Kvalita podnikatelského prostředí v ČR se dál zlepšuje

Statistické šetření České národní banky za první čtvrtletí ukázalo na dlouhodobě se zlepšující kvalitu podnikatelského prostředí. Za posledních pět let se zvýšilo hodnocení sedmi z celkem deseti ukazatelů, přičemž největší posun byl zaznamenán u vnímání korupce, která má tak na podnikatelské prostředí menší dopad než před pěti lety.

Výrazného zlepšení v pozitivním slova smyslu dosáhla také byrokracie nebo úroveň legislativy, jenž se dlouhodobě drží na špičce mezi sledovanými ukazateli. Zlepšila se rovněž vymahatelnost práva, pracovní zákonodárství nebo dopravní infrastruktura. Svůj díl na zlepšujícím se podnikatelském prostředí mají také strukturální fondy, které poskytují podporu nových pracovních míst, nebo nabízejí dotace pro malé a střední podniky.

Jediný ukazatel, který se oproti prvnímu čtvrtletí roku 2011 zhoršil, je podpora exportu, jenž je současně druhým nejhůře hodnoceným ukazatelem a dosahuje aktuálně 2,6 bodu z 5 možných. Pokud bychom však zprůměrovali body, které jednotlivé ukazatele v průzkumu získaly, pak dostaneme za první čtvrtletí roku 2016 výsledek 2,94, což je mírné zlepšení oproti prvnímu čtvrtletí roku 2011, kdy bychom dostali pouze 2,8 bodu. Dá se tudíž mluvit o pozitivním trendu hodnocení celkové kvality podnikatelského prostředí. Aktuální hodnocení shrnuje následující tabulka:

Ukazatel kvality podnikatelského prostředí k 31. 3. 2016 1=vůbec, 5=nejvíce; průměr
Byrokracie 3,3
Úroveň legislativy 3,4
Vymahatelnost práva 3,3
Korupce 3
Udržitelnost veřejných financí 2,8
Pracovní zákonodárství 3
Dopravní infrastruktura 3
Podpora exportu 2,6
Strukturální fondy 2,6
Podpora vědy a výzkumu 2,4

(zdroj: Databáze časových řad ARAD, ČNB)

Jak lze vidět ve výše uvedené tabulce, nejhůře si v české ekonomice stojí podpora vědy a výzkumu, a to dlouhodobě, což nás může přijít časem draho. Vláda by se na podporu vědy a vysokých škol obecně měla zaměřit především, jelikož pouze vzdělaná česká společnost je schopna se uplatnit v jednadvacátém století. Nemáme bohužel žádné významné nerostné bohatství, s výrobou automobilů si také nevystačíme donekonečna, proto je potřeba co nejvíce rozvíjet české know-how. Současná vláda při snižování rozpočtu vysokým školám tomu bohužel nerozumí, nebo nechce rozumět. Vkládejme tudíž naděje do té příští.

Newsletter