Krize pro nás zůstává příležitostí, dílčí překážky překonáme

Česko-slovenská finanční skupina Arca Capital se v posledních letech rychle rozvíjela. Jen v posledním roce investovala do podniků či podílů v různých segmentech více než 300 milionů eur a celkový objem jejích aktiv přesáhl 2,3 miliardy eur (přes 60 miliard korun). Ještě v únoru jí Národná banka Slovenska schválila emisi směnek až za půl miliardy eur, které měly sloužit jako jeden ze zdrojů financování investic v příštích letech. Pak přišlo uzavření hranic a ochromení veškerých ekonomických aktivit a Arca se podobně jako většina ostatních podnikatelských subjektů napříč evropskými trhy ocitla pod tlakem. Co to znamená pro fungování a investiční plány skupiny popisuje v rozhovoru pro server Roklen24 člen představenstva Arca Investments Peter Brožek.

Která část skupiny byla současnou ekonomickou situací zasažena nejvíce?

Je třeba rozlišit krátkodobý dopad a důsledky v delším horizontu. Na základě vládních opatření jsme například museli okamžitě uzavřít resort Gothal v Nízkých Tatrách a odepsat tak zhruba dvouměsíční tržby. Naštěstí se toto středisko orientuje převážně na domácí klientelu, a proto předpokládáme, že bychom v horizontu příštích několika sezón mohli naopak vydělat na tom, že lidé budou méně cestovat do zahraničí a spíše trávit dovolené doma.  To platí i pro naše koupele ve Františkových Lázních. Výroba plastových dílů pro automobilový průmysl musela být také pozastavena v návaznosti na omezení provozu u konečných výrobců. Nicméně již opět běžíme a dokonce jsme teď vyhráli dvě nové zakázky pro Land Rover a Opel na dodávky dílů až do roku 2025. Dopad pocítila samozřejmě i síť pracovních agentur Manuvia, která musela na počátku „karantény“ redukovat počet pracovníků. Ale i tam již zaznamenáváme oživení, protože v čase nejistoty je pro řadu zákazníků výhodnější nabírat agenturní pracovníky než kmenové zaměstnance. Energetika běží pořád, stejně tak nezaznamenala žádný větší propad výroba papíru a celulózy nebo prodej potravin v síti Delia. Stabilní je i podnikání v nemovitostech, kde máme například podíl v rozsáhlém bytovém portfoliu ve Vídni, ale i řadu dalších nemovitostí v Česku a na Slovensku. Když to shrnu: nějak zásadně či dlouhodobě není ochromen žádný z našich byznysů.

FOTO: Do turistického resortu Gothal v Nízkých Tatrách chce Arca investovat dalších 40 milionů eur. Zdvojnásobí kapacitu na 800 lůžek, vybuduje venkovní sportoviště a vodní svět. Omezení cestování výrazně zvýší poptávku po dovolené doma či v blízkém zahraničí.

Jak se to projeví na vašich investičních plánech?

Samozřejmě pociťujeme větší opatrnost investorů. V případech, kde se na financování podílí banky, se již schválené projekty přehodnocují a vše se zpožďuje. Nicméně ani jeden z našich projektů není spekulativní. Investujeme dlouhodobě, nadčasově a rozumně. Projekty jsou připravené a domyšlené a věříme, že vyhoví i nyní nastaveným přísnějším kritériím bank. Příkladem je připravená investice do další fotovoltaické elektrárny v Maďarsku. Zde již jeden solární park provozujeme a tato investice vykazuje od počátku solidní výnos. Poptávka po zelené energii roste a rozšíření tedy dává smysl.

FOTO: Fotovoltaika Barcs – Solární elektrárna o výkonu 14,3 MWp v maďarském Barcsi má za sebou první rok provozu. Celková investice činila 17 milionů eur a plán výroby by překročen o více než 11 procent.

Neobáváte se, že po letech levných peněz, začne financování zdražovat?

Vím, že normalizace úrokových sazeb je něco, v co doufal celý finanční sektor dlouhá léta. Ale nevypadá to, že k ní dojde. Naopak očekáváme, že úrokové sazby zůstanou díky podpoře centrálních bank nízké, na trzích budou nadále k vidění i sazby záporné.

V dubnu jste dokončili převzetí téměř polovičního podílu v M&M Reality, jak současná situace mění vaše plány v tomto případě?

