Dolar mírně sílí v dolarovém indexu i proti procyklickým měnám. Proti euru se obchoduje na úrovni 1,1900 EURUSD. Měny regionu ve ztrátě. Koruna se obchoduje nad 25,50 za euro.

Letošní běžný účet platební bilance je i nadále v plusu

Běžný účet platební bilance, který shrnuje veškeré ekonomické transakce tuzemské ekonomiky se zahraničím, v srpnu prohloubil schodek na 15,5 miliardy korun. V červenci deficit dosáhl 14,3 miliardy korun.

Letošní srpnový deficit běžného účtu platební bilance je zhruba o jednu miliardu korun nižší než v srpnu 2013. Obchodní bilance vykázala letošní nejnižší přebytek, který souvisí se slabšími srpnovými čísly za průmysl. Nižší výkon průmyslu, způsobený ale do značné míry jednorázovými vlivy typu celozávodních dovolených, se projevil i v nižším exportu. Ten dosáhl objemu 22,1 miliardy korun, což je letošní nejnižší údaj. Rovněž i dovozní aktivita byla letos nejslabší.

Odliv dividend sice nedosáhl takového objemu jako v červenci či červnu, ale i tak se tento faktor nadále významně podílí na celkové bilanci běžného účtu.

V kumulovaném vyjádření za celý letošní rok vykazuje běžný účet kladný výsledek, 8,4 miliardy korun, což lze hodnotit jako příznivý údaj.

Newsletter