Listopadová inflace opět zaostala za očekáváním ČNB

Spotřebitelské ceny klesly v listopadu proti říjnu o 0,2 procenta. Tento pokles ovlivnilo zejména snížení cen v oddílech doprava, alkoholické nápoje a tabák, potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v listopadu zpomalil na 0,6 procenta (z 0,7 procenta v říjnu).

Listopadová inflace zaostala za očekáváním trhu (0,7 procenta). „Podstřelila“ rovněž prognózu České národní banky (0,8 procenta). Letos počtvrté ovšem předčila tempo růstu cenové hladiny v eurozóně.  Poprvé se tak stalo v srpnu. Nízká úroveň tuzemské inflace bude příznačná pro zbytek letošního roku a minimálně po několik úvodních měsíců roku 2015.

Nízká úroveň inflace příznivě ovlivní spotřebu domácností, které díky ní budou disponovat vyšším reálným příjmem, než jakého by dosáhly při růstu cenové hladiny blíže cíli České národní banky (dvě procenta). Snížení oproti říjnovému tempu růstu cenové hladiny je zásadně ovlivněno několika dezinflačními tlaky, z nichž ten nejpodstatnější je pokles ceny ropy na světových trzích. Ten bude pokračovat i v roce 2015. Firmy i domácnosti ale mohou v nadcházejících měsících počítat nejen s levnějším benzínem, nýbrž v příštím roce i s levnější cenou elektřiny a jen nepatrně zvýšenou cenou plynu (oboje v porovnání s rokem letošním). Příznivý vývoj cen energií se rovněž projeví ve vyšší možnosti domácností utrácet. 

Newsletter