Synergie mezi naší skupinou a M&M Reality, které byly důvodem tohoto spojení, trvají. Plánované mezinárodní propojování a rozšiřování realitních a finančních služeb nadále dává smysl.  A když se budeme bavit čistě jen o realitním byznyse, poptávka po bydlení bude pořád a M&M je na tomto poli silným hráčem.

FOTO: Palác Bellevue – V domě, který je jednou z dominant Smetanova nábřeží v Praze, chce Arca vybudovat luxusní ubytovací zařízení s restaurací a konferenčním sálem.

A co nové investiční příležitosti?

Monitorujeme především sektory, ve kterých již podnikáme a které dobře známe. Zajímavá zůstává například energie z obnovitelných zdrojů, maloobchod nebo určité typy nemovitostí. Co se nám nakonec podaří realizovat, ale bude záležet na dostupnosti financování. Nechceme nic lámat přes koleno. Prioritou je udržovat finanční stabilitu skupiny. Další expanze záleží na chuti bank a privátních investorů těchto příležitostí spolu s námi využít.

A nejste už ve zcela opačné situaci? Nedávno jste připustili, že jste se dostali do prodlení se splatností některých vámi emitovaných cenných papírů.

Současná ekonomická situace způsobená pandemií zapříčinila, že na trhu dochází k všeobecnému zpomalení finančních toků. Omezení likvidity pociťují téměř všichni. V důsledku toho jsme i my byli nuceni v některých případech posunout úhradu našich závazků. Jedná se o jednotky případů, které celkově představují méně než 1 % spravovaných aktiv. S dotčenými klienty komunikujeme a závazky postupně hradíme. To, že se informace objevila v médiích, není příjemné, ale s většinou investorů spolupracujeme dlouhá léta a máme jejich důvěru.

Nechali jste se slyšet, že posílení likvidity vyřešíte v horizontu týdnů. Jak?

Naše skupina má velmi dobře diverzifikované portfolio. Jde o více než 150 firem v různých odvětvích na několika trzích. Možností, jak vyřešit dílčí problém s likviditou je řada a pracujeme na více alternativách.

FOTO: Dalším příkladem investic do energetiky jsou elektrárny na biomasu. Tato zásobuje energií slovenské Topoľčany.

Jak se díváte na současnou krizi vy osobně z pohledu své manažerské praxe?

Je to svým způsobem bezprecedentní situace, se kterou nemáme nikdo zkušenost. Preventivní opatření kvůli virové pandemii ochromila ekonomiku naráz a celosvětově. Na druhé straně by ale dlouholetá konjunktura tak jako tak skončila a zákonitě bychom se hospodářskému propadu nevyhnuli. Skutečný rozsah se projeví až ve třetím či čtvrtém kvartále roku. Nebude to žádná velká zábava, ale vidím velkou odhodlanost nás všech tyto těžkosti překonat. Každá krize je zároveň příležitostí pro realizaci pozitivních změn a konstruktivní přeskupení ekonomických sil.

Tváří vaší skupiny byl dlouhá léta Pavol Krúpa, který získal nálepku aktivistického investora a kolem jeho odchodu z Arca Capital panují různé spekulace…

Pavol Krúpa již delší dobu není akcionářem a ani nefiguruje v žádné řídící funkci Arca Capital. Přesto to hodně lidí nepochopitelně ignoruje.  On i skupina Arca si už jdou každý svojí vlastní cestou. Naši skupinu dnes vlastní z 60 procent Rastislav Velič, 30 procent akcií má Peter Krištofovič a zbývajících deset procent Henrich Kiš.  Trochu matoucí může být, že Pavol Krúpa figuruje v dozorčí radě investičního fondu Arca Capital CEE. Ten si z historických důvodů ponechal toto jméno, ale majetkově stojí úplně mimo finanční skupinu Arca, což si lze snadno ověřit.

Peter Brožek zajišťuje na úrovni představenstva Arca Investments rozvoj vztahů s institucionálními investory doma i v zahraničí. Má více než 20 let praxe ve finančních službách od private equity až po bankovnictví. Během své praxe působil v různých zemích světa, včetně USA, Velké Británie nebo Brazílie. Je absolventem Columbia Business School v New Yorku.

 

Disclaimer: Tento článek má pouze informativní charakter a neslouží jako investiční doporučení dle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu. Při zpracování tohoto článku autor vycházel z veřejně dostupných zdrojů. Za případné chyby v textu nebo v datech nenesou společnosti Roklen Holding a.s. ani Roklen360 a.s. zodpovědnost.

Newsletter