Krach na burze? Roboti mu (ještě) nezabrání

Rozhodování na finančních trzích začíná čím dál více ovlivňovat umělá inteligence (UI). Manažeři investičních fondů ji využívají k rozhodování na základě velkého množství dat z finančních trhů. Za předpokladu „normálně“ se chovajícího trhu by UI měla být schopna se zvyšujícím se objemem dat zdokonalovat. Co když ale finanční trh nečelí těmto „normálním“ ekonomickým podmínkám? Můžeme se i v tomto případě na UI spolehnout?

Odborníci na umělou inteligenci, Helen a Dave Edwardsovi, se v článku zveřejněném na Quartz AI zabývali tím, jak se UI vypořádá s anomáliemi na trhu, kterých může nastat celá řada. Například trh fungující na bázi levných peněz od centrálních bank, jež se promítají i do nízké volatility trhu, která pak následně podporuje významné odkupy již vydaných akcií velkými korporáty (tzv. buybacks), není zrovna standardní situací. Ale právě z těchto podmínek se UI v současnosti učí.

Guvernér dallaského Fedu Robert Kaplan v nedávné eseji uvedl některá fakta, která jsou aktuálně opravdu mimořádná. Tržní kapitalizace amerického akciového trhu se v roce 2017 vyšplhala na 135 procent amerického HDP, což je největší relativní hodnota od roku 2000. Dluh soukromých firem je na vůbec nejvyšší úrovni v historii. Počet zobchodovaných akcií je o 51 procent nižší než v roce 2007, ale zato tržní kapitalizace je o 28 procent vyšší. A jako posledním varovným znamením je to, že za posledních 12 měsíců nenastala na americkém akciovém trhu větší než tříprocentní korekce.

Kaplan ve své eseji poznamenal, že nízká volatilita je „velmi neobvyklá“. Jak ale v minulosti vždy skončilo období nízké volatility? Krachem na burze. Někteří by mohli namítnout, že dnes už máme UI, která by takovýmto šokům měla zabránit nebo přinejmenším je zmírnit. Jak se ale zachová UI, která je „trénovaná“ pouze na předvídatelnou politiku centrálních bank, a nebude mít tak při šoku nejmenší tušení, co že to v těch datech vlastně vidí.

Big data a desetkrát rychleji se učící umělá inteligence

Se stále častějším používáním na finančních trzích bude mít UI pravděpodobně klíčový vliv na korekci trhu, uvádí Helen a Dave Edwardsovi. Výpočetní program bude potřebovat velké množství dat za dlouhý časový úsek, aby byl schopný se adaptovat na nové tržní podmínky a neprovedl ukvapený závěr.

Co se stane, když přijde krach na burze? Stále zvyšující se propojenost trhů pomocí UI by mohla šířit šok rychleji než kdy předtím. To by celý systém finančních trhů v krizové situaci učinilo ještě méně stabilním, než tomu bylo u minulých burzovních krachů. Tento scénář by mohl nastat zejména tehdy, když by byl nečekaným vývojem dat zasažen program UI, kterého využívají finanční instituce na různých místech světa.

Americká technologická Mekka? Kolega robot i záchrana lidstva

Jako příklad nespolehlivosti UI si lze představit situaci z „tréninku“ samořídících vozů Google a Tesla. Auto Google při jízdě potkalo ženu na kolečkovém křesle, která držela koště a mávala s ním. Auto, lépe řečeno jeho UI, tuto situaci ještě neznalo, zastavilo a počkalo, až bude žena pryč. Když ale testovala svého autopilota Tesla, UI nerozpoznala situaci, kdy se na dálnici nákladní auto pokoušelo o obrácení směru. Elektromobil tehdy pokračoval v jízdě místo toho, aby se se situací vypořádal bezpečněji.

Oba případy byly pro UI nové – v jednom selhala, v druhém se naopak zachovala bezpečně. Spoléhání na UI v případě korekce finančního trhu tak přinejmenším vzbuzuje mnoho otázek.

Newsletter