Křetínský a Kellner kupují německé doly a elektrárny Vattenfallu

Energetický a průmyslový holding, a.s. a skupina PPF v roli finančního partnera kupují hnědouhelná aktiva v německém Sasku a Braniborsku z rukou energetiky Vattenfall. Jde o doly a elektrárny, stranou naopak zůstaly vodní elektrárny. Pro blízké roky se EPH a PPF vzdaly výplaty dividendy. Akvizice podléhá schválení ze strany švédské vlády a další obvyklé regulaci. Uzavření transakce se očekává ve třetím čtvrtletí roku 2016.

„Na základě zkušeností, získaných v rámci naší dlouholeté přítomnosti v středoněmeckém hnědouhelném revíru, jsme přesvědčeni, že EPH je i za současných náročných tržních podmínek připraven na převzetí odpovědnosti související s vlastnictvím hnědouhelných aktiv společnosti Vattenfall v Německu,“ uvedl Jan Špringl, člen představenstva EPH.

Konsorcium a Vattenfall se dohodli na následující kapitálové struktuře společnosti, vlastnící uhelné aktivity společnosti Vattenfall v Německu:

Společnost eviduje závazky a rezervy, zejména ve vztahu k rekultivaci a na vyřazování jednotlivých zařízení z provozu ve výši zhruba dvě miliardy eur. Proti těmto závazkům získává konsorcium významná aktiva v hodnotě 3,4 miliardy eur dle účetních postupů společnosti Vattenfall.

Dle sdělení EPH se dále předpokládá, že na účtech společnosti zůstane přibližně 1,7 miliardy eur v hotovosti.

S ohledem na současné obtížné ekonomické podmínky se konsorcium zavázalo, že se v nadcházejících letech vzdá možných dividend.

Konsorcium přebírá veškeré regulatorní povinnosti související s majetkem, včetně rezerv na vyřazování z provozu (tzv. decommissioning) a na rekultivační práce.

„Vzhledem k současných složitým tržním, dynamicky se měnícím podmínkám, byla jednou z klíčových vyjednávacích bodů otázka, jak zajistit přiměřenou výši hotovostních rezerv pro splnění těchto závazků,” řekl Jan Špringl.

„Uhlí bude důležité“

EPH je přesvědčena, že uhlí bude i nadále hrát důležitou roli jako překlenovací technologie, zajišťující bezpečné a nepřerušované dodávky elektrické energie. „Ve střednědobém výhledu dojde k zotavení trhu s energiemi. S našimi relevantními odbornými znalostmi v odvětví, díky disciplíně v oblasti nákladů a efektivnímu řízením jsme přesvědčeni, že hnědé uhlí je v pozici, kdy může úspěšně přispět k rychle se měnícímu německému energetickému mixu,” tvrdí Jan Špringl.

Aktiva společnosti Vattenfall představují druhé největší hnědouhelné doly a elektrárny v Německu. Patří mezi ně povrchová těžba v dolech Jänschwalde, Welzow-Süd, Nochten a Reichwalde, stejně jako elektrárny Jänschwalde, Schwarze Pumpe, Boxberg a jeden blok elektrárny Lippendorf. Celkový instalovaný výkon elektráren činí 8000 MW a společnost zaměstnává přibližně 7500 lidí. Konsorcium je pevně odhodláno udržet v regionu zaměstnanost a má v úmyslu zachovat stávající pracovní smlouvy. Společnosti MIBRAG a stávající aktiva Vattenfallu budou provozovány samostatně. Německé vodní elektrárny společnosti Vattenfall nejsou předmětem této akvizice.

„Respektujeme Energiewende“

Konsorcium plně respektuje směr vytýčený německou spolkovou vládou v rámci “Energiewende”. „Jsme přesvědčeni, že můžeme pozitivně přispět k energetické bezpečnosti, cenové dostupnosti energií a k sociálnímu smíru. V úzké spolupráci s vedením firmy, odbory a spolkovými a místními úřady, jakož i s místní komunitou a ostatními zúčastněnými stranami, chceme přispět k transformaci, které je nezbytná k dosažení cílů Energiewende,” uvedl Jan Špringl.

EPH, prostřednictvím své dceřiné společnosti MIBRAG, která je třetím největším těžařem lignitu v Německu, je v segmentu těžby hnědého uhlí na německém trhu dlouhodobě přítomna. EPH striktně dodržuje veškeré předpisy a normy tohoto průmyslového odvětví, včetně přístupu k problematice rekultivací. Od roku 2009, kdy EPH vstoupila na německý trh, investovala v regionu už cca. 500 mil. EUR (včetně akvizic společností Saale Energie a Helmstedter Revier).

„Čím dál těžší…“

Německý ekonomický list Handelsblatt v březnu s odvoláním na nejmenované zdroje uvedl, že pro Vattenfall je čím dál těžší zamýšlený prodej realizovat. Nikdo ze zájemců prý totiž nebyl ochoten zaplatit cenu, která by pro Vattenfall byla přijatelná. Společnost dříve odhadovala, že prodej by jí mohl přinést až 3,5 miliardy eur (skoro 95 miliard Kč). Už prosincový odhad agentury Reuters byl ale o miliardu nižší.

Německo chce do budoucna svou energetiku založit na obnovitelných zdrojích, které by měly v roce 2035 pokrývat 55 až 60 procent tamní celkové spotřeby elektřiny. Už dříve země rozhodla, že se do roku 2022 zcela vzdá jaderné energetiky. Postupně by se měla omezovat také výroba elektřiny z uhlí.

Závaznou nabídku na koupi německých dolů a elektráren podala také Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače. Polostátní ČEZ ji naopak nakonec nepodal.

Newsletter