Dolar se po včerejším zpevnění proti euru obchoduje pod 1,0200 EURUSD. Zapůsobila situace v Číně. Procyklické měny zůstávají pod výprodejním tlakem. Z měn regionu oslabuje koruna nad 24,45 za euro.

Líní Češi? Pracovat přesčas se jim nechce

Jak současní zaměstnanci využívají pracovní dobu? Do jaké míry se cítí být efektivní, co by mohli udělat zaměstnavatelé pro další zlepšení efektivity ve svých týmech a co je motivuje k lepším pracovním výkonům? Na to vše se zaměřila společnost Hays ve svém průzkumu českého trhu. Výsledek?

Průzkumu se zúčastnilo 700 zaměstnanců a uchazečů o práci napříč obory, specializacemi a senioritou. Celkem 43 % z nich svou motivaci a spokojenost v současném zaměstnání zhodnotilo pozitivně, tudíž aktuálně změnu nevyhledávají. Na druhou stranu, 57 % respondentům momentálně chybí správná motivace, a tak jsou potenciálně otevřeni novým pracovním příležitostem.

Výsledky průzkumu ukazují také na trend, kdy si většina zaměstnanců uvědomuje nutnost rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem a nemají potřebu práce přesčas. Pravidelnou potřebu práce přesčas uvádí pouze 27 % oslovených.

Češi nepracují celou pracovní dobu

Zaměstnanci rovněž přiznávají, že pracovním činnostem nevěnují plnou pracovní dobu. Více než každý desátý stráví efektivní prací během pracovní doby méně než polovinu času. Nejčastěji jim ke splnění pracovních úkolů postačuje 70 – 90 % pracovní doby, tak odpovědělo 35 % respondentů. Jak se z odpovědí ukázalo, zaměstnanci nevnímají práci nad rámec pracovní doby nepřesahující pět hodin týdne jako přesčas. Celkem 71 % lidí navíc nepracuje vůbec nebo maximálně do pěti přesčasových hodin týdně. Do deseti hodin práci navíc věnuje 22 % respondentů, sedm procent oslovených stráví prací přesčas více než deset hodin týdně navíc.

Největší rezervy dle jejich názoru má přímo vedení společností. Celých 49 procent z nich uvádí, že na vině nižší efektivity je absence dobře fungujícího vedení se schopností správné motivace. Více než 33 % lidí dále postrádá dobrou komunikaci v týmu, potřebné technologie nebo technické zázemí, školení a další vzdělávání pracovníků či lepší organizaci práce v týmu. Necelých 30 procent respondentů by uvítalo rozšíření stávajícího týmu, neboť svěřenou práci při současném počtu zaměstnanců není možné zvládnout.

„Je alarmující, že tři faktory z prvních čtyřech se přímo dotýkají vedení a managementu. Je zřejmé, že správné vedení a pravidelná komunikace zaměstnancům chybí. Svým přístupem mohou organizace přímo ovlivnit motivaci a angažovanost svých zaměstnanců,“ uvedl ředitel společnosti Hays Ladislav Kučera.

Peníze stále motivují nejvíce, v závěsu je pochvala od šéfa

Finanční ohodnocení je faktorem, který zaměstnanci nejlépe vnímají jako ocenění kvalitní práce. Vyjádřilo se tak téměř 75 % odpovídajících. Velmi pozitivně je vnímána pochvala od nadřízeného, stojí o ni 56 % respondentů. Zaměstnanci by dále v rámci motivace ocenili možnost flexibilní pracovní doby či home office.

Firemní akce příliš netáhnou, ale nováčci o ně stojí

Nováčci pracující ve firmě méně než jeden rok mají větší chuť trávit čas s kolegy i mimo běžné pracovní prostředí a častěji oceňovali možnost účastnit se celofiremních akcí či poskytování různých týmových odměn a společných zážitků. Obě tyto aktivity však průzkumu pomyslnou tabulku motivačních preferencí uzavírají, a to s deseti, respektive patnácti procenty zájemců o tento způsob motivace.

Newsletter