české ekonomice stagnuje, což je při nastupující zimě příznivé. V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 0,2 procenta na 431 364, počet hlášených volných pracovních míst poklesl o 2,1 procenta na 105 049 a podíl nezaměstnaných osob zůstal na 5,9 procenta.

Míra nezaměstnanosti zůstala v listopadu na stejné úrovni jako v říjnu. To je vývoj typický pro příznivá období na trhu práce. Ukazuje se totiž, že trh práce je schopen solidně absorbovat pravidelný každoroční sezónní nárůst počtu nezaměstnaných (ve stavebnictví, zemědělství, lesnictví, povrchové těžbě atp.).

Nezaměstnanost v ČR odolala v listopadu konci sezónních prací

V méně příznivých obdobích, jako byla například léta 2008 až 2013, docházelo mezi říjnem a listopadem vždy pravidelně k nárůstu míry nezaměstnanosti.

Pravidelně se opakující růst míry nezaměstnanosti v zimních měsících tak bude i letos poměrně utlumený, k čemuž zatím dopomáhá i poměrně teplé počasí, a míra nezaměstnanosti se nad šest procent vyhoupne až v prosinci.

Trhu práce svědčí svižně rostoucí ekonomika, která je s to generovat dostatek pracovních pozic. Za celý letošní rok odhadujeme, že míra nezaměstnanosti vykáže hodnotu 6,4 procenta. 

Newsletter