Lightning Network jako druhá vrstva Bitcoinu. Proč vznikla a jak funguje?

Zdroj: Depositphotos

Když byl v roce 2008 Bitcoin poprvé představen Satoshi Nakamotem, první komentář k tomuto systému napsal James A. Donald. Komentoval jej slovy: “Způsob provedení, jakým chápu tvůj návrh, se mi nezdá být příliš škálovatelný.” O více než deset let později je škálovatelnost stále největším problémem Bitcoinu a také dalších renomovaných kryptoměn.

Za dobu své existence byl Bitcoin schopen zpracovat maximálně pouze zhruba 7 transakcí za sekundu. Zpočátku to nebyl problém, ale v dnešní době to má za následek dlouhotrvající platby, za které se navíc platí vysoké poplatky. Pokud se má Bitcoin někdy stát plnohodnotnou alternativou k stávajícím platebním systémům, je jasné, že s nimi bude muset mít alespoň srovnatelnou výkonnost. Závažnost situace nastiňuje porovnání znázorněné v tabulce níže.

Název Průměrný počet transakcí za sekundu
Bitcoin 7
Bitcoin Cash 61
Visa 24000

Idea, která stojí za Lightning Network, je taková, že není potřeba zaznamenávat každou jednotlivou transakci na hlavní blockchain Bitcoinu. Namísto toho přidává Lightning Network nad Bitcoin jakousi pomyslnou další vrstvu, na které mohou vznikat kanály pro platby mezi dvěma účastníky. Tyto kanály mohou existovat po neomezeně dlouhou dobu a protože jsou otevřeny pouze mezi dvěma lidmi, budou platby téměř okamžité a poplatky extrémně nízké.

Jak to funguje? 

Představme si, že Alice a Bob jsou manželé a potřebují si mezi sebou často a rychle posílat peníze. Otevřou si tedy mezi sebou kanál na Lightning Network. Nejdříve si musí vytvořit kryptoměnovou peněženku (tzv. multisignature wallet), na kterou oba uloží nějaký obnos – pro jednoduchost řekněme 3 BTC každý.

Od tohoto momentu mohou mezi sebou provádět neomezené množství transakcí. Pokud chce například Alice poslat Bobovi 1 BTC, musí přepsat vlastnická práva tohoto obnosu na Boba. Takto vzniká pomyslná bilanční listina, kde je uvedeno, kdo disponuje jakým obnosem a nový stav musí být vždy potvrzen digitálními podpisy (privátními klíči) obou stran.

Skutečný přesun obnosu se ale uskuteční, až jedna ze stran jejich společný kanál zavře. Algoritmus použije nejnovější podepsanou bilanci, podle které určí, jaký obnos komu náleží. Pokud by se Alice s Bobem rozhodli uzavřít svůj kanál po této jedné transakci, dostal by Bob 4 BTC a Alice 2 BTC. Jen poté, co je kanál uzavřen, je výsledná informace zaznamenána do primárního blockchainu Bitcoinu. Lightning Network tedy umožňuje uživatelům provádět mnoho operací mimo hlavní blockchain a pak je zaznamenat jako jednu jedinou.

Velmi zajímavé je, že jakmile bude tato technologie široce rozšířená, nebude v mnoha případech ani nutné zakládat přímý kanál mezi dvěma subjekty. Namísto toho bude možné poslat platbu skrze kanály s lidmi, se kterými již propojení jste. Systém si automaticky najde nejkratší cestu. Tímto způsobem by mohla Lightning network přinést odpověď na nikdy nekončící debatu o koupi šálku kávy za Bitcoin. Výhledově by toto totiž pomocí Lightning Network mohlo být možné.

Je však nutné si povšimnout, že tento koncept znamená další funkcionalitu postavenou nad blockchainem, nikoli však přímo v něm, což znamená, že nebude mít jeho bezpečnost. Je tedy velmi pravděpodobné, že bude používán spíše pro menší platby. Velké platby, které vyžadují decentralizovanou bezpečnost, budou nejspíše stále probíhat na původní vrstvě.

Jste fanouškem kryptoměn a zajímá vás jejich vývoj do budoucna? Zúčastněte se konference CryptoNight 2021, která se uskuteční 25. 8. v areálu Mendelovy univerzity v Brně. Těšit se můžete na přednášky odborníků z praxe, panelovou diskuzi se skvělými speakery, networking i tematické drinky a skvělý catering.

Newsletter