Krádeže dat jako moderní forma insider tradingu?

Wall Street zasáhla série krádeží dat, které trvaly více než rok a postihly citlivé informace o fúzích a akvizicích u více jak 80 firem. FireEye zveřejnila zprávu, podle které skupina hackerů, označovaná jako FIN4, nabourala systémy a osobní komunikaci výkonného managementu, právníků či konzultantů a získané údaje s nejvyšší pravděpodobnosti použila pro nekalé obchodování na základě těchto neveřejných dat.

Jen Weedon, zabývající se v FireEye virtuálními hrozbami pro bezpečnost, označuje skupinu za vysoce odbornou a cíleně působící ve finančním sektoru. Nevyloučil, že data od hackerské skupiny putovala k obchodníkům nebo hedgeovým fondům na amerických trzích. „Pracovali zřejmě pro Wall Street. Domníváme se, že jsou Američané a podmínky na Wall Street dobře znají,“ uvedl.

Podle FireEye úniky citlivých dat mířily zejména na zdravotnický sektor a farmaceutický výzkum, kde je obzvlášť citlivá tržní cena akcie na informace o průběhu klinických zkoušek nových léků a metod. Utíkaly ale také informace právě o fúzích a akvizicích, například ještě nezveřejněné dokumenty, určené pro americkou komisi pro cenné papíry SEC. Na základě nich se FIN4 dle FireEye snažila vzbudit důvěru a získat další neveřejné informace. FireEye svá zjištění postoupila americkému federálnímu úřadu pro vyšetřování FBI.

Tým FireEye sledoval útoky více jak rok a podle ní začaly v polovině roku 2013. Mířily na více než stovku veřejně obchodovaných společností, právníků, konzultantů a na transakcích spolupracujících investičních bankéřů. Bloomberg ze závěrů pro FBI cituje, že 68 % útoků se týkalo farmaceutických firem, 12 % průmyslových firem v jiných odvětvích, pětina pak poradců. „FIN4 dobře znala své cíle,“ cituje Bloomberg zprávu. FireEye označila krádeže dat za rozrůstající se metodu, umožňující obchodování na základě neveřejných informací, takzvaný insider trading. 

Newsletter